Publicerad: 2015-09-16

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Patriarken talar vid S:t Afremkyrkan i Geneta.

Orättvist vid patriarkbesöket

DEBATT Är det så som patriarken säger att kyrkans enda flagga är korset och att alla kyrkans anhängare är likvärdiga? frågar Hammurabi BarAsmar i denna debattartikel.

Grupperingar, konflikter och brist på ledarskap hos assyrier/syrianer är produkten av de förföljelser och massakrer detta kuvade folk har upplevt under historiens gång, men nu börjar saker och ting hända. I och med den tidigare patriarken Zakka (Sanherib) I Iwas bortgång och valet av patriarken Ignatius Aphrem II Karim har assyrier/syrianer äntligen fått en stark ledare som kan fylla tomrummet. Den nya patriarken har visat att han är rätt man på rätt plats och att han är en ödmjuk och stark ledare genom att besöka sitt folk i Irak och Syrien under brinnande krig och sitta med dem i misär för att dela deras lidande. Han har även besökt sitt folk i västvärlden och hela tiden talat om samarbete och enighet som ska förstärka detta folk i fädernas hemtrakter, men också rädda det från totalassimilering i diasporan.  

Den nye patriarken talar om samarbete och enighet inte bara mellan grupperingar bland Syrisk-Ortodoxa kyrkans anhängare, utan han talar om samarbete även mellan sin kyrka och dess systerkyrkor, nämligen den Syrisk-Katolska, Assyriska och Kaldeiska som har gemensam historia och språk med dess olika dialekter. Han har öppet sagt i massmedier tillhörande regimer och härskarfolk i Mellanöstern att anhängare till dessa fyra kyrkosamfund är ett och samma folk. Den nye patriarken har besökt även östassyriska flyktingar (Assyriska kyrkans anhängare) i Hasake och Qamishli efter att deras byar kring floden Khabor i Syrien invaderades av IS (Islamiska Staten). Jag har sett i ett TV-inslag i en syrisk kanal som följde patriarkens besök hos Khaborflyktingarna att han sade: "Ni ska inte känna er ensamma, utan vi sitter tillsammans i samma båt, förresten vi är ett och samma folk." Efter att jag gång på gång har hört den nya patriarkens både modiga och fredliga tal började jag liksom många andra assyrier/syrianer tro att han är rätt man på rätt plats och började tala bara positivt om honom i min krets.

Patriark Aphrem II Karim togs emot i Sverige i maj 2015 med jubel och kvinnornas "halholo" (typisk hyllning från Mellanöstern). Assyrier/syrianer är hoppfulla då den nye patriarken verkar vara opartisk och rättvis, men har detta besök lett till något närmande mellan grupperingar bland hans folk i Sverige? Har organisatörerna för detta besök behandlat alla Syrisk-Ortodoxa kyrkans anhängare rättvist? Är Syrisk-Ortodoxa kyrkans enda symbol (flagga) korset som patriarken säger? Jag följde hela hans besök och har antecknat det mesta, men här finns inte plats för allt, utan jag vill kortfattat ta upp de enligt min mening viktigaste punkterna i programmet och avsluta med en sammanfattning.

Lördagen den 23 maj mottogs patriarken i S:t Aframs "Syrianska-Ortodoxa" kyrka i Geneta/Södertälje med jubel och viftande "syrianska flaggor". Man kastade ut reportageteamet för Assyria TV från kyrkan och tillät bara Suryoyo Sat att filma hela arrangemanget. Denna särbehandling gjorde mig tveksam angående det omtalade samarbetet mellan båda syrisk-ortodoxa stiften i Sverige, men jag ville inte att min optimism skulle rubbas av det. Efter en bönestund i kyrkan tog patriarken det första spadtaget för folkmordsmonumentet på kyrkotomten. Sedan blev det välkomsttal på scen av "presidenten" och hedersgästen Johny Messo från Holland och biskop Benjamin Atas. Hela bakgrunden på scenen var täckt med en stor syriansk flagga. Messo sade i sitt välkomsttal bl.a. "Barikhmor kumran maalyo (välsigna mig min herre). Det var bara för några veckor sedan (24/4) du och jag tillsammans var bland världens stora män i Armenien." Han nämnde Rysslands president Putin som en av dessa stora män han hade träffat. Jag stod nära scenen och märkte att patriarken inte alls var nöjd med Messos överdrivna tal. Biskop Benjamin Atas önskade i sitt välkomsttal att patriarken skulle närvara efteråt vid Syrianskas match som pågick på fotbollsarenan i närheten. Även här märkte jag att patriarken inte var glad för denna inbjudan, men för att vara diplomatisk sade han: "Vi får se, om tiden räcker". Medan folk fortfarande väntade i kö för att få patriarkens välsignelse gick jag till Syrianskas match i tron att patriarken skulle komma dit, men också i tron att nu är det slut med den 40-åriga osämjan bland assyrier/syrianer som jag och många andra bland detta folk är trötta på.

