Publicerad: 2015-11-26

  • Tipsa en vn
  • Skriv ut artikeln
Dikran Ego från Assyria TV svarar på kritiken från ADFA.

Missvisande kritik från ADFA

DEBATT Nuri Kino och A Demand For Action målar upp en bild av illvilja och dolda agendor från Assyria-TV:s sida med anledning av ett program som sändes. Kritiken är dock missvisande. Alla aktörer som gör anspråk på att företräda folkgruppen måste tåla granskning, skriver Dikran Ego, redaktör för Assyria TV.

Måndagen den 23 november sände Assyria-TV en förinspelad intervju med David William Lazar, ledare för Assyrian Mesopotamian Organisation (AMO) som är baserad i USA. I intervjun framförde Lazar kritik mot andra assyriska
organisationer för deras sätt att arbeta och politiska ställningstaganden. En av de organisationer han kritiserade är A Demand For Action (ADFA) och dess ledare Nuri Kino. 

Samma dag som programmet skulle sändas utsattes Assyria-TV:s redaktion och styrelse för ett sällan skådat drev. Flera personer ur vår organisations styrelsemedlemmar blev uppringda av Nuri Kino själv eller av andra i ADFA.
I samtalen försökte Kino och hans medarbetare utöva utpressning och skrämma ledningen för Assyria-TV till att inte sända programmet genom att hota med stämning. Även vår redaktion fick ett samtal från en kvinna som presenterade sig som sekreterare för ADFA och som hotade med att organisationen kommer att stämma Assyria-TV om programmet sänds. Drevet gick så långt som att Nuri Kino själv ringde upp personer i Tyskland som uppmanades sätta press på
Assyria-TV för att stoppa programmet. Varken Assyria-TV:s styrelse eller redaktion vek sig för utpressningen och hoten om stämning.

När det väl var dags för programmet att sändas klockan åtta på kvällen konstaterade våra tekniker att Assyria-TV:s server var under en attack som gör att ingen kan se programmet. På grund av att vår server utsatts för liknande attacker flera gånger tidigare kunde teknikerna snabbt hitta en lösning och programmet kom igång några minuter efter utsatt tid.

Samma kväll som programmet hade sänts publicerade ADFA ett långt uttalande på engelska på sin Facebook-sida. I uttalandet anklagas Assyria-TV för bland annat ryktesspridning, illvilja och att ha en dold agenda mot ADFA.

ADFA menar att eftersom det inte finns skriftliga bevis till stöd för AMO:s anklagelser så måste dessa vara falska rykten som inte får ges utrymme i debatten. Så funkar dock inte journalistiken. När det finns en ledare för en seriös
och etablerad organisation som framför anklagelser mot en annan ledare för en organisation och hans politiska agerande kan vi som TV-kanal inte blunda för detta.

Det ligger i den assyriska allmänhetens intresse att ta del av dessa anklagelser. Det hör även till sakens natur att anklagelser av det slag som AMO framför mot ADFA många gånger inte kan styrkas skriftligt, det gör inte kritiken mindre allvarlig eller seriös. Det viktiga är att den assyriska allmänheten får tillfälle att ta del av denna kritik och dess frågeställningar eftersom det handlar om aktörer som gör anspråk på att företräda folkgruppen.

Huvuddelen av Nuri Kinos och ADFA:s kritik gäller Assyria-TV:s arbetssätt. Vi kritiseras för att inte ha bjudit in ADFA att besvara kritiken under själva intervjun med David William Lazar. Kritiken är dock missvisande. Det Nuri Kino
och ADFA låter bli att informera om är att Nuri Kino och ADFA har bjudits in till Assyria-TV ett flertal tillfällen under året för att ge sin version gällande olika frågeställningar. Varje inbjudan har mötts av tystnad från Nuri Kinos och ADFA:s sida. En organisation och dess ledare kan inte bojkotta en tv-kanal och samtidigt hävda att man inte ges utrymme.

När representanten för ADFA ringde upp redaktionen förklarade vi att vi mycket gärna vill bjuda in ADFA att svara på AMO:s kritik. Redaktionen erbjöd ADFA till och med att göra en intervju meddetsamma men fick inget svar. Detta utspelade sig fyra och en halv timme före sändning.

