Publicerad: 2014-03-25

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Inför valet av en ny patriark finns det en risk att den arameiska falangen bland biskoparna kan splittra kyrkan om de inte får igenom sin kandidat. Biskoparna på bilden är inte uppställda enligt grupperingarna som artikeln talar om. Fotomontage.

"Kommer syrisk-ortodoxa kyrkan att splittras?"

DEBATT Patriark Zakka Iwas är död och en efterträdare kommer att väljas så fort begravningen och sorgearbetet är över. Men patriark Zakka lämnar efter sig en kyrka som är mer splittrad än någonsin, vilket kan leda till att kyrkan splittras, skriver journalisten Augin Kurt Haninke som analyserar dagens situation och gör också en tillbakablick över de senaste 80 årens val av nya patriarker.

Samma dag som vi nåddes av beskedet om att patriark Zakka hade avlidit på ett sjukhus i Tyskland, var jag inbjuden till en kulturafton som anordnades av föreningen Mor Augin till stöd för det anrika klostret i Turabdin. Som tack för att jag har översatt helgonets biografi till svenska fick jag en bukett blommor av föreningens ordförande Iskender Gabrielsson. Jag höll ett kort tacktal och framförde också mina kondoleanser med anledning av patriarkens bortgång, där jag avslutade med följande budskap; "Låt oss hoppas att efterträdaren kommer att verka för både kyrkans och nationens välgång". 

Kyrkan är alltså delad i två rivaliserande falanger. Den ena falangen är anti-assyrisk och döljer sig bakom en arameisk identitet. Som bekant har den arameiska rörelsen vunnit allt större terräng inom kyrkans domäner. Den andra falangen förkastar aramisering eller assyrianisering av kyrkan och en bitter fejd om patriarkstolen är att vänta. Huvudaktörerna är de biskopar som har rösträtt vid kyrkomötet, synoden, som utser en ny patriark, men bakom kulisserna spelar olika intressen så som Baath-regimen i Syrien och den turkiska regeringen som gärna vill flytta tillbaka patriarksätet från Damaskus till Zafaranklostret i Mardin. 

Vi vet att fientliga regimer i Mellanöstern sedan länge försöker infiltrera de assyriska kyrkorna som har en stor makt över sina respektive församlingar. Målet är naturligtvis att fjärma assyrierna från sin etniska identitet och få dem att anta en identitet som kristna araber, kristna turkar eller kristna kurder. Barzaniklanen i norra Irak är den senaste bland aktörerna i denna strategi, men han har inget direkt inflytande över den syrisk-ortodoxa kyrkan, till skillnad från Baathregimen i Syrien och den turkiska regeringen. 

Olika biskopar har sannolikt redan satt igång planerna på att överta patriarkämbetet och en intensiv maktkamp bakom kulisserna är vad vi kan förvänta oss. Kyrkan och dess församlingar är redan splittrade i två huvudfalanger, till följd av den avlidne patriarkens policy att bilda nya, konkurrerande stift på löpande band. Aktörerna i denna maktkamp använder namnkonflikten som ett instrument för sina maktambitioner. Så gör i alla fall den arameiska sidan som hävdar att biskopar och församlingar som inte stödjer dem är anhängare av den assyriska sidan. Den arameiska falangens prästerskap angriper öppet den assyriska rörelsen både i sin predikan och i olika anti-assyriska medier. Biskopar som omhuldar en arameisk identitet och deras civila kumpaner samarbetar gärna med olika fientliga krafter för att ändra allt som heter assyriskt till arameiskt, kanske snart även kyrkans namn. Denna anti-assyriska falang likställer den inhemska termen suryoyo med arameisk och hänger upp den så kallade arameiska flaggan i kyrkans lokaler och på dess tak på många håll i världen. 

Detta kan vara upprinnelsen till en splittring inom den syrisk-ortodoxa kyrkan. Redan för hundra år sedan bröt sig en grupp i Indien ur kyrkan som en protest mot patriarkens agerande. Den assyriske professorn Ashur Yusef kritiserade patriarkens politik i skarpa ordalag i en artikel 1914. Dessförinnan hade den syrisk-katolska kyrkan brutit sig ur syrisk-ortodoxa kyrkan. Den mest kända splittringen skedde i slutet av 1300-talet när Turabdin bildade ett eget patriarkat. Först 1839, nästan 500 år senare, kunde kyrkan enas igen under samma patriark. 

Ingen falang bland biskoparna som ska välja en ny patriark kommer att vilja nöja sig med halva kakan. De kommer att strida om hela. Men om det inte går kan en splittring vara ett faktum. Det har stor betydelse för den assyriska nationella rörelsens verksamhet vem som blir ny patriark. Om han är neutral och vill sköta kyrkans angelägenheter kommer det att råda harmoni i relationerna. Blir det en uttalad anti-assyrier kommer konflikten inom folkgruppen att bli ännu djupare. Erfarenheterna från de senaste tre patriarkerna visar att även om en biskop är en assyrisk patriot kan det hända att han byter sida och blir motståndare till den nationella rörelsen. Innan vi kommer in på tänkbara kandidater är det därför av värde att göra en kort tillbakablick på de senaste 80 åren för att visa hur tre patriarker har ändrat kurs.

I januari 1933 valdes biskop Afrem Barsom till patriark i sitt biskopsstift i staden Homs i Syrien, som då var ett franskt mandat. Tretton år tidigare hade han krävt ett fritt Assyrien vid fredskonferensen i Paris. Men stormakterna som segrade vid första världskriget svek alla sina löften och biskop Barsom blev djupt besviken. Patriarkatet hade nu flyttats från Zafaranklostret i Mardin till Homs, eftersom den nye patriarken inte var välkommen i Turkiet. Han hade avkrävt turkiska företrädare på ansvar för folkmordet Seyfo och förklarats som icke-önskvärd person. Han började så småningom samarbeta med arabnationalisterna i Syrien för att driva Frankrike ut ur landet. 1946 blev Syrien självständigt. Som patriark hoppades Afrem Barsom att de kvarvarande assyrierna som hade överlevt folkmordet skulle finna lugn och ro i det arabiska landet Syrien. Han medverkade också aktivt till att de assyrier som hade tänkt följa med fransmännen återvände till Gozarto från Libanon, varifrån de skulle skeppas iväg mot franska kolonier.

Så långt behöver ingen skugga falla över patriark Barsoms agerande. Men hans helomvändning innebar inte bara att han inte längre talade i termer av ett självständigt Assyrien, utan han kom att bli en anti-assyrier av första graden. Han inledde en hatkampanj mot allt vad namnet Assyrian representerade. Han hävdade sedermera att Assyrian var synonymt med Nestorian och påstod att det var engelsmännen som hade pådyvlat nestorianerna i Hakkari detta namn. Än idag hävdar hans arvtagare bland anti-assyrierna i Sverige och andra länder att termen assyrier gäller endast för östassyrierna (nestorianerna). Biskop Barsom hade i mars 1920 träffat Lady Surma, som var den mördade nestorianske patriarken Mar Shemun Benyamins syster, och sagt att vårt folk hade kommit ett steg närmare enighet. 1947 utfärdade han som patriark ett dekret där han förbjöd sin församling allt samarbete med nestorianerna "eftersom Nestorius var fortfarande bannlyst".

Patriark Barsom beordrade i december 1952 de tre kyrkor i USA, som han själv hade invigt 1927-28, att överge namnet Assyrian Orthodox Church och ändra det till Syrian Orthodox Church. Detta skapade stora slitningar och konflikter bland västassyrierna i USA. På senare år har två av dessa kyrkors namn ändrats till Syrian eller Syriac, men den tredje är registrerad som stiftelse som förbjuder ingrepp i namnet. Således finns det idag en enda syrisk-ortodox kyrka i hela världen som på engelska heter Assyrian Orthodox Church. Den ligger i Paramus i New Jersey. 

1957 efterträddes Barsom av patriark Yakub III. Den assyriske patrioten biskop Dolabani höll synodens öppningstal och lade sin röst på biskop Yakub som vann med bara en rösts övervikt. Motkandidaten Boulos Behnam var en av de mest bildade biskoparna i kyrkans historia, men Dolabani föredrog biskop Yakub för att han ansågs vara en assyrisk patriot. Fyra år tidigare hade biskop Yakub skrivit en bok om kyrkans historia där han i förordet skrev att kyrkan nationellt sett tillhör assyrierna och araméerna som hade gett världen civilisationen. Men som patriark började han snart motarbeta den nationella rörelsen och var 1977 beredd att bannlysa assyriska föreningsledare i Sverige.