Söndagen den 24 maj var det S:t Jakobs Syrisk-Ortodoxa kyrkas tur att ta mot patriarken med jubel, men här såg jag inga viftande flaggor, vilket gjorde mig fundersam. Plötsligt såg jag någon på festlokalens tak som försökte hänga ut en assyrisk flaga på fasaden ovanför balkongen där patriarken höll sitt tal. Inom en minut tvingades den assyriska flaggan att tas bort, vilket gjorde mig ännu mer fundersam. Varför tilläts viftande syrianska flagor vid mottagandet av patriarken i S:t Afram dagen innan? Dessutom var hela bakgrunden på scenen där patriarken höll sitt första tal täckt med en stor syriansk flagga. Vid patriarkens mottagande i S:t Jakob i Hovsjö/Södertälje däremot förbjöds assyriska flaggor.

Bristen på dialog och kompromiss i det så kallade samarbetet mellan de båda stiften blev mer tydligt när kommunalpolitikern och styrelseordförande för S:t Jakob, Besim Aho, höll sitt långa välkomsttal, vilket irriterade delegationen från det andra stiftet. Den nämnda irritationen berodde på att Besim i sitt tal berörde den osämja som råder mellan olika grupperingar bland Syrisk-Ortodoxa kyrkans anhängare i Sverige och önskade att patriarken gör något åt problematiken. Även patriarken höll ett långt tal här och dess innehåll var mer politiskt än religiöst och riktat till makthavarna i Mellanöstern, men också till assyrier/syrianer i diasporan som självkritik. Jag liksom många andra assyrier/syrianer fick höra det jag förväntade mig ur patriarkens mun och dessutom i Södertälje där en gång i tiden "namnkonflikten" började. Här följer en del av en mening i patriarkens tal: "[...] hur kan vi som folk kräva av andra att de visar oss respekt, medan vi själva har varken respekt eller dialog oss emellan [...]?".

Under detta besök hörde jag gång på gång av patriarken att Syrisk-Ortodoxa kyrkans anhängare är likvärdiga och att deras världsliga åsikter inte ska spela någon roll så länge dessa åsikter stannar utanför kyrkan. Av ungdomarnas frågeställningar till patriarken vid ungdomskonferensen i Hallunda den 30 maj 2015 blev det solklart för mig att patriarken inte alls är glad över de icke-kristliga symboler (flaggor) som vajar över några Syrisk-Ortodoxa kyrkor i Sverige och han sade att kyrkans enda flagga är korset. Under denna konferens blev det också solklart för mig att den nya generationen assyrier/syrianer, i alla fall de intellektuella, är trötta på den meningslösa osämja som råder bland vårt folk och som har pågått länge utan några kompromisser. Långt före denna konferens hade jag genom mitt aktiva föreningsliv och min nära kontakt med den nya generationen assyrier/syrianer märkt att den skapade namnkonflikten förvirrar våra ungdomar, men också minskar deras stolthet och leder till att de inte bryr sig om sitt kulturarv.

Sammanfattning

De som följde patriarkens besök i Sverige kan bedöma att organisatörerna för arrangemanget inte alls rättvist behandlade de båda syrisk-ortodoxa stiften. Bakgrunden på scenen där patriarken höll sitt första tal vid mottagandet i Geneta var täckt av den syrianska flaggan. Reportageteamet från Assyria TV kastades ut från kyrkan, medan Suryoyo Sat tilläts att filma. Vid patriarkens mottagande dagen efter i Hovsjö förbjöds assyriska flaggor. Här tilläts alla medier, inklusive Suryoyo Sat, att filma ostörda. Alltså, allt i S:t Jakob var tvärtom i S:t Afram, vilket gjorde det tydligt att det omtalade samarbetet med respekt var misslyckat. Detta misslyckade samarbete mellan stiften var tydligt även vid ungdomskonferensen i Hallunda bland annat genom att återigen bara Suryoyo Sat tilläts att komma in trots att ungdomsorganisationer tillhörande båda stiften tillsammans hade arrangerat denna konferens. Under patriarkens besök förekom särbehandling och provokation även på andra ställen än dem jag har nämnt, men här finns inte plats för allt.

Avslutningsvis vill jag tyvärr säga att den ömsesidiga respekten man talade om var bara fina ord. Därför bör det krävas av biskopen Abdulahad Shabo och hans medarbetare i Syrisk-Ortodoxa ärkestiftet för Sverige och hela Skandinavien att de bevakar sina medlemmars rättigheter och inte tillåter att liknande sker vid patriarkens kommande besök. Annars kan det leda till ännu mer osämja och fortsatt splittring, vilka blir ytterligare käppar i hjulet för detta folks framgångar, i synnerhet på den politiska arenan, men också ett hot för detta folks existens mer än någonsin.


PS: En kort version av denna text publicerades på debattsidan i LT 24/8 2015.

 

Hammurabi BarAsmar

 

läsarna kommenterar...