Assyria-TV försöker i största möjliga mån följa de pressetiska reglerna för radio och tv i Sverige. Reglerna säger att man ska vara generös med repliker och eftersträva att den tilltalade eller anklagade får uttala sig i samma program som kritiken framförs. Det är dock inte alltid möjligt att erbjuda den möjligheten. I detta fall berodde det på två faktorer: dels på tidigare kännedom om Kinos och ADFA:s ställningstagande att bojkotta Assyria-TV och dels de tekniska förutsättningarna. Intervjun med Lazar genomfördes via Skype då han befinner sig i Kalifornien. Sådana intervjuer kan drabbas av tekniska störningar och avbrytas varför de spelas in i förväg. I sådana fall understryker programledaren under själva programmet att den tilltalade parten är välkommen att replikera, vilket också underströks flera gånger i detta program.

Sammanfattningsvis kan vår redaktion inte vara annat än förvånad över Kinos agerande. Den 10 juni fick han ett skriftligt svar om att han är välkommen att replikera ett inslag som hade sänts tidigare. Han hörde aldrig av sig. Som journalist bör han uppskatta värdet av öppenhet och debatt. Vår upplevelse av händelsen är att Nuri Kino har försökt göra sitt yttersta för att tysta kritik och debatt. Som ledare för en organisation som gör anspråk på att representera folkgruppens intressen måste han och ADFA tåla granskning och kritik, i likhet med alla andra liknande aktörer. Att hota med stämningar, utöva påtryckningar mot enskilda och att svartmåla budbäraren är inte passande för en journalist som själv varit med om att granska och kritisera många olika aktörer.

 

Dikran Ego
Redaktör, Assyria-TV

 

läsarna kommenterar...

Johan 151207 - 11:53

Jag har försökt googla fram att ADFA visat sitt stöd till GPF och NPU som Oshana nämnde i intervjun men jag hittar inget. Vore bra om någon från ADFA kunde länka till en sådan källa om det nu finns. Jag finner det även märkligt att Oshana uppger att de inte är en politisk organisation men samtidigt är registrerade som en politisk organisation i USA? Dessutom är det märkligt att ADFA stödjer alla grupper inklusive de som enbart går en kurdisk agenda. Hur kommer det sig att ADFA inte kritiserar överträdelser mot assyrier i Syrien av YPG och andra kurdiska organisationer. Oshana var väldigt arrogant i intervjun och svarade inte på frågorna. Jag har tidigare haft ett förtroende för ADFA men tappat det helt nu. Tack till Assyria TV som tar upp denna typ av frågor. De organisationer som utger sig för att att företräda folket måste tåla granskning,

Trött. Väldigt trött. 151205 - 15:59

Jag har med tiden kommit att förstå - när jag vuxit upp och dimman successivt har skingrats och ungdomens naivitet blåst bort - att politik drar till sig en viss typ av människor (epitet utelämnas härvid, men ni förstår nog vad jag menar). Det gäller ALL politik; assyrisk sådan är inget undantag. Det är därför som jag engagerar mig i assyrisk välgörenhet och kultur. Om jag vill umgås med självupptagna, narcissistiska och överenergiska människor med hybris, så kan jag engagera mig i assyrisk (eller svensk) politik - alternativt hänga på HVB-hem. Dem känner man sympati för åtminstone.

Patrioten 151204 - 19:15

Sawra! lugn och fin nu... Det är ingen hetsjakt på NK, i vart fall inte från min sida. Det är bara ett välmenat råd till NK som är ADFA:s frontfigur. Inte minst med tanke på de allvarliga anklagelser som uppdagats. Den där Oshana gav knappast svar på tal, tvärtom förtärktes anklagelserna mot ADFA.

Mshihayto 151203 - 13:42

\\\"Hzay b´Aynokh u mastir bishfiltokh\\\"?. \\\"U ha hofir u kawro du ahuneythe g´mihfir huwe buwe\\\". Jag håller också med dig: - Julius 151127 - 13:31 Djävligt löjligt att detta gräl ska pågå offentligt. Vi är redan för svaga, och blir svagare genom att motarbeta varandra. Lägg energi på viktigare saker, hjälp assyrierna i hemlandet.