Patriark Zakka Iwas tillträdde sitt ämbete i september 1980 och lovade att införa större demokrati i kyrkan. Hans föregångare var känd för att agera som en diktator. Patriark Zakka införde ett system där varje biskop (själva kallar de sig gärna ärkebiskop) hade fria händer att sköta sitt stift på bästa sätt. Det missbrukades av de två biskoparna i Europa, Ciçek och Abboudi, som tolkade ett synodbeslut från 1981 egenmäktigt. De skapade stora konflikter bland assyrierna när de vägrade utföra kyrkliga tjänster åt medlemmar i assyriska föreningar. Patriarken hade sannolikt ingen skuld i det hela, i alla fall vad som varit allmänt känt, men en maktkamp inom kyrkans ledning i Sverige ledde till att patriarken bidrog till en helt ny splittring inom kyrkan. Biskop Abboudi hade körts iväg från Sverige när kyrkans centralstyrelse offentliggjorde bandinspelningar som visade på komprometterande uppgifter om biskopen. Han efterträddes av biskop Abdullahad Gallo Shabo 1987. 

Men 1990 blossade en ny maktkamp upp när biskop Shabo krävde insyn i kyrkans ekonomi. Det ledde till att han portförbjöds från sin kyrka. Biskopen samlade omkring sig de medlemmar som var missnöjda med enväldet i kyrkans styrelse och lyckades på så sätt stanna kvar i Sverige. Flera delegationer av biskopar besökte Sverige och träffade båda sidor för att rapportera till patriarken. Den allmänna uppfattningen hos alla som hade följt utvecklingen var att patriarken skulle vidta åtgärder mot den civila kyrkostyrelsen som hade kört ut sin biskop. Det gick också rykten om att den gamla kyrkostyrelsen planerade att ansluta sig till en utbrytargrupp i Indien. Det sägs att styrelsen även hade köpt en ambulans som present till utbrytarkyrkan i Indien. Men beslutet från patriarken dröjde. Under tiden var biskop Shabos motståndare direkt underställda patriarken. Efter några år bestämde sig patriark Zakka för att viga en egen biskop åt den gamla styrelsen och i februari 1996 var splittringen fullbordad när biskop Benyamen Atas blev så kallad patriarkalisk ställföreträdare. Sedan dess finns det två skilda läger inom samma kyrka med var sin biskop. Båda är registrerade som syrisk-ortodoxa, men den ena sidan använder namnet syrianska-ortodoxa kyrkan på sina kyrkobyggnader. De båda biskopssätena ligger bara ett stenkast från varandra. Systemet med två eller fler biskopssäten spred sig snart till andra länder.  

Patriark Zakkas "bidrag" till kyrkan blev alltså att permanenta splittringen. En annan känd splittring skedde i Kalifornien efter att biskopen i västra USA, Augin Kaplan (min gamle lärare vid Zafaranseminariet) hade bannyst den lokale prästen Josef Tarzi. Fader Tarzi och 350 assyriska familjer lämnade kyrkan och anslöt sig till utbrytarkyrkan i Indien. Orsaken var att de kritiserade biskop Kaplan för hans delaktighet i en skandal i mångmiljonklassen, där biskopen hade lånat pengar av kyrkan och församlingen för att hämta hem ett fiktivt arv på 30 miljoner dollar från Nigeria. I själva verket blev han lurad av den nigerianska maffian och försökte sedan låna ännu mer pengar för att slutföra rättsprocesserna han hade inlett mot maffian. Han drog också in biskop Cicek i leken och flera assyrier i Europa lånade stora belopp med biskop Cicek som garant för lånet. Biskop Cicek blev också tvungen att pansätta klostret Mor Afrem i Holland, sitt eget residens, som säkerhet för nya banklån för "projektet Nigeria". Till slut försvann alla pengar spårlöst. Sannolikt har inte bara nigerianer utan även personer inom den syrisk-ortodoxa kyrkans ledning fått del av kakan. Cicek var i färd med att avslöja hela bluffen, men han dog på ett mystiskt sätt på ett hotell vid flygplatsen i Düsseldorf 2005. Jag nämner detta för att påtala patriark Zakkas agerande eller passivitet som bidrog till att kyrkan förlorade prästen Josef Tarzi och 350 assyriska familjer. 

Orsaken till att patriark Zakka skapade splittring inom sin kyrka kan mycket väl vara en medveten policy av att söndra och härska. Det är också troligt att Baathregimen i Syrien har haft ett stort finger med i spelet. Detsamma gäller den gamle diktatorn Saddam Hussein, vars regim hade ett stort finger med i olika assyriska kyrkor. För patriarkens del innebar det också ekonomiska fördelar. Bedömare misstänker att han lät sig mutas när han gick med på att viga en ny biskop åt motståndarlägret i Sverige. En bild som dök upp på Syrianska riksförbundets tidning Bahro Suryoyo en vinterdag i mitten av 1990-talet, verkar vara det tillfälle då två representanter för den gamla kyrkostyrelsen sägs ha stoppat ett fett kuvert i händerna på patriark Zakka på en solig ö i Grekland. Efter det talade han i helt andra tongångar. Jag har av säkra källor fått höra att när medlemmar i biskop Shabos kyrkostyrelse ställde frågan till patriarken hur han kunde vara så medgörlig med biskopens opponenter, svarade han: "De betalar bra". Patriark Zakka var alltså inte bara den patriark som påstod att arabiskt blod flyter i våra ådror, han stod tydligen också till förfogande för högstbjudande. Det vore intressant att veta vilka tillgångar patriark Zakka lämnar efter sig. Många av våra patriarker har lämnat koffertar fulla med guldmynt efter sig.

Och nu står vi inför valet av en efterträdare till patriark Zakka. Det politiska läget i Syrien är dock kaotiskt till följd av det pågående inbördeskriget. Vi vet därför inte hur stor makt Assadregimen har över den syrisk-ortodoxa kyrkan nuförtiden. Före kriget hade regimen förberett näste patriark genom ett systematiskt planeringsarbete. Han skulle vara från Syrien och helst direkt knuten till landets säkerhetstjänst Mukhabarat. Flera biskopar, präster och munkar har värvats eller tränats upp av Mukhabarat, liksom ett stort antal civila agenter bland assyrierna i Sverige och andra delar av världen. Men nu är situationen helt förändrad. Nästan alla biskopar som hade stift i Syrien är ute ur leken; Aleppos Yuhanna Brahim är kidnappad och sannolikt mördad. Han var kandidat nummer ett till patriarkposten. Gozartos Matta Rohem har flytt till Österrike och lämnat sitt biskopsstift i sticket när han behövdes som bäst. Biskopen i Homs har nästan ingen församling kvar. Staden har snart tömts på sin kristna befolkning och flera kyrkor har bombats sönder. 

Biskop George Saliba i Mount Lebanon har länge ansetts som motkandidat till Yuhanna Brahim, men han kanske inte har hälsan på sin sida. Många assyrier ser biskop George som favorit men vi ska som sagt komma ihåg tidigare favoriter som har gjort helt om. Biskop Samuel Aktas i Turabdin är en annan favorit. Han ogillas starkt av den turkiska regeringen på grund av sin raka och modiga hållning i konfiskeringen av Mor Gabriels mark. Turkarnas favorit är biskop Yusuf Cetin i Istanbul, som på senare år har agerat som en megafon åt premiärminister Erdoğans politik. Turkiska företrädare har tidigare nämnt biskop Saliba Özmen i Mardin som en tänkbar kandidat och krävt att patriarksätet skulle flytta "hem" till Zafaranklostret. Men han är av allt att döma inte den som säljer sin identitet och är sannolikt avförd från Erdoğans lista. Det finns en fjärde biskop i Turkiet, nämligen i staden Adiyaman. Han heter Malke Urek och är min gamle klasskamrat vid klosterseminariet i Zafaran. Han är en aggressiv anti-assyrier och har till exempel skickat ett protestbrev till parlamentet i Österrike, som för några år sedan hade kallat Seyfo för folkmordet av assyrierna. I stället för att tacka parlamentet skällde han ut det för att ha betecknat hans folk som assyrier och inte som araméer. Sedan finns det en rad andra biskopar med turkiskt medborgarskap utomlands, men som sagt vi vet inte vilka regimer och intressen som har störst inflytande över olika biskopar. I Indien har kyrkan ett stort antal biskopar, men patriarkstolen har aldrig tidigare gått till en indisk biskop.