Realist 151001 - 09:36

Ja, Herre, hur ska man bemöta sådana som du har givit ögon men vill inte se, och sådana som du har givit öron men vill ej höra? Säg det Du Herre, annars kommer det aldrig fram. "Din Utsände" (patriarken i fråga) nämner alla kyrkor och säger att det är SAMMA FOLK, men hans undersåtar HÖR INTE vilket FOLK han döper om de till. Herre, det är endast Du som kan öppna öron, ögon och hjärtan. Gör det är Du snäll!

Hammurabi BarAsmar 150930 - 19:45

Tyvärr bland alla folk finns fanatiker som gör mer skada än nytta. Jag följer patriarken Mor Ignatius Aphrem II:s varenda steg och uttalande i vid hans besök i Sverige, men också i Mellanöstern ch har aldrig hört att han förnekar sitt assyriska ursprung. Tvärtom har han i alla sina uttalande i arabiska TV-kanaler sagt att anhängare till Assyriska kyrkan, kaldeiska kyrkan, Syrisk-Katoska kyrkan och Syrisk-Ortodoxa kyrkan är ett och samma folk. Jag vill här liksom patrioten säga, den dagen då patriarken tar avstånd från assyrierna kommer jag att vara den andre att kritisera honom. Alltså, på den här punkten håller jag med patrioten, ”vi måste vara självkritiska och fråga oss själva vad har vi gjort för att vara en inkluderande och samlande kraft”?

Realist 150929 - 10:48

Ska en patriark gå krokigt/bete sig ohederligt i fråga om namnet Asori bara för att hans församling går krokigt och spretigt! Herregud, jag trodde att en patriark var en förebild för rakhet och ärlighet. Det här ältandet om att patriarken vill samla och ena tycks vara det alena saliggörande för Asmar och hans anhang. De har överhuvudtaget inte lyssnat på patriarken annat än i detta avseende -enande. Visst, men han vill ena under ett falskt namn som berövar oss historia, nationella rättigheter och allt vad ett folk kan ha för anspråk. Är det så ni vill ha det då förstår jag inte varför ni spexar på ett assyriskt forum, och varför ni överhuvudtaget kallar er assyrier? Det bara besudlar assyriernas rykte och framställer de som simpla fanatiker.

Hammurabi BarAsmar 150928 - 22:55

Till Molly, Du ifrågasätter patriarkens opartiskhet. Jag har förståelse för ditt tvivel, men jag håller inte med att ”han är tyvärr av samma korn som de tidigare”, eftersom han under hela sin ämbetsperiod har predikat för vårt folks enighet. Det finns stor skillnad mellan nuvarande patriarken och hans föregångare genom bl.a. att undvika att tala ett främmande språk när han är bland sitt folk och som sagt vill han eliminera den osämjan som vårt folk lider av. Enligt min mening var hans uttryck om benämningen Asorri vid hans besök i Armenien inte så negativt som du och andra har uppfattat. Jag är säker på att han är medveten om, minst lika mycket som du och jag att benämningen Asorri i Armenien på vårt folk betyder Assyrier, men osämja och splittring bland has folk tvingar honom att hitta balansen.

Trött. Väldigt trött. 150927 - 22:44

Snyggt spelat på den metaforen. Det jag menar att du har vänt sanningen ryggen. Men sure thing, du "vann". Det ironiska i sammanhanget är att du beskyller mig för bitskhet och budskapslöshet. Dina inlägg är tämligen substanslösa, käre vän. Jag har en känsla av att vi aldrig kommer att komma överens - varken om metaforerna/formen eller sakfrågan. Så kan det vara ibland, även om det kan kännas besvärligt i den konsensuskultur vi befinner oss i.

Realist 150927 - 16:25

"Sanningen har han i vilket fall långt bakom sig. I de flesta fall." Naturligtvis är det så. Jag går utifrån sanningen, i samtliga fall, och därmed har jag sanningen bakom mig. Jag går i bräschen för sanningen och därmed ligger sanningen självklart bakom mig. Med sanningen i ryggen, alltså bakom mig, uttalar jag mig i de ämnen jag uttalar mig i. Allt annat vore förmätet. Så på den punkten -och endast på den punkten hittills- har Trött rätt. Hoppas att du kan trösta Trött med detta - att han äntligen fick rätt- moderatorn!

Realist 150927 - 11:16

"Argumentera ad hominem", jag har vid något tillfälle uppmärksammat dig, Trött, om att den som inte behärskar ridkonsten och ändå sätter sig på höga hästar kommer att kastas av eller falla på eget grepp. Har du glömt att du själv tillstått att det var blivande präst? Det skulle inte förvåna mig eftersom du endast är ute efter att producera bitska och budskapslösa kommentarer. Om du lägger lite mer vikt vid innehåll och mindre vid form skulle du slippa göra bort dig jämt och ständigt. Det skulle också bespara Hujådå din galla, och allt och alla du vänder dig emot en massa tid.

Trött. Väldigt trött. 150926 - 21:06

Ibland får det överdådiga bildspråket stå tillbaka för det lakoniska. Härvid beaktas inte att Hujådå inte släppte igenom två-tre tidigare inlägg. Någon dag kanske Realist förstår att jag varken är präst eller prästkandidat, eller en som regelbundet besöker kyrkan. Men, vi får se. Det är möjligen hans sätt att argumentera ad hominem. Sanningen har han i vilket fall långt bakom sig. I de flesta avseenden.