Danho 151203 - 11:04

Detta Google som Steve Oshana talar om – kan han förklara för oss tekniska amatörer (ironi) varför jag inte hittar något på Google om att ADFA stöttar NPU och GPF?

Sawra 151203 - 09:37

"Steve Oshana snackade bort sig själv..." Att hävda det utan att ge ett enda exempel är just en sådan overifierad beskyllning i ATV:s anda, Patrioten. Det är måhända patriotiskt att återvända till gamla spyor och fortsätta sin hetsjakt mot N. Kino i ett outtröttligt jollrande navelskåderi, men det tycker jag är patetiskt. Jag är i princip emot alla som talar med kluven tunga - kallar assyrierna med flera olika namn, och för det mesta med unket religiösa sådana dessutom. Det gäller ADFA likväl som ATV, ARS, Hujådå och alla andra organisationer som personer som gör det. De tappar helt och hållet sin seriositet och förtroende, fysiskt och juridiskt, internt och externt.

151202 - 16:58

Herre min Zlatan, vad sysslar yenkaren på med? En sådan oseriös inställning till bemötande kan inget annat än besvikelse upplevas. Om det är denna oprofessionalism som speglar AFDA så har jag tappat all tro för denna organisation.

Patrioten 151202 - 16:03

Till Sawra..Steve Oshana snackade bort sig själv snarare än någon annan. Å snacka om badwill "ambassadör" för ADFA med SO som talesperson. Jag vill passa på rikta mig till Nuri. Hur länge ska du gömma dig Nuri Kino? Varför går du inte i svaromål NK? ADFA: s trovärdighet står på spel. Du har, det måste erkännas trots debaclet med AMO, uppmärksammat vårt folks lidanden i media. Men nu krävs svar från dig som representant för ADFA

N 151202 - 14:46

Först så går man hårt åt mot ADFA och beskyller de för kurdpropaganda. När ADFA sen slår tillbaka och modigt väljer att svara på frågor live och slå hårt mot hårt, ja då anklagas de av kommentarerna här för att använda sig av härskarteknik. Hur ska ni ha det nu? Är det samma person som om och om sitter här och kommenterar eller? Har ATV valt att propagera på detta sätt så har ADFA all rätt att besvara kritiken i samma ton. Lägg ner.

Sawra 151202 - 13:47

Janne, Oshana ger ett utförligt och korrekt svar! Du kanske kan än mindre engelska än AK och därför fått det om bakfoten. Intervjun i sig genomsyras av mötet mellan världsmedborgaren och lantisen - ett intellektuellt möte mellan David och Goliat. Det bevisar tydligt att ATV står för falsk ryktesspridning, petitess fixering och i avsaknad av verklighetsförankring. Innehållsmässigt verkar Oshana ha ett hum om realiteterna, vilket AK och ATV lhelt saknar. Det är USA som har startat, kriget och krigar, och på alla sätt befäster sitt grepp om sin nyvunna koloni i norra Irak. Assyriska amerikaner får inte åka till Irak om de inte skriftligt lovar att inte äventyra USA:s koloni och kolonialism, och USA ser ett deltagande i NPU som en sådan risk. Det är av samma kolonialistiska drivkraft som USA och PYD/peshmerga krigar mot IS. Men offentligt heter det kampen mot DASH och terrorismen. Medan ATV/ARS/Hujådå och övriga begråter sin kristendom.

tittare 151202 - 12:06

Vad hände? Assyria TV verkar ha gjort rätt för sig. Så alla ADFAs anklagelser om att Assyria TV si o så verkar vara en smutskastningskampanj av ADFA-sekten.

Johan 151202 - 10:03

Steve Oshana utnyttjar sitt språkliga övertag till att trycka ner Augin. Inte respektfullt. Tycker Augin klarade sig galant.

