Publicerad: 2011-02-14

  • Tipsa en vĂ€n
  • Skriv ut artikeln

HujÄdÄ TV- Framtidens assyriska media

VERKSAMHET Skapande av en ny assyrisk mediekanal diskuteras flitigt. Betydelsen av att ha en medial plattform kan inte förringas i en tid när bruset ökar och tekniken banat väg för icke-kommersiella organisationer att nå ut med sitt budskap och sina idéer. Genom skapandet av en Webb TV- kanal möjliggörs den assyriska rörelsens språng i den moderna tekniken.

Flödet av nyheter ökar dagligen och den moderna tekniken har onekligen varit ett stöd till minoriteter av olika slag att kunna mötas, snabbt och enkelt. Det som tidigare gick via en krasslig telefonlina mellan diasporan och hemlandet meddelas nu via andra effektivare och modernare media. Youtube, facebook, bloggar av diverse slag Àr ett naturligt assyriska medium idag. Vid inledningsfasen av IT-eran var assyrierna en av de grupper som tidigt sÄg potentialen.

Assyrier frĂ„n Latin- och Nordamerika, Europa, Australien och Kaukasus och inte minst frĂ„n hemlandet kunde nu ”mötas”. VĂ€nskaper föddes och organisationers och de personliga nĂ€tverken vidgades avsevĂ€rt. Nya rörelser och initiativ bland assyrierna föddes. MĂ„nga minns exempelvis Zindamagazine som var ett av mĂ„nga digitala nyhetsforum. Författare och journalister med fokus pĂ„ assyrierna bidrog frĂ„n hela vĂ€rlden. Idag kan vi följa organisationer och individers kamp för assyriernas rĂ€ttigheter pĂ„ ett sĂ€tt som tidigare inte varit möjligt. LikasĂ„ blev ocksĂ„ Hujada.com en naturlig del av denna utveckling.

LÄngsiktigt samarbete 

De assyriska förbunden i Sverige inledde för lite drygt ett Är sedan ett lÄngsiktigt samarbete kring viktiga strategiska frÄgor. Mycket snart konstaterades att den assyriska rörelsen hade ett stort behov av att etablera sig pÄ nya mediala omrÄden. Det finns idag ett enormt utbud av nyhetssidor för assyrier, dÀremot saknas i allra högsta grad medium med rörliga bilder, bortom Youtube. Helt enkelt en Webb-baserad TV-kanal som med resurser kan vara med och skapa nyheter, föra samman mÀnniskor och idéer, lÄta Äsikter utmana varandra och dÀr det grundlÀggande ansvaret Àr att göra detta utifrÄn ett assyriskt perspektiv med allt vad det innebÀr. 

Idén om en egen TV-kanal, baserad pÄ modern teknik, mottogs med stor förtjusning pÄ respektive organisations Ärsmöten. Uppdraget för ARS, AKF och AUF var tydligt: behovet finns och den assyriska rörelsen ska ha en stark medial röst.

Befintliga assyriska satellitkanaler spelar idag en viktig roll, men vi konstaterar likvÀl att den sociala rÀckvidden bland dessa Àr begrÀnsad. Förbundens Webb-TV satsning innebÀr ett nytt avstamp för assyrisk media. VÄra kontakter med individer och assyriska institutioner har visat att sÄ Àr fallet. VÄr ambition Àr med denna satsning att nÄ betydligt bredare grupper, över dialekt och kyrkogrÀnser, mellan hemland och diaspora. Samarbetet med de befintliga assyriska satellitkanalerna Àr en integrerad del av vÄr Webb-TV arbete.

Huvudstation och filial för Webb-TV

I dagslÀget Àr de mest grundlÀggande faktorerna avklarade. Policy och strategiarbetet Àr avklarat. Förbunden har ocksÄ faststÀllt en budget för investeringar samt drift och som bygger pÄ ett solidariskt Ätagande för samtliga parter.

Sedan knappt en mÄnad tillbaks har vi ocksÄ som ett resultat av stödet frÄn Assyrien Kulturcenter i Hallunda, AKC, gjort klart med en huvudstation för TV-kanalen. Vi vill i detta sammanhang framföra vÄr uppskattning till föreningen för att de medverkat till att realisera denna del av projektet. Det innebÀr att vÄr studio kommer att finnas i de lokaler som en gÄng innehades av Assyria TV i Hallunda.