Av de rapporter som har kommit ut är det tänkt att patriarken ska begravas i det nya patriarksätet Sednaya grottan strax utanför Damaskus fredagen den 28 mars 2014. Det verkar som om säkerhetsläget är tillräckligt stabilt för att kunna hålla arrangemanget i Damaskus. I så fall kommer nog även synoden att hållas där. Med största sannolikhet kommer då Assadregimen att göra sitt bästa för att allt ska ske under regimens överinseende - trots alla svårigheter som regimen och landet genomlever. Men det kan lika gärna gå emot regimens önskemål, så som det gjorde förra gången när patriark Zakka hade valts. Då hade regimen försökt satsa på en kandidat från Syrien, men den gamle biskopen Quryaqus i Hassake spelade Mukhabarat ett spratt genom att tidigarelägga synodens annonserade möte och den irakiske medborgaren Sanharib Iwas (så stod det i hans pass) kunde väljas. Den här gången är det inte bara fråga om medborgarskap som är viktig. Det finns så djupa motsättningar i de två rivaliserande falangerna av biskopar att det mycket väl kan resultera i två patriarker, en arameisk syrisk-ortodox och en traditionell syrisk-ortodox. Från den assyriska rörelsens sida har man alltid satt kyrkans och nationens enighet i främsta rummet, men de makthungriga anti-assyrierna skyr inga medel för sina egna syften och kan mycket väl splittra kyrkan om den nye patriarken inte blir deras kandidat.

Augin Kurt Haninke
Journalist

 

läsarna kommenterar...

Maikel o suryoyo 150628 - 13:51

Snälla den dagen ni går ut från vår älskade kyrka den syrisk ortodoxa kyrkan alltså, ni som vill ha ett Assyrien i Irak. #1 åk direkt tillbaka #2 glöm det språket ni pratar idag och lär er riktig assyriska För mig är ni alla hobby assyrier som vill ha mark/land därför tar man denna identitet. Och snälla sluta upp med denna lögn med att man drog bort A ett ashuri blir fortfarande inte suryoyo utan A

Emthenoyo 140411 - 11:13

Respect till alla assyrier som vill vara kvar hos den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Alla andra bli muslimer i stället.För ni är värre än dem när ni går emot era egna. kolla med era föräldrar vad de tycker om era åskiter om vår kyrka. Skäms Skäms på Er. Ska vi inte låta vårt folke i helhet bestämma om vi ska bli -Ett igen. mvh emthenoyo

Mike 140402 - 14:48

Från idto suryeyto är Assyriska ortodoxa kyrkan är det första namnet vi har haft i Sverige. Assyrian church finns det stämpel i turkiska (kadim suryani) och engelska. Assyrian Church är översättningen på engelska också sedan de första kom till USA. Jag föreslår att ni läser Svantes bok. Assyrier- från Nineve till Södertälje

Grigho 140402 - 10:22

MM/ Vi behöver inte byta till något, vi är på rätt spår när det gäller kyrkan eller språket. Vi pratar Assyriska i två dialekter inga konstigheter . Du bör undersöka din egen uppfattning och hur namnet syrianska inte finns och är påhittat .

Assyrier=Suryoye 140402 - 00:23

Till Adam/ allt Augin skriver är så otroligt bra. Det finns ingen som splittrar vårt folk (Assyrier) som er tidning Bahro och eran ökända tv kanal mdaglono sat . Tack Augin för allt bra du gör och tar fram sanningen av dessa lögnare som finns i den syrianska falangen .

Simon 140401 - 23:04

Till M se länken här: http://www.acsatv.com/?p=1426

MM 140401 - 21:32

Mmmmm för splittring är precis vad vi suryoye behöver!! GRATTIS!! BRAVO!! Alla vet ju att ensam är starkast!! Eller??!! Vill ni tillhöra den assyriska kyrkan och assyriska folket så är det ju bara till att byta - ingen splittring behövs. Det finns många i assyrier i Sverige. Gå med i deras kyrka. Lär er deras språk och kultur!! Tillhör dem!! Vill avsluta med att säga att detta var den mest patetiska artikel jag läst på länge. Visar bara hur okunnig den så kallade journalisten är, samt så visar den hur lågt Hujådå kan sänka sig. PINSAMT!!

Adam 140401 - 17:29

HUJÅDÅ styrs och kontrolleras av personer med onda avsikter och egocentriska personer, som bara vill förstöra och splittra vårat folk (Syrianer). Jag har så vitt jag vet och hört aldrig läst att det finns en Assyrisk Kyrka och att den styrts av våra Patriark. Min oro växer och att ointelligenta samt mediokra journalister, som funnit sig en plats i en medioker tidning, skall kunna påverka våra ungdomar och framtid…. SKÄMS PÅ ER OCH JAG INGET ANNAT SÄG, VIDRIGT.

mp 140401 - 17:28

Jag ser inga problem med splitring. de som är assyrier packar sina väskor och sticker. De kan kalla sina kyrkor precis hur de vill. Därmed kan syrisk ortodoxa kyrkan ha frid för att utveckla och concentrera sig i viktigare äranden än att övertyga assyrier att de är på fel plats om de vill kalla sig assyrier.

E 140401 - 13:49

Men Naramsin, du skriver att man har valt en ny patriark som vågar bejaka sin assyriska identitet så då uppkommer frågan, varför har då inte den arameiska falangen som augin beskriver brutit sig ur kyrkan utan tvärtom hyllat honom? Jo, för augin fantiserar! Augin beskriver olika scenarion utifrån förutsättningar som är sprungna ur ondsint skvaller, rykten och fantasi!

Ashurbanipal 140401 - 12:38

mp, På vilket sätt har "Nestorianer" Assyriska Österns Kyrka valt fiendernas sida ? Enligt mig är det Nestorianerna som har fattat att man måste namnge kyrkan Assyriska, För annars blir man kallad efter sitt sekt namn som te.x Syrian,Kaldé,Nestorian. Hade alla våra kyrkor hetat Te.x Assyriska Ortodoxa Kyrkan, Assyriska Katolska Kyrkan, Assyriska Österns Kyrkan, hade vi inte haft ngr problem, Då hade vi varit en nation utan sekt namn, Vi hade sett enade ut och hade vart enade. Jag är öppen för att man öppnar en ny kyrka som heter Assyriska Ortodoxa kyrkan. Men det krävs stake av västAssyrierna, Och dom är för få bland Suryoye, Kan tänka mig att bara 30 % är Väst Assyrier av alla Suryoye.

mp 140401 - 10:39

Den här Artikeln av den syrianska hataren SK Journalisten som får äta upp den här Artikeln och koncentrerar sig på att analyserar dom lögner den Assyriska sidan sprider och bygger sin existens på Augin Kurt Hainke . . Han får skaffa sig en annan karriär som skribent hos den Nastorianska kyrkan som Vårt nya patriark borde bannlysa och skicka dom här människorna till Med några Biskopar och Kyrko- folk som har valt fiendens sida och förrått sina förfäders tro och historia .

Företaget 140401 - 09:32

Helt fantastiskt! En ny patriark vald rekordsnabbt. En som är född i Syrien och "neutral" i namnkonflikten. En patriark som har doktorsexamen i teologi! Måste vara den mest utbildade patriarken vår perfekta kyrka någonsin haft. Detta kommer göra susen med vår anrika kyrka som är äldst på jorden och som till och med katolikerna har respekt för. PS Lägg ner kyrkan och folket. Allt är kört. DS

js 140331 - 20:29

"Were are the assyrians now"? Hahahahahah

Mose 140331 - 20:27

Hudoyo Tidskrift är bara till för Assyrier. Att ni kontrollerar alla inlägg innan dom publiceras, visar er lojalitet för demokratin(. Hoppas en dag ni förstår att ni inte har ens ett eget språk. Fråga en av er Engelska proffessor som läxar "er" historia gång på gång.

Naramsin 140331 - 19:06

Till E: Åerigen ett inlägg av en förvirrad (araminerad) själ. Läs om och läs rätt. Augins artikel tar rätt och slät upp olika möjliga scenarion. Hade den nya Patriarken varit sin Assyriska identitet trogen hade alla ni sk Arameer/Surianer brutit er loss ock krävt en egen Patriark. På samma sätt (möjligtvis) ifall Patriarken varit Araminerad som dig. Med Guds hjälp har ett rättmätigt val gjorts där den nya Patriarken vågar bejaka sin riktiga Assyriska identitet. Annars blir det en mellanväg där status quo förblir.