Assuroye 151202 - 05:52

till Patrioten, Steve Oshana kan inte vare en större "ordbajsare" än Dikran Ego och AK . Som ni på Assyria TV har åstadkommit ngt märkvärdigt. mkt av det han sa är moraliskt korrekt som det här med att vi i väst kan sitta och babbla skit i studion medan dem i Gozarto/Syrien måste hantera problemen i verkligheten. Vilka är vi att döma andra hur dem ska agera i Syrien när vi själva varken bor i dessa områden eller har upplevt dessa tragedier som folk där nere möter varje dag. Av dagens program kan man anta att Steve Oshana snackade omkull A.K

Mike 151202 - 05:02

Håller med Patrioten men det tycktes vara svårt att hitta folk som behärska antingen östassyriska eller engelska. För övrigt tyckte jag bara se Oshanas häskarteknik och demagogik mot sina kritiker eller AK i sina uttalande. Förväntade mig mer av en som honom

Janne 151202 - 01:44

Steve Oshana ska lobba för ett folk han saknar förankring till. Killen har inga åsikter om hur det kommer sig att alla kyrkor och grupper i Syrien inte vill ha med PYD och göra men han vill ändå samarbeta och propagera PYD marionetter Dawronoye. Nu har ögonen öppnats och ADFA driver en kurdisk agenda och inget annat.

ESSA 151202 - 01:37

Lyssnade precis på Steve Oshana från ADFA. Att hålla på med översitteri, härskarteknik och bajsa en massa ord betyder inget annat noll. Killen tar priset på arrogans och pumpar upp sig själv som ADFAs grundare Nuri Kino. Det handlar mer om de själva än själva frågan och folket. Det här verkar vara en organisation av likasinnade typer som gillar hypa sig själv. Lycka till med det men se till att ni inte spricker. :)

Patrioten 151201 - 21:14

Snälla Assyria TV i fortsättningen gör inte program på ett språk som ni inte behärskar. Jag tycker synd om AK i detta program. Men såg att han var mycket besvärad i båda programmen med Oshana/ADFA och Lazar/AMO. Risken är stor att det uppstår missförstånd och man talar förbi varandra. För övrigt tycker jag att AK är kompetent journalist

Patrioten 151201 - 20:58

Jaha nu har vi hört ADFA / D Oshanas replik. Det kan sammanfattas i att herr Oshana är en stor "ordbajsare" och, ursäkta ordvalet, en pajas som skyller ifrån sig när det kommer till den känsliga frågan om vems agenda de egentligen driver. Oshana påstår att de stödjer alla grupper (tydligen även grupper som dödar, hotar och förföljer assyrier) som slåss mot IS, som för tillfället är på modet. Det kallar jag opportunism. Först säger snubben att de är opolitiska och sedan säger han att de i USA är registrerade som ett politisk organisation! Vad är Ni, en assyrisk organisation med politiska agenda eller några skojare som gör er kända på bekostnad av vårt folks lidanden? Nu är frågorna fler gällande ADFA. Efter att ha sett programmet, måste Nuri K,som grundare av denna märkliga organisation, förklara sig ännu mer.

Nino 151201 - 20:45

Har precis lyssnat på Steve Oshana live på Assyria TV. Augin kunde knappt gömma sin partiska rapportering - herregud så pinsamt. Hela frågeställningen, retoriken, herregud... Skämskudde. Tyckte ADFA svarade på frågorna bra, och hela den här soppan är bara töntig från Assyria TV's sida. Tycker alla som kastat skit över ADFA kan kolla på programmet innan de snackar igen.

Mr Good Advice 151201 - 18:06

Nouri K/ ADFA det är dags med ett klarläggande. Vems ärende går du/ni. Om du/ni har "rent mjöl i påsen " lär alla de som anklagar dig/er att "äta skit". Så träd fram i Assyria TV som en man och svara på frågan. Låt sedan folket med gott samvete döma.

Re. ATVV 151201 - 09:59

Obekräftade källor hävdar att ADFA, Nuri Kino lämnar inbjudan utan beaktande och "Vill inte ens sänka sig till ATV:s nivå." Du verkar insatt i ATV.s inre angelägenheter och därför frågar jag dig: Har N. Kino tackat ja till er inbjudan? I så fall är han en stor lögnare och har tappat allt förtroende i mina ögon.

ATVV 151130 - 22:46

Dialog och debatt är bra vi behöver inte vara negativa till det. Adfa kan ställa upp på intervjun Assyria tv bjöd in till. Public service är bäst när den tillåter debatt och Repliker. Ställer man inte upp är man motståndare till assyrisk public service som dawronoye, syrianska sidan är.

Assyrien 151130 - 02:33

Vi glömmer aldrig David Jendo!!!!!

