Publicerad: 2013-09-08

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Abdullah Demirbas, borgmästare i kommunen Sur under en föreläsning i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Foto: AKC

Monument i Omid upprör assyrier

POLITIK Planerna på att uppföra ett "Lidandenas monument" i kommunen Sur i sydöstra Turkiet har rört upp känslor. 
- Beslutet är i grunden fel och kommer att leda till mer smärta i vårt lidande, skriver Seyfocenter och Assyriska Riksförbundet i Tyskland och Mellaneuropa i ett gemensamt brev till kommunen. 

Kommunen Sur i staden Omid (Diyarbakir) i sydöstra Turkiet tänker inviga ett monument till minne av de lidanden som folkgrupperna i området har drabbats av. Enligt uppgifter i turkisk media ska monumentet nämna assyrier, armenier, kurder, muslimer och judar som levde före och efter bildandet av republiken Turkiet i östra och sydöstra Anatolien. 

I ett brev undertecknat av Assyriska Institutionen för folkmordsforskning Seyfo Center och Assyriska Riksförbundet i Tyskland och Mellaneuropa (ZAVD) och riktat till Abdullah Demirbas, borgmästare i kommunen Sur, kritiseras monumentet. De två assyriska organisationerna menar att monumentet riskerar att underminera folkmordet Seyfo och skriver bland annat: "Ett "lidandenas monument" som upprättas gemensamt för både mördarna och de drabbade kan inte bli vårt monument! Vilka muslimer eller kurder har i dessa trakter varit utsatta för folkmord?"

Brevet fortsätter: "Om det har skett ett folkmord mot assyrier och armenier, vilket är vårt odiskutabla ståndpunkt, varför då inte kalla händelsen vid sitt rätta namn och upprätta ett tydligt minnesmärke, ett monument till minne av just dessa offer?".

Undertecknarna uppmanar borgmästaren Abdullah Demirbas att förklara kommunens planer och att se över beslutet om monumentet på nytt.  

I ett möte nyligen med representanter från Assyriska Riksförbundet i Sverige har borgmästaren försvarat beslutet med hänvisning till att monumentet inte kommer att innehålla ordet folkmord. Demirbas menar därför att det inte finns någon risk för att urholka betydelsen av Seyfo. Borgmästeren uppgav samtidigt under mötet att han är redo att ta strid för uppförandet av ett monument som enbart ska vara tillägnat folkmordet Seyfo.  

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Josef Öz 130914 - 10:00

Det här borde glädja oss assyrier istället. Utifrån rättsläget i Turkiet är det inte möjligt för borgmästaren Demirbas att tala om folkmord. Med detta initiativ om "lidandenas monument" rör han sig i gränszonen och tar mycket stor risk. Det är trots allt ett erkännande om att även assyrier har lidit. Om sedan andra folkgruppers lidande också nämns så vad är problemet. Assyrier, om någon, borde förstå vikten av att inte förneka andra människors lidande. Vi bör också komma ihåg att Demisbas har drivit igenom beslutet att göra assyriska som en av Diyarbakirs officiella språk. Det första i sitt slag i världen. Vi bör nog inte kasta barnet med badvattnet.

union 130911 - 16:59

Steve// Fri zon skulle kunna vara Tur-abdin i Turkiet, Gozarto i Syrien, såsom kamichli och resterande assyriska byar runtomkring och Ninveh- slätten med byar i Irak. Jag vet inte om det är möjligt, men man hoppas alltid. Dessutom skulle jag vilja se mer krigarkamp hos mitt folk. Vi är långt ifrån verkligheten och då passar kurderna på att visa sina framfötter. Självklart är detta något att diskuttera, vilka områden vi strävar efter och hur detta ska gå till är frågor som vår/a organisation/er måste diskutera/tillsammans och med hjälp och stöd av folket. Jag anser att dessa frågor är mycket brådskande och hoppas innerligt att vi gör något innan vi förlorar allt.

Steve 130911 - 12:03

Union //Vart ska fri zonen då vara? Säg till mig hur det skulle vara möjligt..

union 130910 - 16:22

Håller helt och hållet med Nubbe. Vi måste agera tillsammans och skapa möjligheter för att få respons och erkännande för att en fri zon blir möjlig. Det har även tidigare skrivits om att personer i vårt styrande organisation inte ska bytas ut, så länge de är professionella och gör ett utomordentligt arbete för den assyriska nationen. Dessa blir även experter inom deras positioner och detta ger mer gehör, styrka och förtroende för att få med sig folket. Jag tycker alltså det är stor förlust och negativt att engagerade och rätt personer byts ut och detta innebär att vår organisation istället går bakåt, för det tar tid att sätta sig in i saker och ting. Självklart ska de som är ineffektiva själva eller i samarbete med folket lämna sin post.