Naramsin 140331 - 19:06

Till E: Åerigen ett inlägg av en förvirrad (araminerad) själ. Läs om och läs rätt. Augins artikel tar rätt och slät upp olika möjliga scenarion. Hade den nya Patriarken varit sin Assyriska identitet trogen hade alla ni sk Arameer/Surianer brutit er loss ock krävt en egen Patriark. På samma sätt (möjligtvis) ifall Patriarken varit Araminerad som dig. Med Guds hjälp har ett rättmätigt val gjorts där den nya Patriarken vågar bejaka sin riktiga Assyriska identitet. Annars blir det en mellanväg där status quo förblir.

Sabo 140331 - 18:56

Hakoyat al toro Chalyo.

M 140331 - 17:36

Det är ni som skapar splittringar och hat bland kristendomen.. Det är ni som anklagar våra syriska biskopar, präster m.m. som jag läste om det Joanna skrev om att en präst våldtog barn och att patriarken förlät honom?? det skulle patriarken aldrig göra, han va stenhård emot sådana brott. så sluta sprid falska rykten för det är fortfarande Gud som dömer oss och alla som snackar skit om våra kyrkoledare m.m kmr att dömas.. ha lite respekt och kärlek

Tighlat IIII 140331 - 14:49

Har en ny Patriark valt ? Om fallet är så, Så vill vi gärna har en redogörelse vem denna Patriark är, Vart kmr han ifrån, Och vad är hans syn på saker och ting som rör vårt folk.

E 140331 - 12:49

Och kan ni tänka er, kyrkan splittrades inte. Så låt oss nu se vad Augins fantasi ska lyckas koka ihop om denne patriark...

E 140331 - 12:08

Mor Cyril Aphrem Karim från USA har valts till ny patriark och hela den här bluffartikeln var alltså en fantasiprodukt. Alla spekulationer, skvaller och rykten om mukhabarat hit och turkiska staten dit var påhittade av den här intrigmakaren och splittraren.

Ashurbanipal 140329 - 11:56

man kan vända på det här religiösa saken. Jesus hjälper inte oss för att alla inser inte sin Assyriska rot, Det står och han själv säger att Assyrierna ska resa sig, Han säger själv att det ska gå en väg från Israel till Assyrien, Och han kallar Assyrierna för sitt hantverk. Jesus hjälper inte oss pga av vi har falska identiteter bland oss som Syrian/Aramé-Kaldé. Jesus har gett oss ödet att vara Assyrier, Alltså en gåva, Men vissa förkastar den, Därför är vi i denna hopplösa sits.

Shlomo 140329 - 07:55

Det var Jesus vilja att patriarkatet i Damaskus slogs sönder i och med inbördeskriget pga all synd dem gjorde. Kom ihåg att prästernas hjärntvätt under Seyfo var en av anledningarna till att Assyrierna var så passiva under Seyfo och inte mobiliserade försvar mot kurder. Det enda kyrkan ska ha creed för , är att man har lyckats lära ut språket under alla åren så att inte språket dött ut!

Chamoun 140328 - 20:09

som sagt jag är glad över att jag befriat mig från detta sjunkande skepp och folket som tillåter sig sjunka med den. prästerskapet har i århundraden varit ett ok och ett elände för vårt folk eftersom dessa som skulle ha varit kloka ledare som skulle vägleda vårt folk åt rätt håll har istället prioriterat sin egen lusta efter makt o rikedom o struntat i folket. jag vill inte ha assyriska makthavare som religiösa ledare utan jag vill välutbildat kostymklädda smarta kloka genier som ska leda vårt folk till enighet och ett eget självständigt land. fortsätt ni envist och naivt hålla fast vid ett sjunkande skepp. vårt folk vill inte förändras vårt folk vill leva kvar i dåtiden.

Gud utser sina tjänare 140328 - 17:23

Chamoun, du skriver tre inlägg efter varandra och repeterar samma mantra som en papegoja och sväljer allt med hull och hår, medan de flesta troende här ifrågasätter och söker efter källor även när en auktoritet skriver. Om du applicerar detta på allt du läser, så kommer du förmodligen lära dig och ett annat om tro ute i världen och skolböckerna! Tack för mig!

Företaget 140328 - 15:54

@George Jag tycker du sammanfattar alla syrianer på bästa sätt. Så hjäntvättad att du drar alla assyrier över samma kam. Så hjärntvättad av munkar och präster att du litar på deras ord fastän budskapet strider mot Bibeln. Så lat att du inte ens orkar öppna Bibeln för att själv läsa vad som står i världens bästa bok. Må Gud öppna ditt hjärta för sanningen och välkommen åter när du kan bemöta lite kritik!

George 140328 - 09:51

Jag tror att Chamoun sammanfattar er alla ganska väl...tack och hej.

Illuminate 140328 - 08:38

lägg ner alla kommentarer! Fokusera på verkligheten istället, inte hypotetiska scenarier. Många av er är bittra, lägg ner energi på att uppfostra era barn till sanna assyrier dvs bevara ditt språk, identitet och historia. Lägg ner bara och fokus på rätt saker Augin gör det bra! därmed basta. Vi behöver fler sanningssägare och mindre människor i kommentatorsfälten som splittrar

Hubo 140328 - 07:50

Till Joanna: Jag vet inte om det du påstår är sant eller falskt. Man ska inte tro på allt man hör och läser! Antingen måste man ha sett det med egna ögön eller någon träder fram och kan bevittna detta! Glöm inte att våra präster är gifta!

Chamoun 140327 - 23:40

en del blir helt chockade när jag säger att jag lämnat kyrkan helt o hållet o vill inte ha något med detta sjunkande skepp att göra. de frågar mig hur kan du lämna detta det är ju vår identitet vår kultur. jag svarar alltid "min identitet är Assyrisk, min kultur är mitt språk,mat,musik,konst det är min kultur och identitet. jag kan tro på Jesus idag och tro på Buddha imorgon det är liksom oviktigt för mig eftersom jag är Ateist sådant berör mig inte eftersom jag tror på vetenskap,förnuft och logik. religion och tro har inget alls med vår identitet o kultur att göra PUNKT SLUT.

Chamoun 140327 - 23:36

det är så sorgligt att se hur vårt folk fortfarande håller fast vid ett sjunkande skepp och som trots alla skandaler o turer kring präster,biskopar så fortsätter vårt folk envist att hålla sitt hopp till detta sjunkande skepp. kyrkan har gjort sitt den gjorde sitt när den behövdes förr för flera hundratals år sedan men idag med ett musklick bort bara så har vi all kunskap vi behöver all vägledning vi behöver och den finns tillgänglig för oss alla. vetenskap förnuft och logik är mina honnörsord och min vägledning. det är oviktigt och ointressant vad präster o biskopar har gjort och gör än idag utan det viktigaste är vad varje Assyrisk familj kan göra och det nämligen är att kunna vara självständiga tänka självständigt gå sin egen väg och tro på sig själva och lägga sitt hopp hos sig själv endast då kan vårt folk befria sig från detta ok.

Chamoun 140327 - 23:27

åh va glad jag är som lämnade kyrkan och aldrig mer vill jag återvända till denna urgamla utdöende maktstruktur som inget gott kommit ur. jag tror på vetenskap förnuft och logik istället för vidskeplighet o kyrka o prästerskap. kyrkan får göra precis vad den vill, jag bryr mig inte ett endaste dugg det berör mig inte längre eftersom jag lämnade det sjunkande skeppet för länge sedan. jag är inte kristen utan jag är stolt över att säga att jag är en Assyrisk Ateist som tror på förnuft o logik och behöver ingen vidskeplighet i mitt liv.

Ramsin 140327 - 23:22

George: Som så många andra av ditt like så verkar du sannerligen vara förvirrad (Araminerad). I livet och i döden så är ett fel ett fel. Sanharib (som enligt dig antagligen oxå är ett hedniskt namn) ska vara glad att han slipper bemöta det som Augin nu presenterat och som så många med honom redan vet.

