Publicerad: 2009-01-26

  • Tipsa en vĂ€n
  • Skriv ut artikeln

Olika kyrkotillhörighet samma etnicitet

IDENTITET Om man intresserar sig för det assyriska folkets historia kan man inte undgÄ att beröra den syriska kyrkans historia, som strÀcker sig lÄngt tillbaka i tiden. FrÄn dess begynnelse i början av hundratalet till vÄra dagar har den prÀglats av inre strider som lett till splittringar.

Efter de olika koncilierna splittrades ursprungskyrkan och folk kom att i första hand benÀmna sig efter religiös tillhörighet. DÀrmed kom den kyrkliga benÀmningen pÄ trosanhÀngarna frÄn ursprungskyrkan att Àndrads. SÄledes uppkom benÀmningar som nestorianer, syrisk-ortodoxa, kaldéer och maroniter. Men var kommer dessa olika namn och benÀmningar ifrÄn?

NÀr nya kyrkosamfund bildades frÄn ursprungskyrkan upptog man oftast namnet pÄ personen som grundade det nya samfundet. Denne personlighet tolkade kristendom pÄ ett annat sÀtt Àn tolkningen som rÄdde under hans tid. NÀr patriarker, prÀster och munkar förvisades följde alltsÄ trosanhÀngarna efter .

BenĂ€mningen nestorianer uppkom efter patriark Nestorius (cirka 381-451), maroniter efter munk Johannes Maron (?- 423), kaldĂ©er efter det att pĂ„ven tilldelat detta namn pĂ„ trosanhĂ€ngarna frĂ„n den utbrytande gruppen ur nestorianska kyrkan i mitten av 1500 talet. Denna kyrka kom senare att uppta namnet Österns assyriska kyrka. De syrisk-ortodoxa, vars syriska benĂ€mning suryoye, i Mesopotamien Ă€r synonymt med assyrier.

Alla dessa benÀmningar Àr religiösa och inte etniska. Alla dessa benÀmningar har sin grund i och tillhör den assyriska nationen i Mesopotamien. De flesta upptar fortfarande den assyriska benÀmningen som etnicitet. Dock gör vissa kopplingar av sin religiösa benÀmning till en förhistorisk etnisk identitet, vilket Àr beklagligt för den assyriska nationen.

Denna splittring Àr till största del sjÀlvförvÄllad och utan yttre pÄverkningar frÄn frÀmmande makter i den meningen att trosanhÀngarna frÄn ursprungskyrkan splittrats i sökandet av den rÀtta uppfattningen av kristendomen, Det finns ocksÄ en förklaring till varför detta skett. Ett folk utan land kan inte bevara och vÄrda sprÄk, religion och etnicitet och det gamla assyriska riket var ockuperat under kristendomens spridning.

Den assyriska kyrkan har en stolt historia men Àven en lika beklaglig sÄdan. Om assyrier inte förstÄr denna historiska utveckling kommer folket fortsÀtta spela frÀmmande makter i hÀnderna, nÀmligen den som pÄgÄtt sedan Ninevehs fall 612 f. Kr, att splittra den assyriska nationen.

Andrias Isik