Realist 150926 - 11:19

"Du är konspiratorisk." Det var väldigt nyanserat, får jag lov att säga! Den dagen en präst i förljugenhetens tempel erkänner fakta och tål sanningen kommer manna att falla från himmelen.

Trött. Väldigt trött. 150926 - 10:45

Du är inte realist. Du är konspiratorisk.

Realist 150925 - 13:09

Det kan hända att vi känner varandra, Logiker, och till min lättnad verkar du har förstått att om patriarken skulle ha goda avsikter hade han sagt marcito seryayto, om han verkligen menar syriskt ortodoxa troende. Han kan skillnaden mellan camo/folk och marcito/samfund. Så, ingen behöver översläta eller bortförklara hans mörka avsikter och assimilationspolitik.

Logiker 150924 - 20:25

Realist: Det samma! Och nånting säger mig att vi känner varandra. :-)

Realist 150924 - 16:56

Tack för förståelse och tillmötesgående, Logiker! Du är en tacksam meddebattör som uppmuntrar till spridning av kunskap som annars aldrig får en chans att se dagens ljus. Det lilla vi fortfarande inte är överens om kommer att klarna upp om du lägger lite mer uppmärksamhet på ords värdeladdning. Vad patriarken är för och emot får han förr eller senare själv äta upp konsekvenserna av så som hans svekfulla föregångare inom den kyrkan har gjort tidigare. Men det stör mig att han som utomstående, och som syrianismens spridningsapostel och rätt så utbildad fast fortfarande ung gröngöling, förnekar mig/assyrierna som till exempel vid hans nesliga besök i Armenien. Må så gott broder, och hatten av!

Logiker 150924 - 16:06

Realist: Vi är nog överens om mycket. I denna diskussion definierar jag begreppet "folkgrupper" ur folkmordskonventionen. Dvs ett folk på religiös, etnisk, nationell grund. Folkgrupper kan annars vara det man själv definierar som folkgrupper. Folk och folkgrupper kan således - men behöver inte vara - samma sak. Och sakfrågan handlar om vad patriarken har sagt. Så att gå in på prognomer är ju att vara inkonsekvent med ditt egna påbud. Jag tycker dock att det är nödvändigt att röra kontexten av det som patriarken säger varför det är naturligt att prata kring sakfrågan. Ytterst spekulerar vi bara om vad patriarken menar. Du förefaller tro att han är prosyriansk medan jag tror att han är neutral.

Realist 150924 - 15:13

Då är vi överens om att religion inte är detsamma som nationalitet, toppen. Kan vi vara överens om att det är skillnad mellan folkgrupper och folk också, vilket du har blandat ihop i olika inlägg? Ordet suryoye är inte samlingsnamn för någonting, utan enbart ett knep för att fjärma sig från allt assyriskt, och en avart som uppstod i den syrisk ortodoxa kyrkan i Turabdin vars arabiska motsvarighet blev syrianer. Numera är det säkert som du säger: den betecknar syriskt ortodoxa troende. Vad syrianer/suryoye och araméer och indier har för inbördes gnabb har inte med sakfrågan att göra. Värt att lägga på minnet är dock att den syrisk ortodoxa kyrkan inte klarat sig bättre undan pogromer trotts sina ihärdiga försök att fjärma sig från den assyriska, snarare tvärt om som vi har sett under seyfo: den som säljer sig och förråder sitt eget kött och blod avskys av sina egna men hatas mycket mera av sin köpare.

Logiker 150924 - 13:10

Realist: Jag förstår distinktionen mellan nationalitet och religion, men det innebär inte att folk som tillhör en viss religion kan anse att deras religion är deras nationalitet. Jag är dock av den uppfattningen att ordet suryoyo är ett samlingsbegrepp för syrisk-ortodoxa i MÖ. Ordet suryoyo har gett oss en språklig distinktion gentemot andra kristna i MÖ. Vi vet också rent faktiskt att någon fornhistoria av en etnisk folkgrupp som kallas suryoyo aldrig har existerat på denna jord. Därför kan vi dra slutsatsen att suryoyo enbart kan betyda anhängare av den syrisk-ortodoxa tron. Och det är just av den anledningen som syrianerna började kalla sig araméer på 80-talet för. Annars har de ju ingen nationalitet. Men nu är det så att det redan finns etniska araméer som är muslimer idag sedan tusen år tillbaka i byar runt om i levanten (och som pratar araméiska som i filmen passion of the christ - inte västassyriska). Men den delen av sanningen pratar de inte om.