George 140327 - 21:36

Till umthonoyo Att makthavare påverkas externt har funnits i alla tider, och visst ska man kritisera och ifrågasätta när man kan påvisa fel, men att göra som denna så kallade journalist och pådyvla en död patriark korruption och mutbrott uppenbarligen utan bevis är en synd! I synnerhet som han gör det när patriarken som sagt är avliden och inte kan försvara sig!

Umthonoyo 2 140327 - 16:20

fortsättning: Men att bevisa hur patriarken eller olika biskopar har tagit emot mutor är ingen lätt uppgift, såvida den som lämnade mutan träder fram och berättar. Artikelns huvudbudskap är ju att kyrkoledare låter sig påverkas av interna och externa krafter, vilket skadar kyrkan och folket. Istället för att haka upp sig på detaljer måste vi alla fråga oss hur vi bäst kan skydda oss mot alla fientliga krafter (Baath, Barzani, Turkiet m fl) som vill radera vår nationella identitet ur världskartan. Även anonyma skribenter behöver ta sitt nationella ansvar.

Umthonoyo 1 140327 - 16:19

Kära vänner, det är lätt att gömma sig bakom ett anonymt namn och filosofera, men det är få som vågar sätta fingret på maktmissbruk och korruption i vår kyrka. Augin är ett undantag och har visat prov på ett ovanligt mod att summera, analysera och sätta på pränt 35 års samlad erfarenhet. Även 1992 när den s k Samira-affären pågick var det han som vågade uppmärksamma maktmissbruk och hur vissa utnyttjade människornas tro och andlighet för att tjäna pengar. En del kommentarer här efterlyser källhänvisning. Visst skulle han kunna ange exakt datum och tid för olika beslut av synoder, biskop Abboudi, biskop Cicek etc. Men då skulle artikeln sannolikt tappa flytet. Av förra artikeln där Augin avslöjar Assad Assads historierevisionism framgår att mycket av uppgifterna är välbelagda med källor i Augins kommande bok. (fortsättning följer)

Företaget 140327 - 15:13

@George "Dionysos, biskop eller icke biskop, är inte heller rätt enligt den kristna läran" Vilken kristen lära? Strider namnen mot Heliga Skriften? Skriv var i Bibeln det står att man inte får döpa sina barn till icke-judiska namn (ja, de namn som du tror är kristna är i verkligheten judiska eller grekisk-romerska). Självklart kan en kristen heta Mohammed! Självklart kan en kristen heta Budda! En kristen person som heter Mohammed har större möjlighet att komma till Paradiset än en ateist som heter Peter eller Paul. När det däremot gäller skvallret i artikeln håller jag med dig. Augin Kurt har får många påståenden utan källor. Där är du och Augin väldigt lika.

Joanna 140327 - 14:43

Ni som är intresserade av fakta, här får ni fakta. Det finns en präst som har sexuellt utnyttjat 17 barn i Tyskland. Han satt inne 3 år för det. När han kom ut gick han till patriarken Zakka Iwaz och fick fortsätta predika, döpa barn och viga par i Kyrkan. Hur gick det till? Svaret är 50000 Euro. Hur kommer det sig att kyrkans ledning, Zakka Iwaz tillät detta? Det här är hård Fakta. Vad säger ni om det? Man kan dra många andra exempel men om ni verkligen är kristna räcker med det här exemplet.

Görre 140327 - 14:21

George, det finns inga kristna namn förutom Chris, kristoffer, kristus, sliwo. Det som hänvisas till Jesus korsfästelse. Resterande namn är antigen romerska/grekiska eller hebréeiska. Till och med Jesus är av judisk härkomst! om du har assyriskt namn eller ej, är man en hedning eller mindre kristen?

läsare 140327 - 13:17

Finns den här artikeln på engelska?

George 140327 - 11:40

Jamen då förstår jag, assyrier döper sina barn efter Ashur som var Noas barnbarn, men dåså. Jag trodde att det var efter guden Ashur. Men då är det ju korrekt, och jag hade fel. Tillförlitliga källor? finns inga källor alls! Att påstå att patriarken tog emot mutor?!! Den källan skulle jag vilja träffa...nädu, det är bara skvaller och fantasier från Augin.

Gud utser sina tjänare 140327 - 11:26

George, nu håller jag med dig om att några påståenden i artikeln inte stöds av tillförlitliga källor. Men du överdriver också och kommer med grundlösa påståenden. Du verkar vilja likställa ordet Ashur och Assyrier med hedning. Ashur är enligt Bibeln Noas barnbarn. Assyrierna i Nineve kände väl till Gud, det var anledningen till att de trodde Jona och fastade (Jesus själv berättar om nineviternas tro). Så skärp dig nu, det är helt ok att vara kristen och heta Ashur, Nimrod eller vilket assyriskt namn nu man vill kalla sig. Det viktigaste är att hjärtat tillhör Kristus och Gud, och att man respekterar präster och biskopar i kyrkan som andliga föräldrar (sen kommer det alltid finnas En Judas bland lärjungarna som säljer sin Herre, och då är det kyrkans uppgift att hitta denna).

George 140327 - 10:32

Exakt så. När en biskop gör något som rimmar med den assyriska läran, ja då är allt ok?. Dionysos, biskop eller icke biskop, är inte heller rätt enligt den kristna läran. Analiz, när personer inom den assyriska rörelsen döpt sina barn till Ashur så har det inte varit efter landet, utan efter Guden. Man kan hylla sin forntid, men tycker inte du att det gått lite väl långt när vi som kristna pryder, hyllar, firar, döper, tatuerar, dansar och allt därtill efter avgudar. För mig som kristen känns det fel, jag känner att det i många fall har övergått till ren dyrkan. Till Usyo, så enligt din logik är det helt oknäppt att döpa sig till Mohammed då eller? Dopet innebär att barnet officiellt blir Guds barn, inte Ashurs, Mohammeds, Buddhas eller Odens. Och Jesus, jo han VAR jude, och sen döptes han och blev Kristus.

Somi O Arboyo Mo Qamishlo 140327 - 10:23

Den dagen Assyrien reser sig och lyser ut över Turabdin-Gozarto-Nineve. Den dagen kmr det inte finnas utrymme för varken namnen Syrian-Aramé-Kaldé. Hjälper ni inte oss med Assyrien, Kmr ni lämnas utanför och ni kmr fortfarande leva som landlösa människor som i dagsläget. Ni bara klagar på Assyrierna, Ni gör inget bättre. VI är fast beslutna att skaffa ett land åt vårt folk, Hur får vi se, Gud leder oss på krigsstigen tills vårt mål är nått. Jesaja (Assyrierna mitt hantverk).

George 140327 - 09:42

Hej Augin, Ett par frågor. Har du någon gång intervjuat biskop Benjamin Atas eller prästen Yusuf Atas? Har du någon gång intervjuat patriarken? Eller någon i den kyrkostyrelse i Mor Afrem som du svartmålar som banditer? Vilka ur den syriska regimen eller inom den turkiska statsapparaten har du intervjuat som underlag för dina bisarra påståenden? Det är äckligt att se hur Hujådå kanaliserar dina grundlösa, ondsinta, respektlösa och hatiska fantasier över en död patriark. Än mer skrämmande är att så många assyrier håller dig som någon sorts hjälte och applåderar ditt skitsnack...

George 140327 - 09:30

"Sannolikt har inte bara nigerianer utan även personer inom den syrisk-ortodoxa kyrkans ledning fått del av kakan. " "verkar vara det tillfälle då två representanter för den gamla kyrkostyrelsen sägs ha stoppat ett fett kuvert i händerna på patriark Zakka på en solig ö i Grekland. Efter det talade han i helt andra tongångar. Jag har av säkra källor fått höra att när medlemmar i biskop Shabos kyrkostyrelse ställde frågan till patriarken hur han kunde vara så medgörlig med biskopens opponenter, svarade han: "De betalar bra"." ogrundat skitsnack. Inga belägg, inga källor, allt i den här författarens vridna hjärna, där syrianer är antiassyrier och alla assyrier bara vill enas, är fredliga och i allmänhet helt genomärliga.

Usyo 140327 - 00:47

George. Du skriver "döpa" sig till hedniska namn...Ser du inte det komiska idet du skriver? Oavsett vilket namn döps till så är man kristen. Punkt. Sen är det ju som så att alla våra namn idag har diverse ursprung, Jesus själv....tro det eller ej, var jude, och alla hade judiska namn. Dagens syrianer är snäppet knäppare än gårdagens.