Sara 151129 - 21:15

Men om alla bara kan lugna ner sig. ADFA, om det som David Lazar nämnde i programmet ej stämmer, försvara er genom att tala inför samma publik! Assyria TVs programledare sa själv att ni kommer få chansen att tala. Gör det då! Men allt ni gör just nu är att beskylla allt på Assyria TV medan de bjuder in ALLA som vill tala. Oavsett om de är dowronoye eller något annat som skadar vår nation. Tänka sig att Assyria TV även bjudit in dowronoye, men oj! Likt ADFA så dökt dem ej upp. Var mogna nog och visa att ni är seriösa med er organisation om ni nu är det! Annars, sluta klaga!

Ditt namn tack 151129 - 20:43

Lägg ner med ert skvaller. Vi behöver enighet. Låt var och en jobba med sitt utan att kritisera varandra. Jag tvivlar starkt på att ADFA har en kurdisk propaganda. Skillnaden mellan ARS/Assyria TV och ADFA är att man utåt sett inte kritiserar systerorganisationer för att inte förlöjliga eller förstöra för det assyriska folket. Jag är säker på att ADFA skulle jubla om ARS/Assyria TV/AMO skulle lyckas med en insats för det assyriska folket. Sluta nu, slut upp och gör vad ni kan för att få det här folket att överleva i vårt hemland. Tyvärr har jag inget hopp för det här folket tack vare, bland annat, er. upp till bevis!

Läsare 151129 - 12:15

Ni som skriver om era personliga erfarenheter med ADFA, skriv under med era namn! Annars kan man inte ta er seriöst!

Nils 151129 - 11:24

Det är allvarliga anklagelser som anförs mot ADFA och N Kino. Samstämmigheten i kritiken och frånvaron av motvikt gör att kritiken antingen kan ses som en bekräftelse på sakernas tillstånd eller som en bekräftelse på dess motats. I en intervju med Lars Adaktusson på nba sat den 16 04 2015 får N Kino mycket beröm för hans engagemang för en skyddszon för assyrierna på Ninveslätten. Varför skulle han arbeta för en skyddszon om han är emot assyrierna som ni hävdar? 27 05 2015 intervjuas Gevara Zaya, representant för NPU, i MEA (fins på nba sats:s hemsida) och han talar klart och tydligt för assyriernas nationella rättigheter och för en väpnad styrka -av assyrier för assyrier. Och han talar precis så som ADFA och N. Kino talar om saken. Så vad ska man tro? Mycket har naturligtvis förändrats sedan dess och därför vore det bra med färsk information så man kan bilda sig en korrekt uppfattning. Någon som har sådant?

OL 151129 - 08:48

Till A Demand for Attention anhängare: det är år 2015. Det ser bara löjligt ut när ni blir så arga över ett program. Ni agerar precis som en sekt som inte tål granskning.

Mjöl eller kokain 151129 - 02:11

Peter och hela adfa klanen ni har mottagit en inbjudan både av augin under programmets gång och därefter sluta CRY ME A RIVER och ställ upp om ni nu har rent mjöl i påsen. Vad väntar ni fegisar på? Dowronoyes är kända för att vara fega.

Lak 151128 - 18:31

Håller med "Egna erfarenheter". Så otroligt skamligt att de håller tyst om David Jendo. Om det är nån som borde dömas för treason så är det ADFA och deras hyckleri. Vi glömmer aldrig David Jendo!

Assuroye 151128 - 15:23

Problemet i sig är inte bara ADFA/Dawronoye utan alla dessa företag som sponsrar dem. Om ni går in på deras hemsida så ser man alla deras sponsorer. Många sponsorer till ADFA är kända assyrier som även sponsrar Södertälje lagen ! Man krossar dem genom att dem svälter ! Utan pengar kan dem varken skriva eller prata ! Godtrogna assyrier har ännu en gång blivit lurade att sponsra bluffmakare !

Axel 151128 - 12:28

Peter, ni har mottagit inbjudan och det är många, åtminstone de som inte har sin åsikt klar och cementerad om er, som väntar sig ett framträdande och en förklaring av er i ATV?