DÀrutöver har vi ocksÄ enats med AFF om en filial inne pÄ Assyriskas arena i SödertÀlje. VÄr ambition Àr naturligtvis att pÄ samma sÀtt öppna upp för vÄra klubbar i Göteborg och Norrköping. Fotbollen Àr en sjÀlvklar del av vÄr satsning och vi Àr vÀl förtrogna med den efterfrÄga som finns i detta avseende. De inledande samtalen med AFF har varit mycket fruktbara och det Àr en stor fördel att ocksÄ Zelge Fans finns med och medverkar till att ta ansvar för detta arbete.

Plattformslösning och appar 

Sedan knappt tvÄ veckor tillbaks undertecknades det avtal som utgör sjÀlva förutsÀttningen för hela denna satsning. Ett avtal har nu tecknats med företaget Qbrick om att leverera vederbörlig teknik pÄ detta omrÄde. Qbrick, som Àr ledande pÄ Webb-TV teknik i Europa, menar att detta samarbete Àr unikt och vi har dÀrför erbjudits ett paket som innebÀr lÄngtgÄende stöd för att ro detta projekt i hamn. Företaget har idag kunder med kÀnda kanaler pÄ nationell nivÄ.

Det unika i vÄr Webb-TV satsning Àr emellertid att kanalen kommer att finnas tillgÀnglig via mobilapplikationer. Detta för att möta det behov som idag finns och dÀr alltfler inhÀmtar informationen via mobiltelefoner eller s.k lÀsplattor. Applikationerna kommer att finnas tillgÀngliga pÄ bl.a. assyriska.

Det goda samarbetsklimatet med Qbrick innebÀr att de assyriska förbunden som part inte bedömts pÄ de vanliga kommersiella grunderna, utan istÀllet ser företaget detta som ett nytt samarbetsomrÄde och har pÄ ett respektfullt sÀtt vÀgt in detta i den ekonomiska uppgörelsen. Det har varit en förutsÀttning för oss för att lyckas.

Successiv utveckling

I den takt som arbetet utvecklat sig hyser vi sÄledes goda förhoppningar om att de första sÀndningarna ska kunna ske i nÀra tid med inledande provsÀndningar. Tekniken Àr ny och sÄ ocksÄ behovet av kompetens. DÀrför gör vi nu en inventering kring tillgÀnglig kompetens och har kontakt med individer med fallenhet för projektet. Vi Àr vÀl medvetna om att det inom den assyriska gruppen finns fullgod kompetens. VÄr idé Àr att utvecklas successivt, med ett tydligt ansvar för ekonomin för att projektet ska kunna överleva ocksÄ pÄ sikt.

Den arbetsgrupp, bestĂ„ende av individer bĂ„de frĂ„n förbunden och externt, Ă€r sĂ„ledes i en febril fas av etablerandet av plattformen som bĂ„de innefattar behövlig teknisk och personell infrastruktur. Projektgruppen har valt arbetsnamnet Hujada TV för projektet. Huruvida det blir namnet pĂ„ kanalen Ă„terstĂ„r att se. VĂ€l medvetna om den nyfikenhet som finns kring detta arbete ber vi fĂ„ Ă„terkomma med ytterligare detaljer nĂ€r vi börjar nĂ€rma oss de första sĂ€ndningarna. De tidsramar som Ă€r satta sedan tidigare ligger fast och vi Ă€r förhoppningsfulla om att kunna inleda de första sĂ€ndningarna snart. HĂ„ll dĂ€rför utkik efter den nya generationens assyriska Webb –TV.

Projektgruppen för HujÄdÄ TV
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige

________________________________________________________________

FOTNOT: Är du intresserad av att arbeta med HujĂ„dĂ„ TV eller har tips och idĂ©er? Maila dina intresse- och kunskapsomrĂ„den eller förslag knutna till projektet till oss pĂ„ redaktionen@hujada.com
________________________________________________________________