Analiz 140327 - 00:33

Till George, menar du att alla grekiska namnen som biskoparna väljer skulle vara bättre alternativ? Biskopen i Schweiz heter Dionysos, det är ju en av de främsta gudarna i grekisk mytologi. Ashur är inte bara en gud i forntida mytologi, det är namnet på vårt land, Assyrien heter Ashur på assyriska, Guds verk och välsignelse om du tror på profeten Jesaja. Dessutom, det är historiskt belagt att vår självbenämning suroyo sett till ordet kommer från Ashur. Skulle vi suroye vara hedningar och tro på Ashur bara för det? Ditt resonemang är ologiskt, och typiskt den rädsla kristna ledare visat i historien när de brände hedniska böcker. Nej, min vän. Den som spelar det religiösa kortet kan aldrig vinna. Bara slå upp Jesaja 19:23-25.

Ashur 1 140326 - 23:40

George// Se vad som har hänt med oss, det var just detta våra fiender ville skulle hända med oss. Att vi skulle glömma vår historia helt och hållet och till slut har de tagit vårt land, vi har inget kvar och folket skulle så småningom dö ut. Kyrkan och Tron gör ingen skillnad, för de vill ändå inte ha något land på jorden, utan de bygger sig ett hem i paradiset, i nästa liv. Om vi jämför detta med omvärlden är det bara vi som tror på detta fortfarande, medan omvärlden har sina länder och kör sin politik och driver sitt land framåt. Jag kom att tänka på ordet Asher, när vi svär vid Gud, säger vi Asher så är det, detta ord härstammar från Guden Ashur, detta har bevisats, så i sanningens namn, det som är rätt och riktigt, är att alla de namn vi använder är våra egna, vi ska vara stolt över dem. Allt som står i Bibeln, härstammar från den Assyriska historien.

KS 140326 - 23:16

Taudi Augin. En mkt bra artikel och analys av det vi har att vänta. Personligen tror jag inte att de inblandade kommer att enas kring en kandidat. Kyrkan kommer tyvärr under en lång tid framöver att vara utan en patriark. Detta är kyrkans framtid om inte någon tar kommandot.

George 140326 - 23:06

Till analiz När man inom den assyriska rörelsen döper sina barn till Assur och andra namn på avgudar så har man väl rätt rejält avvikit från den kristna läran, tron och andligheten, eller har jag fel? Jag vet inte, du kanske tycker att det är kristet att döpa sitt barn efter en annan Gud...

Gud utser sina tjänare 140326 - 21:38

Jag är assyrier och försöker vara objektiv när jag läser denna artikel. Några saker är intressanta, men när man börjar läsa "han sa så, och han si" så börjar det låta mer som äldre kvinnor som sitter och sprider falska rykten om varandra. Det kommer många påståenden, men kan inte stödas av en tillförlitlig källa. Nej, bättre än så kan ni. Må Gud visa vägen för biskoparna att välja den rätta biskopen för evangeliets bästa.

The land between the rivers 140326 - 20:52

Jag var en hårdhådad "Oromoyo" nationalist 3 år tillbaka i tiden. Men efter har insett själv vad jag är, Är jag stoltare än någonsin, Jag älskar den Assyriska rörelsen och nationalism. När man väl fattar att man Assyrier är det en sådan befrielse som saknar ord, Man har en nation och grund och Historia att luta sig mot. Jag känner mig inte längre som en främling på denna jord, Ngt jag kände mig som Syrian/Aramé. Jag uppmanar alla Syrian/Araméer att joina mig och anamma den Assyriska nationalismen, Vi är från Assyrien, Vår kallelse namn Suroyo/Suraye är förkortningen till Assurayu och vi hade Suroyo namnet långt innan Grekerna "namngav oss" detta namnet, Ngt som är helt fel och osanning, Grekerna gav oss inget namn, Dom tog vårt namn och tog bort A.et och namngav Syrien som var Assyriska emperiet västra till Syrien. Se sanning och njut.

Björnes magasin 140326 - 20:23

Yuhanon Dolabani var inte bara assyrier, utan han propagerade aktivt för den assyriska historien. Detta finns till och med dokumenterat i hans egna texter. Att säga något annat är historierevisionism.

Truth seeker 140326 - 20:04

Vilken ära det skulle vara att kyrkan får tillbaka sitt riktiga namn Assyriska Ortodoxa Kyrkan som moderkyrkan som Mar Shimun/Petrus grundade "Österns apostoliska assyriska kyrka"! Österns apostoliska assyriska kyrkan, som grundades av apostlarna St Thomas (Mar Toma), St Thaddeus (Mar Addai), och St Bartholomew (Mar Bar Tulmay) och St Peter (Mar Shimun Keapa). St Peter den första patriarken "Patriark av Babylon" av "Österns apostoliska assyriska kyrka" har lagt sin välsignelse till precis denna kyrka i öst vid tidpunkten för sitt besök till "Babylon", i de tidigaste dagarna av kyrkan. Han skrev till sina "bröder" i Jerusalem, "Den utvalda kyrka som är i Babylon, hälsar er, och Mark, min son (1 Petr 5:13). Peter grundade inte den katolska kyrkan i Rom, det är en myt utan det va St Saul/Paulus, samt har våra bröder i väst splittrat och låter sig utnyttjas av alla som har pengar och kan köpa röster.

Suryoyo, Othoryo 140326 - 19:39

Samuel/ Johanun Dolabani skulle vända sig i graven om han hörde dig säga att han inte var Assyrier. Vad blandar du byn Kellef Bara för att han ursprungligen är därifrån, är 13 år ? Dolabani sa hela tiden stolt att han var Assyrier .

Suryoye 140326 - 19:14

Nytt och bra program på Assyria TV om förfalskningar och om anti-assyrisk smörja från den "arameiska" sidan.. http://www.assyriatv.org/2014/03/agnar-sig-assad-assad-at-historierevisionism/

Jan Beṯ-Şawoce 140326 - 18:38

Aẖnone w Aẖwoṯo, lë kuḏacno hatu mëqqa kfërqitu bi masale du lišono harke, mëqqa w aydarbo kmaẖwe… Kyumenolxun, harke an noše dë kkëṯwi, d këṯwi b lišono d emo, i ẖiyërto d këtte, abadan hawxa lë këwyo. Gëd huwyo bu caks cam fëhomo li masale. Cal hawxa ëmkan d layto w darbo ste lë kmitahwe, u zlam d koḏëc mërdënoyo, hazxoyo aw karborani aydarbo gëd fohëm i masale d këtyo ëmṯo, zëd mëd këtyo dino w maḏhab? Hanoyo u dawro du lišono w lë fahëminale… Af fanatik samye, mbarbazze propogande ǧalţo cal i masale du lišono şurayt. Mu rišo, daš 75ʹyat ac citonoyo, msëkke kul mede b iḏayye, w huwwe parspaktiv citonoyo w caşina bi ẖërara di fanatikiye du dino … w këbcina b lišone nëxroye d mafhëmina lë ẖḏoḏe aq qatre tarixiye d këtlan…

läsare 140326 - 18:12

Till Samuel, en enkel googling visar att Dolabani var från Qaluqa, en by nära Qeleth. På tal om Dolabani i graven, det är han som skrivit orden "Må mina ben vila i min gravplats när vår moder Assyrien upplever sin räddning".

Suryoye 140326 - 17:30

Samuel - "Arameer" är också en hednisk benämning varför skall det vara tillåtet att kalla sig för aramee men inte assyrier? alla syrianer ser sig inte som arameer för den delen heller, syrianer är också splittrade i den frågan

Assyrisk Patriot 140326 - 17:28

TillbSamuel, om du vill veta ifall biskop Dolabani var en assyrisk patriot eller inte, kan du titta på programmet i Assyria TV som heter "Anti-assyriska revisionister avslöjade". De som kände honom personligen vittnar om det. Men om du själv är från Qellet och inte förstår språket, blir det svårt att taxering sig informationen i programmet. Om så är fallet kan du läsa Dolabanis dikter, tv-experten i en artikel här i Hujådå som heter "Assad Assad förolämpat Dolabani och Naum Faiq".