Egna erfarenheter 151128 - 02:51

Väldigt bra att Nuris falska spel avslöjas. Det är alltför många av oss som jobbat med honom förr och som efter ett tag tagit avstånd och insett vilken bluff han är. Blev som mest äcklad när jag och andra som kommit i kontakt med honom insåg att han är en dowronoye. Så jävla skamligt att jag aldrig finner ord för det. Att sedan med sin falska organisation som aldrig lyckats med något lobba för och stötta MFS Som är dowronoye och hylla YPG borde vara en röd signal för assyriska folket. Hur kan man stötta nuri och adfa som öppet lobbar för och stödjer MFS och kurder aom tidigt i år MÖRDADE Gendo vår assyriske milis ledare i syrien? Att man sedan hela tiden skriver kurdistan i sina texter säger mycket om denna organisation adfa. Jag skäms över sådana som adfa och nuri som öppet stödjer ypg och mfs, de som mördar assyrier. Skäms.

Sagge 151127 - 15:01

Som en erfaren journalist försöker Nuri Kino stoppa ett tv-program och vägrar bemöta kritik. Det luktar illa väldigt illa.

Julius 151127 - 13:31

Djä*ligt löjligt att detta gräl ska pågå offentligt. Vi är redan för svaga, och blir svagare genom att motarbeta varandra. Lägg energi på viktigare saker, hjälp assyrierna i hemlandet.

Objektivt sett 151127 - 12:01

Tycker inte det är seriöst att hota folk med stämningar. Man kan ha sina legitima synpunkter på arbetssätt och annat men att göra som Nuri har gjort i det här fallet faller utanför ramarna för anständighet och schyst beteende. Allmänhetens intresse av att få kännedom om kritiken är viktigare än detaljen om att kritiken måste besvaras i samma program. Det viktigaste är att kritiken besvaras, inte när. Rent allmänt viktigt att ge utrymme för en fri och öppen debatt. Vi ska inte upprätthålla förlegade mönster som i Mellanöstern där allt sopas under mattan och där fri debatt och kritik lyser med sin frånvaro.

Mofasa 151127 - 08:44

Såååå, nu när ni har fått ut er aggression från sandlådan, kan ni lägga kraft på ert eget och ge oss andra utanför sandlådan kraft att fortsätta engagera oss för assyrierna, speciellt i en situation som idag?

Lak 151127 - 01:33

ADFA är duktiga på att hypa Nuris karriär och annat obetydligt. Hur kan dessa människor stötta MFS/SUP? Deras argument är att de är på plats och strider utan att tänka på vad de strider för. De strider under den kurdiska solen (se deras loggor), för att assyrier, armenier och araber ska sjunga kurdiska Ey Reqib i skolorna och för att våra barn ska lära sig kurdisk historia (vad det nu är). ADFA tror inte på Assyrien - så enkelt är det. När det gäller programmet så var titeln missvisande. Anklagelserna kommer ju från SOLI och inte från ADFA.

Anonym 151126 - 23:23

Hela den här historien får mig att skratta åt gamla minnen. Jag är en av många personer som en gång i tiden såg upp till vår kära Nuri. Efter att ha arbetat med honom ett par gånger gick det upp för mig att något inte står rätt till. Insåg snart hur han överdriver, hans löjlga metoder för att ge intryck av att han är en superviktig person och hans sjuka fixering vid sig själv (finns det någon titel kvar som han inte gett sig själv?). Har träffat flera personer genom åren som också genomskådat killen, alltifrån sångerskan Linda George till författaren Rosy Malek Yonan. Det är faktiskt roande att se hur han fortsätter fånga in intet ont anande ungdomar som går på det hela. De kommer att bli en erfarenhet rikare så småningom.

Gabriel 151126 - 20:17

Wow Assyria TV börjar spåra ur! Snart sänder ni en egen producerad dokusåpa också!

Assuroye 151126 - 18:47

Så Nuri Kino och Steven Oshana jobbar för en Kurdisk agenda , väldigt intressant att ta del av detta material ! Mkt bra av Assyria TV att granska dessa individer som "påstår" sig representera den assyriska folkgruppen och samtidigt tar assyriers bidrag och påstår sig hjälpa utsatta assyrier i Iraq

ABF 151126 - 18:24

Bla bla bla, Typiskt asstv och ars. Hujådå i ett nötskal!