Nubbe 130909 - 21:34

Våra olika förbund borde istället lägga ner all energi och resurser till att skapa opinion för bildandet av en frizon i Mellanöstern.

Aktivt medvetande 130909 - 11:03

Om vårt folk hade mer fakta, erfarenheter och kunskaper om hur politiker/politiken styr Världen och vilka konsekvenser och följder detta får för vårt folk skulle vi inte tro på ord om inte dessa fanns på dokument och i rätt myndighet. Men tyvärr, tyvärr, se på vårt folk, all fokus läggs på utseende, materiella saker, dyra resor. Jag kan skriva flera sidor med onödiga utgifter och bortkastande av pengar. Hade vi idag ett organ som kurder, med vapen och försvar och hela det assyriska folket bakom sig, då skulle vi inom kort kunna påverka händelser och politik till vår fördel och folkets rätt till sitt assyriska arv vara möjlig.

Ishtar 130909 - 10:12

Detta är ett monument som kommer att vara för fördel för kurder och att ett samarbete inledas mellan de mest styrande parterna. För det assyriska folkets del vore det bästa ett erkännande av Seyfo av Turkiets parlament och kurderna i Omid/Diyarbakir/Mardin/Turkiet. Detta skulle vara vårt krav i samband med detta monument. Vårt folk skulle kunna göra mycket mer, speciellt kvinnor i alla åldrar genom aktioner. Hoppas att det inte dröjer allt för länge, att vi står upp för vår rätt såsom dessa grupper gör för sina nationer.

Tommasi 130909 - 09:35

Ja, det är inte lätt att få igenom en vilja i Turkiet. Det är de som styr där o utför sina patetiska vilseledningar, pss som de lurade de kristna att lämna över vapen o ge dem falska försäkringar - för att sedan sticka dem i ryggen (just under SEYFO)

Passiv 130909 - 08:56

Våra aktiva organisationer med folket borde skriva på protest -listor och skicka iväg till människorätts- organisationer, medier, mm. Det vore en rättighet för oss och ett medvetande hos våra medmänniskor världen över, att just vi sådana händelser som påverkar vår nationella framtid på ett negativt och omänskligt politiskt genomförande, borde vi avvika från arbetsplats, stänga affär mm med orsaken att krafter tar ifrån oss vår rätt till vårt fädernesjord, dessa har fördrivit bort oss från våra hem och idag är de redo för att ändra kartan efter våra förfäder, våra områden som togs ifrån oss med förtryck och mord. Det är inte sent än, kära assyrier, enas och stå upp för att förhindra den fula maktspel som vill att assyrier utan rötter försvinner från jorden med tiden.

Bethnahrin 130909 - 08:33

Alltså, det här monumentet ska resas upp, vi assyrier har ingen möjlighet att förhindra det om inte vi kan få rätt stöd från rätt grupp. Jag undrar hur amnesty, FN, EU ser på detta? Vad säger de politiker i Australien eller andra länder om detta i regel vanligt förekommande dubbelmoral gentemot den Assyriska nationen i första hand av Turkiet och kurder? Vi måste bli mer aktiva vid just dessa händelser som påverkar hela folkets framtid i första hand Tur-abdin/Turkiet. För jag tror annars att planen är given, Turkiet och Syrien följer exemplet i Irak. Att det blir kurdisk autonomi och vårt område kommer att kallas Kurdistan. Det gör ont, det är som att få bli stucken återigen, uppleva ett andra Seyfo. Men en del av detta är vårt fel, vi prioriterar helt fel, vi väntar på att få men står inte upp själva för att ta vår rätt. Vi följer de blindas spår.

Ninveh 130909 - 08:12

Det här är politiskt i högsta nivå. Detta är enligt min mening ett monument som mer ska vara förebyggande och i första hand, fördel för kurder, alltså att lidanden ska undvikas genom att olika nationaliteter lever i tolerans och acceptans sida vid sida. Jag är inte helt säker, men hoppas att det skapar fred i området. Vad gäller erkännandet av Seyfo av Turkiet, kan vi ha en stor chans att stå upp och göra vår röst hörd. Våra engagerade politiska organ och assyriska folket/nationalister skulle kunna göra mer än bara titta på. Det är säkert många medier på plats mm. Det är här den stora skillnaden är mellan ex judar/ kurder och assyrier, för många inom vårt folk är långt ifrån sanna nationalister. Vid minsta lilla händelse står judar och kurder upp som krigare och är beredda att försvara sin rätt/nation.

KS 130908 - 20:51

Haha, jag kommer ihåg hur alla berömde denna ulv i fårakläder när han var här och ljög ihop sina vals. När skall vi assyrier förstå att dessa q inte är något att lita på? Krävs det en ny Seyfo?