Suryoye 140326 - 17:05

Samuel - Sluta komma med lögner precis som Assad Assad ni är ett skämt hans böcker finns tillgängliga för alla att se, han gick öppet med sin assyriska patriotism! finns flera sådana exempel samma med patriark Barsoum, patriark Michael o rabo, patriark Yakub III osv att de senare har bytt sida är en sak men alla dessa har under en viss tid av sin levnad hävdad att man är assyrier detta finns printat, något som syrianer inte kan sudda bort trots era lögner via bahro och suryoyo sat. Det assyrierna behöver nu är en västassyrisk satellit kanal, enda som fattas.. Assyria TV är ett utmärkt projekt som bär på vår nations namn och som inte gör skillnad på assyrier från syriska kyrkan, nestorianska och kaldeiska kyrkan, vi är alla ett och samma folk!

Samuel 140326 - 15:48

Sluta hävda att biskop juhanon dolabani är assyr patriot Han skulle aldrig drömma om kalla sig assyr. Han vänder sig säkert i graven när du skriver något sådant Augin du vet ju att han är från den förnäma byn(utan att för den delen förminska någon by) Kellef(kilit)och du vet hur många från den Byn som kallar sig för hedningar (assyrier) vänligen lite självrespekt sluta Hävda att han kallade sig assyrier ni kan ju besvär er Med ställa frågan till hans kusiner i Sverige han har många Jag kan lova er ingen kallar sig för något anat syrianska/arameisk

Analiz 140326 - 14:33

Ni som vill minska artikeln till "konspirationer" vet ju knappast något själva. Det här är en analys som är baserad på fakta, och det är inte fel. De stora dagstidningarna skriver också analyser om allt och möjligt i världspolitiken. Skillnaden här är att Augin har koll och observerat kyrkan inifrån sen, ja hela livet. Till George, den nationella rörelsen har alltid kritiserat maktmissbruket i kyrkan, men tron, andligheten, det religiösa arvet har rörelsen alltid högaktat. Skilj på dessa två saker.

tony 140326 - 14:12

ni som vill ha fakta och hänvisningar kan ju ta en titt på era proffessorer som skriver ut ett a 4a efter att ha ändrat lite här och där och kalla de fakta.... all fakta finns ta reda på den då... och ni kan ju kommentera i er egen lilla tidning eller e deras artiklar så ointressanta>? vilka skojare d finns... augin mer av denna vara

Kärlek 140326 - 13:40

Hubo Det Augin skriver här är intressant men vi måste fokusera oss på kyrkans bästa dvs folkets bästa och göra allt för att undvika splittring inom kyrkan dvs folket!!! De biskopar som kandiderar och vill bli patriark, dom ska vi stryka bort, vi vill inte ha en sådan till patriark!!! Vi behöver en patriark som ska ena folket med dess olika benämningar och inte splittra folket!!! Vi ska ha en medelålder och neutral biskop till patriark som inte gör skillnad mellan de som kallar assyrier eller arameer!!! Då får vi en mycket bra och kärleksfull ledare!!! Tawdi

Jan Beṯ-Şawoce 140326 - 13:06

Këtlan šëwole ǧalabe, ẖa l darmono, latyo šaryo. Harke kubena ǧalabe teoriye, šafiro! Mëqqa këtlan praktik?! Man mënayna këmqadëm fiziki d šore bu praktik haqqa šëwole? Harke ftiẖo kmaẖwe, macnata u teori gabayna latle pratik. Hani 40 šne hawxa! Zrëclan fanatikiye, ucdo kẖuşdina fanatikiye. Zrëclan lo cwodo, ucdo kẖuşdina lo cwodo. W këbcina halxo la-qëddam … Hano më qëm ruẖe aydarbo gëd howe? Kulan kuḏcina lë kowe!.. Harke u tacbo du Awgin, b xabre ”kompleks, konspiraxun,…” lë mancëminale, latyo kayiso. Kmëţwër u lebo. Këbxu kayis? Toxu yabo sumu! Tawu dokumane, tawu waroqe… Gëd qurena w yëlfina. Hawxa kayisoyo?!

George 140326 - 12:59

Så här skriver denna författare "Från den assyriska rörelsens sida har man alltid satt kyrkans och nationens enighet i främsta rummet" Jag har nog aldrig sett någon skapa så mycket splittring, hat och rykten om kyrkan som författaren själv!

George 140326 - 12:55

Återigen spekulationer, illvilliga rykten och fantasier ur den här författarens hjärna.

Jan Beṯ-Şawoce 140326 - 11:51

Tawdi Awgin. Bu nëquşo u Awgin ste xëdwoṯi cayëš ǧalabe ẖadisat harke bu Swed. B gawe di cito, b gawe di Mtakazto, Ḫuyoḏo, ẖuḏre, qawmiye suriye, qonşoloşe, muxabarat, Xalaf, Sacido,… Tarix d 40 šne bu Swed, malyo xiyene. Bam % 95 dlo kṯowo. Laʹan bi marduṯo d gabayna faẖo, fëtono, fësodo, xiyene, barbariye,… lë kmëkṯowi. Mena kaṯowe latwo d koṯëw w mena ste l mën gëd mëkṯowi, qaroye latte?! Hawxayo u tarix d këtlan. Hano ucdo ẖaṯo bdelan kmaẖësina buwwe d këtyo ǧalţo. Mawxa harke ak kaṯowe bdalle d ţulbi, - këtte ẖaq - dokumane. Gabayna heš kohno aw cëlmoyo, sëmle mede ẖarbo, latyo yalifo d kuṯawle. D howe ”qadeš w barex” gëd kuṯawle, lo mede ẖreno.

Neshro 140326 - 11:14

Augin, du är utan tvekan vår främsta journalist/krönikör och vi är stolta över det jobb du lägger ner i frågor som berör vårt folk. Detta är ytterligare en välskriven artikel som alla bör läsa och reflektera kring. Fortsätt ditt fina arbete!

Tighlat IIII 140326 - 11:13

Nej nej nej, Denna gången ska det bli ett stopp. Den Araméiska sidan har redan gjort så stor propaganda om det Syriska namnet att den förknippas nu med Araber och Araméer. Vi är Assyrier, Självklart ska våra kyrka heta Assyrian Orthodox Church, Vad är det med er andra Assyrier ? Ni snackar om en bra patriark hit lr att kyrkan ska splittras i en Araméisk och en Syrisk, NEJ. Kyrkan ska ändra tillbaka sitt namn till Assyrian Church, Eller så gör vi en egen kyrka bara. Den som förknippar sig med Assyrier går med Assyriska Ortodoxa Kyrkan, Den som inte gör det, Kan stanna i sin kyrka där deras ledare är korrupta och köpta av Erdogan,Assad,Barzani,påven m.fl. Vi Assyrierna måste sätta punkt för detta, Vi måste vidare.

Mindervärdeskomplex 140326 - 11:12

Det här är det mest absurda jag läst på länge. Konspirationsteorier som du kokat ihop under en dålig natts sömn? Hujådå är tidningen som ständigt fokuserar på arameiska sidan, trodde inte ni hade så mycket mindervärdeskomplex. Det är snarare ni som spär på ett hat som tenderar att sprida sig med er propaganda mot den arameiska sidan och mot kyrkans ledare. Medan påven och andra högt uppsatta män talar i goda ordalag om vår patriark så ägnar ni er åt pajkastning om mestadels rykten som någon sagt någon gång. Kallar du/ni detta journalistik? Sedan verkar du inte alls ha bra koll på hur man väljer en ny patriark enligt syrisk ortodoxa kyrkans stadgar. Hade artikeln varit lite mer seriöst framförd med sakliga argument utan rykten och konspirationsteorier hade jag bemödat mig att svara på ditt inlägg.

Illuminate 140326 - 09:59

håller med Ignatius Illuminiatius - Konspirationer utan dess like, humor faktiskt. Augin - håll dig till fakta (källhänvisningar), det är det som gör skillnaden i dina tidigare skrivelser vs andra. Du har en vass penna, använd den genom att göra rätt (som du har gjort). Sedan kan man ju önska att den nya patriarken pratar Assyriska och inte är köpt av ngn!! (konspiration utan fakta :)

iPhone 140326 - 09:56

jag är ledsen men konspirationer vinner du inte mycket mark för. Att det råder allianser och splittringar delar jag med dig men artikeln tappar en del just med hänvisning till "han sa si och så" eller "de betalar bra". Hur vet du deras sk agenda?

Journalism på hög nivå 140326 - 09:05

Det enda den assyriska falangen i såfall kan göra är att officiellt ogiltigförklarar den Syrisk Ortodoxa kyrkans val av en arameisk patriark om det nu skulle gå så långt ?