Johan 151126 - 17:03

Vad har jag missat? Vad anklagas Kino och adfa för? Vad har de gjort?

Trogen tittare 151126 - 16:25

Tack för klargörandet Assyria TV. Framkommer tydligt vad den här Nuri är för typ. Har man inget att dölja så beter man sig inte så här desperat.

TransparenS 151126 - 13:48

Bra! Assyriska rörelse ska vara transparent och ATV belysa kritik. ADFA måste bemöta kritiken på ATV.

Peter 151126 - 12:34

AFF, som kommentera 151126 - 12:01 Be ATV redovisa för när och hur de har bjudit in ADFA att uttala sig är du vänlig. Vi har just mottagit ett mejl om att vi är inbjudna, hur kommer det sig att vi inte har fått någon inbjudan tidigare?

Peter 151126 - 12:11

Jag har ägnat minst 4 timmar om dagen sedan juni 2014 åt volontärsarbete åt ADFA, våra resultat har varit värda varje sekund. Det vi har lyckats med har ingen annan org, detta för att vi samarbetar med alla och jobbar inkluderande istället för exkluderande. Vi har fått igenom resolutioner och motioner i parlament och kongresser. Vi är i ständig kontakt med senatorer, kongressledamöter och andra politiker. Ni? Vi ägnar oss åt fakta och bevisning och har därför allas öron. Ni?Inte ett ord av det ni skriver om oss och Nuri Kino är sant. Bjud in Nuri, visa oss ett bevis på att ni har bjudit in och nu vill bjuda in honom. Ja, Nuri o en annan av oss ringde runt och pratade med styrelseledamöter, vi trodde att ni hade missuppfattat det brev som vi har skrivit till president Obama, se vår FB, och att vi därför ville ta del av materialet i programmet för att kunna tillrättavisa. Det fick vi inte. Jag är stolt Syrian, stolt Assyrier/suryoyo och stolt ADFA representant.

Äcklad 151126 - 12:02

Otroligt lågt av Nuri att hota med stämning och försöka stoppa programmet. Ska han föreställa en journalist? Hade hört en del om hans metoder och det här bekräftar vad andra berättat. Falskhet kommer man inte långt med.

AFF 151126 - 12:01

Tack Assyria TV! Tydligt vem som talar sanning medan ADFA lite här o var kommer med samma sk*tsnack, att de inte fick chansen att vara med, DET ÄR pinsamt.

Ashur 151126 - 11:56

Typiskt Nuri, varje gång man ställt frågor eller riktat kritik mot adfa så har kommentarerna tagits bort och även en blockning har skett. Jag tror er assyria tv, har sedan länge insett nuris fula spel och sanna ansikte

Afram 151126 - 11:26

Om det skulle stämma så är det väldigt beklagligt att Nuri beter sig sådär oproffsigt. Anordna en debatt där ni kan diskutera era meningsskiljaktigheter, hur svårt kan det va? Ni är för små för att känna att ni har mycket att förlora. Gemeneman could not care less, vi är för upptagna med omvärlden för detta brus, jag lovar! Kom över er själva! Den träffade får ta åt sig.

Nino 151126 - 11:22

Herregud, håller Assyria TV och Hujådå på med? Varför lägger ni ner så mycket tid på att smutskasta just ADFA? Detta har pågått för länge nu. Att dessutom insinuera att hemsidan utsatts för en "attack" - kan det helt enkelt vara så att sidan inte klarade av trycket (det verkar onekligen ha funnits ett stort intresse för att se programmet). Och det är klart Nuri och ADFA vill stoppa ett program om man tycker det är smutskastning och inte fått chansen att förklara sig? Att Nuri inte velat medverka i tidigare program innebär inte att man kan kontakta honom innan detta specifika program och meddela att det kommer sändas och att relevanta parter har rätt till att höras. Dessutom är titeln på programmet missvisande om man sen ser till att kolla på programmet.. vilket bara kan innebära en sak - man vill helt enkelt smutskasta ADFA. Pinsamt Assyria TV.

Ej förvånad 151126 - 11:15

Inget nytt under solen, Nuri är en diva och såna klarar inte kritik.

Förvånad... 151126 - 10:37

Wow, vad är det som händer? Vad har jag missat?