Publicerad: 2016-01-19

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
I mars 2010 erkände riksdagen Seyfo med knapp majoritet.

Seyfofrågan går framåt - men hur?

SEYFO Den utredning om de folkrättsliga och politiska aspekterna av att erkänna Seyfo som utrikesdepartementet har beställt är nu klar. Däremot är det inte klart vad rapporten innehåller och vad den kommer att leda till.

Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna att de om de kommer till makten ska respektera och implementera riksdagens beslut om att erkänna folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker. Efter regeringsskiftet har utrikesminister Margot Wallström (s) pressats på besked om detta. Hon har då meddelat att det kommer att göras en undersökning om de folkrättsliga och politiska aspekterna av frågan.

Den utredningen är nu klar och överlämnades till utrikesdepartementet (UD) igår. Utredningen har gjorts av Pål Wrange, som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Han är förtegen om vad rapporten innehåller.

- Jag har gjort denna utredning och överlämnat den till UD. Det är nu deras sak att bedöma innehållet och avgöra hur man går vidare.

Du kan inte berätta om vad det står i rapporten?

- Endast i allmänna ordalag. Utredningen innehåller för det första en folkrättslig del där jag går igenom centrala begrepp som brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser. Sedan finns det en del där jag går in på de politiska faktorerna och behandlar frågan om man kan applicera moderna termer på historiska händelser, diskuterar olika former av förnekelse av folkmord och andra förbrytelser samt analyserar frågans aktuella relevans för berörda grupper, både förövare och offer. Slutligen går jag in på frågan vad Sverige kan göra.

Utredningen behandlar inte bara folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker utan också andra statliga förbrytelser i historien som massvälten i Ukraina på 1930-talet, olika händelser under kolonialismen samt Japans agerande under andra världskriget.

- I enlighet med mitt uppdrag utmynnar inte utredningen i specifika rekommendationer, förklarar professor Wrange. Det är upp till UD och regeringen att avgöra hur man vill gå vidare.

Men du har säkert själv en åsikt om vad regeringen borde göra när det gäller folkmordet 1915?

- Det har jag, men det är definitivt bäst att jag i detta läge håller den för mig själv.

Per Bergling på UD meddelar att departementet nu kommer att "studera rapporten och se på vad sätt den kan bidra till förståelsen av dessa komplexa frågor."


Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Denny Abrahamsson 160131 - 07:17

Jag har skrivit mycket om Seyfo på sossarnas, miljöpartiets och statsministerns facebooksidor men får aldrig något svar. Fegheten i mellanmjölkens land är tyvärr för stor. Senast hedrade Stefan Löven offren från Holocaust och jag kommenterade: men Seyfo då ? Ynkligt att vara så styrd av Erdogan som gör stora pengar på stulen olja från Islamiska Staten.

Shamiram, göteborg 160129 - 13:55

Skamligt att inte erkänna folkmordet Seyfo även från regeringens sida! Över 100 år sedan och blir inte mindre aktuellt ju längre tiden går. Sverige borde gå i täten för andra demokratier och stå upp för de hundratusentals mördade och deras efterlevande!!

Patrioten 160121 - 17:58

Upplysning till Polisaria. Enligt grundlagen är Sveriges folkvalda församling, Riksdagen, det högsta beslutande organet i Sverige. Genom Riksdagen emanerar folkets vilja. Regeringen är ett verkställande organ till Sveriges Riksdag och därmed har att följa riksdagens fattade beslut. Detta är grundbulten för parlamentarismens legitimitet och en viktig demokratisk princip. Annars kan vi avskaffa Riksdagen och låta Regeringen göra som den vill. Det är inte som du säger att "följa kreti och pleti". Att Regeringen inte erkänner Västsahara, vilket jag tycker är fegt, är inget argument för att inte fullfölja riksdagens beslut och konstaterande av Folkmordet SEYFO. Du kanske tycker t o m att Förintelsen också var en "mossig och rostig" företeelse?

Polisario 160120 - 09:56

Varför dessa bombastiska ord, varför detta svulstiga utlägg patrioten? Sverige erkänner inte heller Västsahara (polisario i Marocko) som är ett färskt exempel och väldokumenterat till skillnad för ditt mossiga och rostiga seifo. Och Sverige har inga grundlagar som binder det till att följa kreti och pleti i deras önskemål.

Aziz Duzgun, Norrköping 160120 - 09:14

För västvärlden är det tyvärr viktigare med goda ekonomiska och politiska relationer med Turkiet än att ta upp folkmordet på assyrier och övriga kristna under första världskriget i Turkiet. Det har vi som assyrier och övriga kristna från Mellanöstern svårt att förstå och acceptera.När det handlar om ekonomi, så existerar inte inte demokrati och mänskliga rättigheter för västvärlden. Är det förresten någon som har sett eller hört en USA-president kritisera, Turkiet, Saudiarabien och övriga gulfstater för kränkande av mänskliga rättigheter och avsaknad av demokrati? Nej, just det pga oljan och handeln med de. Är inte detta dubbelmoral och hyckleri?

Patrioten 160119 - 22:35

Vad är det som är komplex herr PW. Ett folkmord är väl ett folkmord? Frågan blir komplex om man väljer att inte tala sanning och ska inveckla sig i lögner. Som svensk-assyrier kräver jag att min svenska regering följer Sveriges grundlagar och Sveriges Riksdag beslut. Folkmordet SEYFO är ett faktum och alla vet vilka (turkar, kurder eller muslimer) som beslutade, planerade och verkställde folkmordet. Om Sveriges regering avviker från faktum vore det ren skandal och skam för Sverige som ju annars, i vart fall tidigare, gjort sig känd för att stå upp för rättvisa och upprättelse för förtryckta folk. Eller gör svenska regeringar skillnad på folk och folk numera?