Realist 150924 - 08:55

Ursäkta Logiker, jag känner att jag var lite onödigt dum mot dig! Men tänk så här för att slippa missförstånd: katoliker, protestanter, syrisk ortodoxa, grekisk ortodoxa osv är olika konfessioner inom kristendomen så som shia och sunni inom islam. Engelsmän, assyrier, tyskar och svenskar är exempel på folk. När det gäller syrianer, som är synonymt med seryoye/suryoye är det helt och hållet ett tankemissfoster i syfte att assimilera och förinta det assyriska folket. Det här missfostret var den syrisk ortodoxa kyrkan havande med alltsedan hon grundades, och därför är detta tankemissfoster så djupt rotad hos dess medlemmar. Du ser själv, de kan inte stå på sina assyriska ben. De hattar hit och dit och blandar in kreti och pleti om vartannat i sina grumliga avsikter. Hade nämnda kyrkan varit ärlig hade hon lärt dem: "Ditt tal ska vara ja, ja eller nej, nej."

Logiker 150923 - 22:55

Realist: Du citerar honom ordagrant? Du hittar ju på egna översättningar. Sen när blev ordet suryoyo samma sak som syrian? Varför säger han inte amo oromoyo? Och ja, folk som tillhör samma religion kan kallas folkgrupp. Det är vedertaget. Det är bland annat därför som man kan genomföra ett folkmord baserat på religion (oavsett nationaliteter) men inte på folk med samma politisk åskådning. Men jag tror nog inte du har koll på sådana distinktioner eftersom du tycker att det är lustigt att det finns religösa folkgrupper. Jag föreslår dig att läsa lite böcker innan du uttalar dig arrogant i detta forum.

Realist 150923 - 19:24

Så jag vet inte vad jag talar om när jag ordagrant citerar din syrianske patriark, men du vet precis vad han menar med sitt, kanske för dig kurragömma lek, snack! Jag trodde att vi vid det här laget hade passerat de kristna fanatikerna: "det syriskt ortodoxa folket" sug på det gott folk! Så enligt dig finns det katolskt folk, lutherskt folk, kaldeiskt folk osv. osv. Vad förstår du av folk/nation och konfession/religion min käre broder? Assyrisk -NS, vart har du tagit vägen, broder? Kom och ta itu med dessa nötter, jag orkar inte längre.

Logiker 150923 - 18:51

Realist: Bah du gör inte ditt namn rättvisa när du hittar på saker som patriarken inte har sagt. När patriarken pratar om amu suryoyo så pratar han om alla som tillhör den syrisk ortodoxa kyrkan, inklusive de syrisk ortodoxa indierna. Hävdar du att indierna också har en syriansk nationalitet? Nej, exakt, de har en helt annan nationalitet. De tillhör det syrisk ortodoxa folket (amo suryoyo) men tillhör en helt annan nationalitet.

Realist 150923 - 16:29

Logiker, gör nu för guds skull bruk av ditt namn och tala om för mig vilka logiska slutsatser du själv drar av patriarkens tal om camo seryoyo! Men här vill jag bemöta Trött i ett sista inlägg: Du är som bekant blivande -och kanske redan präst i den syrianska baathistiska (arabisk nationalsocialism) syrisk ortodoxa kyrkan- hur objektiv vill du uppfattas i denna frågan då du fräckt propagerar för din sjuka assimilations politik. Skumrasket som raskar till att hålla med dig är uppenbarligen i samma bransch. Detta är beviset på hur "shariro" du är, och nu får vi se hur shariro moderatorn är.

Logiker 150923 - 14:16

Realist: Patriarken har varken sagt att amo syryoyo är lika med syrianer eller att amo suryoyo är lika med assyrier. Så den enda borstbindaren här är du eftersom du hittar på saker om vad patriarken har sagt.

Realist 150923 - 12:27

Eftersom de som ligger bakom det här forumet saknar ryggrad och på alla sätt verkar för att förinta den assyriska identiteten genom att uppmuntra till att beblanda det med allehanda träck, och därmed arbetar i motsats till fädernas visdom i Talmud hoppar jag härmed av. Det här är väl inte farligt att publicera Herr moderator?

Realist 150923 - 10:53

Logiker, så patriarken ljuger värre än en borstbindare när han säger "camo suryoyo"= syrianer?

Suryoyo 150923 - 08:34

Trött. Väldigt trött: Jag håller med dig. Vi måste ena våra grupper och inte splittra dessa. Det är endast suryoyo benämningen som kan göra detta! Och detta är vad Patriarken vill dvs ena folket! Tillsammans är starka! Vi får absolut inte glömma det som våra fiender har gjort mot oss under alla tider! De splittrar oss och härskar över oss!

Logiker 150923 - 08:31

Realist: Suryoyo betyder inte syrian. Suryoyo betyder anhängare av den syrisk ortodoxa kyrkan och har inget med nationalitet att göra. Eller hur säger man annars att man är syrisk ortodox kristen i mellanöstern? Jo, suryoyono. Eller att man tillhör ito suryeyto... Faktum är att det inte finns ett ord för ordet syrian på vårt språk. Det är påhittat i Sverige.

