Publicerad: 2012-05-05

  • Tipsa en všn
  • Skriv ut artikeln

Historisk gudstjänst för folkmordsoffer

SEYFO

Söndagen den 29 april hölls för första gången en minnesgudstjänst för folkmordsoffren som föll under Seyfo. St: Jakobs katedralen i Södertälje blir därmed historisk.  

 

Den universella assyrisk ortodoxa kyrkan har officiellt ingen policy gällande folkmordet Seyfo. Trots en del påtryckningar under de senaste åren har kyrkans högsta beslutande organ, Synoden, inte tagit något beslut gällande Seyfo. Skillnaden är stor mot armeniska kyrkan som varje år håller officiella minnesgudstjänster för det armeniska folkmordets offer.  

Med sitt beslut att hålla en speciell gudstjänst för Seyfo-offren har ledningen i St: Jakobkatedralen i Södertälje åstadkommit en historisk händelse. Det återstår att se om andra församlingar tar efter under kommande år. 

Redaktionen 


 

läsarna kommenterar...

ASSYRIA 120602 - 11:12

Jag önskar att vi borde ha fler seminarier, föreläsningar, språkkurser för vuxna( spec. unga tjejer och kvinnor) som skulle hållas till inom våra kyrklokaler. För att dessa skulle kunna vara utvecklande, givande för hela befolkningen. (Självklart är det inte givande om man förnekar varandras benämningar). Därav många svar skulle lösas om folket blev mer aktivt. Om vi är bättre förberedda och välutrustade kommer vi längre och snabbare fram för att nå de gemensamma målen.

Denho 120505 - 15:04

Jag vet inte i vilken dvala ni har befunnit er i men otaliga kyrkor har h√•llit gudstj√§nster och minnes h√∂gtider i syriskt ortodoxa kyrkor runt om i Sverige, bland annat i Norrk√∂ping och √Ėrebro

Ninve 120505 - 12:35

Kära vänner hade våra ledare inom kyrkan och organisationer accepterat och respekterat varandra hade vi säkerligen vunnit denna kamp om SEYFO, för längesedan. Men vi hoppas verkligen på förändringar inom alla områden, speciellt kyrkoledarnas syn på samtliga aktiva och pådrivande organ i vår kamp om SEYFO, nationella och kulturella frågor och hur viktiga alla, samtliga, enheter och organisationer är för varandra. Så länge man kan acceptera, respektera och arbeta sida vid sida skapar man en enhällig och stärkt organisation vilket främjar kärleken och den gemensamma framtiden för vårt folk, oavsett om vi kallar oss Assyrier, Syrianer, Kaldeer osv, så länge vi inte förnekar någon grupp.


Skriv en kommentar


Villkor
  1. Vi lšser alla inlšgg innan de publiceras. Det kan dšrfŲr ta ett tag innan din kommentar syns.
  2. Vi fŲrbehŚller oss rštten att stryka hela inlšgg utan att meddela den som skrivit inlšgget.
  3. Vanliga debattregler gšller: Kršnk eller fŲrtala inte. Vi publicerar heller inte inlšgg som kan tolkas som ryktesspridning, uppvigling eller som bryter mot svensk lagstiftning.
  4. Nšr du skriver fŚr du gšrna kritisera, argumentera, utveckla och tillfŲra ny kunskap i šmnet. Sakliga och všlformulerade kommentarer šr vad vi vill ha. Allt annat raderas utan fŲrvarning.
  5. HujŚdŚ šr mŚn om att behŚlla en positiv anda. Bara fŲr att ett inlšgg fŲljer svensk lagstiftning innebšr det inte att det publiceras hšr. FŲr att vara sšker pŚ att inlšgget publiceras bŲr det vara skrivet med sunt fŲrnuft, en god ton och med respekt fŲr lšsare, redaktion och šmnet som diskuteras.
  6. Redaktionens medarbetare kommer inte att svara pŚ frŚgor om varfŲr enskilt inlšgg inte kommit med. Om inlšgg inte har kommit med sŚ beror det pŚ att inlšgget inte fŲljer dessa regler.
  7. Kommentatorsfunktionen drivs i enlighet med Lagen om ansvar fŲr elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Anser du att nŚgon kommentar bryter mot vŚra regler eller šr anstŲtlig pŚ annat sštt, kontakta oss pŚ redaktionen@hujada.com
  8. Ansvaret fŲr publicerade inlšgg har ansvarig utgivare.

Klicka på den symbol som förknippas med kärlek (spam-skydd).