Ahikar the Wise 140326 - 05:53

Kan inte vi ultraortodoxa Assyrier likt de ultraortodoxa judarna bilda egen gren och gå vidare genom att särskilja oss från att låta våra munkar och biskopar gifta sig och Ska skaffa minst sju barn och låta den utdöda kyrkan gå i graven viket den ändå kommer att göra inom snar framtid, ”om detta står det i Gilgamesh Epi-Bibeln”. Kan någon räkna ut hur många barnlösa munkar vi har haft under 2000 år? Och inta tala om deras barn och barnbarn och barnbarns barn….

Suryoye 140326 - 03:25

Kolla in klippet, syrianernas så kallade skämt ledare och organisation träffar och hälsar på araberna i syrien och turkarna med ett stort leende, allt för att visa sin flagga vilka skämt de är, förnedring att man ens är ett folk med dessa korrupta människor som arbetar för fienden och inte för folket och vår ärorika nation.. sedan träffar de vår patriark och biskop för att överlämna några gåvor allt för att stärka banden mellan de och kyrkans ledning, man kan höra vår patriark aloho mhasele prata om Syriac alliance att de bär på kyrkans namn, men idag heter inte denna organisation så de har ändrat till aramean (syriac) allt för att dra koppling mellan den hedniska benämningen aramean till vår kyrka och fortfarande ha inflytande något som vart stort problem för assyrierna tidigare.. https://www.youtube.com/watch?v=b_EgBi1zHaQ

Suryoye 140326 - 03:00

Detta är ett tydligt exempel på hur den syrianska sidan hjärntvättat och manipulerat vårt folk se klippet... http://www.youtube.com/watch?v=ht8fLEfLIhc&list=PL793918489353B4B2 se även dessa klipp som är på flera delar.. http://www.youtube.com/watch?v=x_uVVPqND5Q på detta sättet har man hjärntvättat folket och sagt att othuroye benämningen är en hednisk benämning och dragit parallell med bibeln, men samtidigt går man inte ut och säger varför man anammar oromoye benämningen som också är en hednisk benämning, dubbelmoral från den syrianska sidan som hela tiden försöker komma med billig smörja, där man förvränger allt så att det ska gynna de. Man kan aldrig komma ifrån att det även finns en hel del inom syrisk ortodoxa kyrkan som också kallar sig för assyrier och man bör respektera detta allt från kyrkans ledning till folket, sluta upp med hatet gentemot vår nations namn nämligen den assyriska benämningen!

Suryoye 140326 - 02:16

Vad för konsekvenser skulle det ge om nu det hade skett en splittring bland syrisk ortodoxa kyrkan säg att västassyrierna känner sig illa behandlade och känner ingen tillit från sin kyrka och man väljer att dra sig ur osv.. inte för att jag personligen förespråkar något sådant men helt ärligt det kan komma att ske då det är kraftigt syriansk-arameisk dominans i vår kyrka, det är okey att hänga upp en hednisk symbol som den syrianska flaggan i vår kyrka och på väggarna men samtidigt går det inte att hänga upp en assyrisk flagga osv det är endast ett exempel på hur den assyriska falangen har det inom vår kyrka

Suryoye 140326 - 02:09

Det jag inte förstår är hur syrianerna eller "arameerna" har så stort inflytande i syrisk ortodoxa kyrkan? hur har de lyckats vända på den assyriska trenden som fanns tidigt 1900 tal? Hur kan västassyrierna ha blivit såpas svaga? Personligen tror jag det har med att vi alltid har haft "hujådå" tänkandet med oss och det har försvagat oss rejält då vi är i ingenmansland samt att vi inte har lyckats övertyga vår kyrka att släppa den anti-assyriska kampanjen, medan andra sidan har kämpat hårt för att manipulera och hjärntvätta vårt folk med anti-assyrisk smörja och ställt in sig på att ta över och kontrollera kyrkan och benämningen "suryoye". Om man kollar nutid så har ju syrianerna även suryoyo sat till sitt förfogande och det har stärkt de på alla sätt och vis, går inte att förneka att med deras kanal och deras flagga som de visar varannan sekund att de har tagit kontrollen över kyrkan och majoriteten bland dess anhängare

Ignatius Illuminatius 140326 - 00:29

En mycket lång och utsvävande artikel. Du har säkert en del poänger, men din avsaknad av källhänvisning och djupgående konspirationsteorier varvat med påståenden som du frontar som fakta.. ja, det stör mig Augin. Jag håller med om att risken för splittring är stor. Men ditt sätt att centralisera samtliga skeenden i vårt folks historia över namnkonflikten... det är något djupt stört med det. Jag hoppas att du själv skall se det och börja reflektera lite över det.

Assyrisk ortodox 140325 - 23:37

Mike, menar du på fullaste allvar att assyrier ska släppa kontrollen av sin egen kyrka till ett annat folk? Den syrisk-ortodoxa kyrkan bör bli en nationell kyrka, lik armeniernas. Inget ont mot indier, men de bör bryta sig loss helt och bilda en egen indisk kyrka, ännu bättre, gå samman med de andra Tomas-kyrkorna i Indien. Det gäller även Guatemalas kristna maya-indianer som av någon obegriplig anledning anslutit till vår kyrka. Varje folk har sina egna problem och sitt eget språk. Indierna och guatemalerna kan aldrig förstå våra problem, vårt språk, våra behov och våra politiska mål. Glöm inte det.

Taoro 140325 - 21:09

Om kyrkan och biskoparna har någon som helst självbevarelsedrift så bör de tänka ett steg längre, ett hus utan grund kommer förr eller senare att falla. I Aramerernas fall så håller redan allt på att ruttna inifrån .Och på lång sikt så kommer syrianerna se att det inte finns någon riktig ideologi bakom masken och allt bara är tomma ord och lögner som sägs på grund av olika orsaker som egen vinning och yttre påverkan som nämns i artikeln.Om dom väljer att förstå detta så kan dom fortfarande rädda sina ämbeten och sin kyrka, men om man är realistisk så vet man att dom enbart ser till sina egna intressen och då är det den som kan fylla deras fickor som får igenom sina önskningar och då kommer världens äldsta kyrka att snart bli historia.

Mike 140325 - 20:58

varför drog sig den indiska delen ur kyrkan? Det skulle vara intressant. Vi borde ha en från Indien som skiter fullständigt i namnkonflikten och sätter mer kraft i det kristna.

theio 140325 - 20:39

augin superbra arbete otroligt stolt. afram självfallet kommer de komma in hit och skriva och tycka illa om i princip allt då deras egna genomruttna sida inte bidrar med något annat än strunt och hat.. vi ska sluta fokusera på dem ge deras hat inte luft och försök inte rädda dem genom dialog då 30 år av detta hat inte gett rörelsen något alls förutom knäckta goda assyrier vars kraft kunde riktas mot mer viktiga mål.

Assyrier 140325 - 20:37

Tack Augin. Vissa klaner från den "syrianska/arameiska" sidan går ihop sig och hotar om att gå ur kyrkan om de inte får som de vill. Detta är okristet (hedniskt) och är egentligen utpressning. Antingen är man kristen eller så är man det inte. Kristendom går ut på att alla människor är lika mycket värda. Därför är det hedniskt av en viss grupp (i detta fall de som kallar sig araméer) att anse att kyrkans ledning ska vara arameisk. En etnisk somalie kan nämligen vara lika mycket syrisk ortodox som en etnisk assyrier (eller aramé om man nu benämner sig som det) eller svensk. Kyrkan ska vara kristen. Sen får man kalla sig vad f#n man vill rent etniskt. Jag är en syrisk ortodox assyrier, det vill säga en etnisk assyrier som har anammat den syrisk ortodoxa kyrkans lära. Punkt.

Gabro 140325 - 20:35

Till Afram: Det blev sådan storm av inlägg i förra artikeln p.g.a. att sk assyrier öppet uttryckte sin glädje över vår döda patriark. Alla behöver inte gilla honom men att vara så hatiska som ni är och verkligen blir glada över någons död är sjukt!!!

Asuroyo 140325 - 20:28

Tawdi lokh. Bästa jag läst på länge.

Afram 140325 - 20:10

Mycket intressant nutids historia. Hoppas att anti-assyrierna som snart skriver i detta forum lyckas hålla isär kristendomen/Jesu lära och å andra sidan prästerskapet/politiken. Eller kommer alla snart att skriva att vi som kallar oss assyrier inte är kristna av oss eller inte har respekt :)