Suryoye 150923 - 00:53

Det är alltid orättvist när det kommer till dessa saker, Syrianer gör som de vill medan Assyrier försöker spela fina och korrekta, fråga de som styr Kyrkan i Hovsjö varför flaggan togs ner vi vill få klara svar antingen är de som styr den kyrkan syrianer eller så är de rädda helt enkelt för att förolämpa någon isåfall fråga er varför den syrianska flaggan inte förolämpar kyrkan det är ju också en hednisk symbol

Trött. Väldigt trött. 150922 - 20:48

Till er andra: Det vore dumt att radera suryoyo/suroyo för att övergå till othuroyo. Vi bör istället hålla fast vid suroyo-termerna framför allt och othuroyo-begreppet får fungera som utfyllnad vid behov (motsvarande på östdialekt). Vårt folk alltid kallat sig för suroye/suryoye. Suroyo är det som ger oss kontinuitet och därigenom legitimitet i vårt anspråk på arv, kultur och historia. Den syriansk-arameiska vill numera avsäga sig suryoyo-termen, för de menar att det korrekta är araméer, och att grekerna har tillskrivit oss surioi m.m. Det är givetvis helt befängt, och har sin förklaring i den panik som utbröt när de förstod att suroyo/suryoyo kommer från termen assyrier, men det gynnar de facto den assyriska rörelsen att de vill få bort suryoyo-termerna. Vi ska göra anspråk och äga dessa termer. Jag vet att en del hardcore-assyrier vill få bort suryoyo och endast ha othuroyo, men det skulle förstöra och i slutändan förgöra vår nation.

Realist 150922 - 15:35

Gott folk, hör ni att både intervjuaren och patriarken kallar sig syrianer i Assyria TV:s reportage? Varför misstolkar assyria TV detta och skriver assyrier istället? Begriper de inte att de tappar all trovärdighet pga sådana billiga finter? Varför kan de inte hålla sin assyriska linje och sluta äta sitt torra bröd till doften av syrianernas gryta? Har de inget att komma med själva, och seglar därför på syrianernas vind? Eller tror de att syrianerna och deras patriark kommer att skonas när den dagen kommer? Har de glömt hur det gick för dessa i syefos slutskede då de levande träddes på pålar till allmänt beskådande och hån; och behandlades som de förrädare de var som stod tittade på när assyrier och armenier slaktades i tron att de själva verkligen skulle förskonas enligt löfte? Skänk i så fall en påse lök till syrianerna och deras patriark för att påminna de om Seyfo och deras nesa.

Trött. Väldigt trött. 150922 - 14:01

Naum Faiq himself nådde den högsta diakonrangen. Han hade inget problem med att rikta kritik mot kyrkomännen, men samtidigt vara trogen sin nations kyrka. Vi bör erövra kyrkan istället - vilka nationer kan skryta med ett sådant arv? Du behöver inte köpa hela konceptet, men det är likväl den enskilt avgörande identitetsgrundstenen e.Kr. Men många av dagens assyriska nationalister är ju bara okultiverade extremister. Nationalsocialism och dylikt kan förpassas till soptippen. Shlome/en Umthonoyo Shariro

Trött. Väldigt trött. 150922 - 13:59

Namnet till trots så är Realist allt annat än realistisk. Det måste bero på en avsaknad av slutledningsförmåga. På vilket sätt är redaktionen/ARS m.fl. kristna fanatiker? Vad baserar du det på? Att förakta det kristna arvet är fullkomligt galet. Att vara kristen fanatiker (men även assyrisk fanatiker eller vad-som-helst fanatiker) är likaväl galet. Att du vägrar ta ordet suryoyo i din mun (eller till tangentbordet) är ju fanimej det sjukaste jag hört på länge. Sudda bort kyrka och termen suryoyo/suroyo från den assyriska rörelsen, och du får en substanslös, ultraidiotisk rörelse utan historisk förankring eller kontinuitet över huvud taget. Jag tycker det är bra att Hujådå/ARS/Assyria TV/Augin Kurt försöker återerövra den mark vi förlorat, oaktat personliga övertygelser m.m. Kyrkan ska tillhöra den assyriska nationen.

Realist 150922 - 12:39

Assyrisk-NS, i mina öron låter du som en assyrisk Umtanaya, som värnar om sitt folk, sin kultur och sitt språk. Visserligen gör en NS också det, men en sådan har gjort sig mest känd för grova övergrepp och förstörelse. Därför föreslår jag i all välmening att du kort och gott kallar dig Umtanaya. I jämförelse väger den svenska motsvarigheten, patriot, alldeles för lätt och klingar tomt. Bästa hälsningar Umtanaya broder.

Realist 150922 - 12:27

Assyriske broder 150918 - 08:27, vars avskyvärda signatur jag vägrar uttala, det är inte de som ropar Herre, Herre som kommer till himmelriket först och hur vackert du än talar låter du ihålig och falskt på grund av din signatur - likt den falske profeten som predikar den raka vägen men själv går krokigt och dant. Bakom dina vackra ord kan man inte se annat än en grinande räv, som i sin naiva smarthet inte längre ser den pinsamma stören i sin egen ända. Vakna broder, och ta itu med din signatur innan du ger råd till andra! Kanhända du har fått det hela om bakfoten; om du lyssnar på assyrier i Armenien och Georgien säger det visserligen för det mesta att de är atouraye, men ibland säger de också suraye. När de talar om sin härkomst säger de att de är urmaye eftersom de flesta kommer från Urmia, vilket av tröttsamma individer på forumet felaktigt tolkas till araméer.

Realist 150921 - 14:22

Att säga sig vara journalist, politiker eller förläggare och nästan uteslutande ägna sig åt kyrkliga frågor är ren och pur kristen fanatism. Vad då för kritiskt? Det har för sjutton inte gjorts annat än ältats i -och om kyrkan.

Mike Love 150921 - 14:07

Seriöst? Om man utifrån ett sekulärt nationellt perspektiv skriver KRITISKT om kyrkans ledning - då är det kristen fanatism.

Realist 150921 - 14:00

Men herre Gud i himmelen Mike Love, du måste ha satt grötsleven i halsen och strypt syretillförseln till hjärncellen. Att skriva om patriarkers agerande, som det har gjort i evinnerliga tider och nästan uteslutande, är just kristen fanatism. Eller hur skrån tolkar du det?

Mike Love 150921 - 13:45

Till realist: Tigris Press senaste bok är en kritisk granskning av fyra patriarkers agerande. Och förlaget leds kantänka av kristna fanatiker. Godmorgon yxskaft!

Realist 150921 - 12:35

A- NS glömde tillägga att den andra anledningen är att ARS, Hujådå och främst Tigris press leds av kristna fanatiker, som förmodligen kommer att stoppa också denna information.

Realist 150921 - 12:22

A. NS, ett häfte med den inriktningen, som gott och väl kan jämföra sig med Teodor Herzels, finns hos Hujådå, ARS och Tigris förlag, som av feghet eller annan anledning inte trycker och sprider bland assyrierna.

Assyrisk-NS 150920 - 11:59

vad assyrierna behöver är ett på nytt födelse av den assyriska nationalismen en nationalistisk rörelse liknande den judarna har Sionismen. vad vi behöver är nationalistiska ledare kämpande ledare som kan samla oss och ena oss i nationalismens namn. religionen kyrkan har bara betytt splittring för vårt folk och ändå fortsätter mitt folk i den riktningen och vägrar inse att vi måste förändras och lämna detta medeltida tänk bakom oss och blicka framåt i något nytt o fräscht som kan samla vårt folk och ena vårt folk.

Realist 150920 - 10:37

Den dagen Hujådå och dess skribenter inser att benämningen assyrier/syrianer har samma förintande baktanke som "kristna kurder" och slutar använda annat än assyrier har vi nått den assyriska triangelns, Ashurs, ena hörn. De är snabba till att försvara sig med att de följer regelverket och den i Sverige vedertagna benämningen, och det gör en än mer deprimerad. Varför anammar ni fiendens namnsättning och falska sigill? Andra folk skulle demonstrera och gå i döden på grund av ett sådant förintande övergrepp. Varför accepterar ni, och tillämpar dessutom, Varför??? Varför brone d umti, varför??? Inget kan rentvå er så länge ni följer denna förintelse. Också vakterna för nazisternas förintelseläger hävdade att de bara följde regelverket, men de slapp inte det moraliska ansvaret och straff. Vakna brone d umti, brone d Ashur!

Sunt förnuft 150919 - 21:34

Syrianerna har inget annat än kyrkan. De har ALLTID, i mer än 40 år, motarbetat oss, den nationella rörelsen, genom att missbruka just kyrkan. Alla deras ideologer är teologer av lägre rang, eller klanledare. Patriarken SER detta. Och nu när han säger att "kyrkans flagga är enbart korset" och "alla, oavsett benämning, är jämlika i min kyrka" betraktas detta som dödsstöten för deras hyckleri. Sen kan (bör) patriarken INTE resa sig från stolen och riva sönder en röd-gul lakan i tältet. Så låt människan vara ifred! Ge honom en chans! Man kan bedöma eller (ut)värdera hans jobb efter tre-fya år.

Realist 150919 - 13:18

Det är bra att vara strategisk, absolut. Men det skadar inte att vara realistisk och vaken. Se bara på hur han förnekar assyrierna ex.vis i Armenien. Kan någon ställa honom mot väggen i denna fråga vid hans besök i Göteborg?

Kung 150919 - 12:32

Till Var strategistka: Det är inte patriarken som är frågan här utan syrianernas inkonsekventa och dubbelmoralistiska beteende. Syrianerna gråter blod om de ser assyriska flaggor vid patriarken men gör själva rena tifon när patriarken kommer till dem... Patriarken själv verkar vara en god ledare för det här folket. Åtminstone så förstör han inget som hans föregångare har gjort.

Var strategiska 150919 - 09:14

Helt onödig, irrelevant, provocerande, ostrategisk och ogrundad artikel. Antingen är det brist på publiceringsmaterial eller är det den hårda extremistiska negativ-mot-alla-linjen som fattade beslut om att publicera denna värdelösa "artikeln". Den nuvarande patriarken är icke assyriefientlig. Detta betyder, jämfört med den totalt ruttna kyrkoledningen från den mest värdelösa munken eller prästen till den högsta som satt i Damaskus, att han är assyrievänlig. Så låt honom vara i fred och framförallt låt honom jobba! Han är ett slag i ansikte på de enögda syrianer/arameerna.

Suryoyo 150918 - 15:32

(Kung) och Leyt: Jag säger inte att syrianer har gjort rätt med att vifta med sina flaggor! Jag säger som Pateriarken sa: Korset är vår flagga! Det jag inte förstår är att alla tänker BARA på sig själva! Det är namnkonflikten som delar splittrar vårt folk!

Sagi towo 150918 - 14:42

Bra artikel. Jag hoppas att assyrierna i Göteborg ser till att Assyriska flaggor syns när patriarken går dit

Kung 150918 - 14:15

Suryoyo: Alltså ska du inte ha något problem med att assyrierna också manifesterar med 97295473297 assyriska flaggor bredvid patriarken vid hans besök.. Eller gäller dina ord bara assyrier?

Leyt 150918 - 10:13

Det finns ingen namnkonflikt eller kompromiss om vår etniska assyriska identitet eller vårt assyriska/arameiska språk. Religiösa benämningar kommer aldrig accepteras som nationella benämningar. Länge leve alla assyrier (suroye).

Suryoyo 150918 - 08:27

Mina bröder och systrar: Vill vi verkligen lösa namnkonflikten? Om svaret är ja, då måste vi acceptera varandra inom de olika grupperna! Detta är kärlek! Det är kärlek som kan lösa problemet! Hans Helighet visar kärlek och vill lösa problemet MEN det är vi som inte vill lösa konflikten, eftersom vi tänker bara på oss själva! Kortsiktigt kan en grupp tjäna på detta med konflikten MEN långsiktigt är alla förlorare! Tawdi

Kung 150917 - 12:06

Till Assur: Varför är artikeln onödig? Är det onödigt att kommentera det faktum att syrierna aktivt får bedriva ren nationalistisk propagandaverksamhet när patriarken besöker deras kyrkor utan att någon säger ett smack medan himlen skulle falla om en assyrisk flagga skulle synas runt patriarken? Bra jobbat Barasmar!

Orkar inte... 150917 - 11:24

Otroligt dålig artikel med ett innehåll som är totalt värdelöst. Du spelar tyvärr en roll du inte behärskar och spär på ´konflikten än mer. Lägg tid på annat och låt oss slippa dina reflektioner som inte är objektiva.

Assur 150917 - 09:44

Mycket onödig artikel, skriven av en vuxen man.

Trött. Väldigt trött. 150917 - 08:17

Därför tycker jag att Hammurabis text är onödig. Vad förväntar vi oss? Han är inte den assyriska nationens frälsare. Här i Sverige blir han tvungen att röra sig i extremist-kretsar, för det är vad vi har mest av i våra kyrkor/föreningar. Vi måste vara smidiga och inte gnälla för \"orättvisa\" småsaker. Fokus, tack!

Trött. Väldigt trött. 150917 - 08:16

Jag känner till en hel del assyrier som tycker om den nya patriarken. Jag är delvis en av dem. En anledning till att många tycker om honom är att han ger uttryck för enighet osv. Han är diplomatiskt skicklig, då han inte gör sig ovän med någon sida. Han står med syriansk flagga ena sekunden, den andra håller han en AFF-tröja. Men vårt folk, båda sidor höjer upp honom (han är assyr! resp. han är aramé!). Vissa på assyriska sidan förväntar sig att han ska ställa sig upp och sjunga Othur ith wo leh med handen mot hjärtat (hans mamma/pappa/bror/syster var ju med i ADO, får man kanske höra - denna eviga kvalitetsstämpeln på en sann umthonoyo). Andra blir ledsna för att han står framför en syriansk flagga. Själv ser jag honom främst som en politiker i detta avseende som inte tagit klar ställning i namnfrågan (oaktat hans förflutna i USA).

Molly 150916 - 16:55

Du hammurabi. du kan väl fråga dig varför han lägger ens kraft i namnfrågan Assori när han är i Armenien för att hedra folkmordsoffren? Varför han tidigare i USA i egenskap av biskop motarbetade kyrkonamnet Assyrian Church? Han är tyvärr av samma korn som de tidigare, bara det att han kan uttrycka sig lite mer folkligt nu i dessa svåra tider.

nordal 150916 - 16:18

HEJ HAMURABI jag vet inte vilken planet du var på när patriarken besökte kyrkan i hovsjö men de kryllade av assyriska vimplar och små flaggor som folk viftade med

Suroye 150916 - 15:34

Till Assur: Vad händer med våra barn som blir lurade till att tro att de är kaldèer?

Assur 150916 - 11:12

Oroa dig inte Hammurabi. De som hjärntvättat våra ungdomar att de falskt är syrianer eller arameer börjar misslyckas i bedrägerier, skattebrott och fängelsestraff. Ungdomarna förstår idag att de är assyrier (suroye) och blivit lurade av en religiös sekt rörelse som skapades på 80-talet.

Othur 150916 - 10:59

Bra skrivet.