Publicerad: 2016-01-21

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Kommer riksdagens ja att också bli regeringens ja?

Seyfoutredningen och ett eventuellt erkännande

SEYFO Svante Lundgren har bekantat sig med regeringens rapport om historiska massövergrepp och menar att det på basis av rapporten är svårt att veta vad regeringen gör av den. Han misstänker dock att väntan fortsätter.

Som Hujådå berättade tidigare i veckan har den utredning om "relevanta rättsliga, historiska och andra aspekter på förhållningssätt och benämningar i anslutning till historiska massövergrepp" som utrikesdepartementet beställt blivit klar. Rapporten har föranletts av att regeringen kämpar med frågan om den ska respektera och implementera riksdagens beslut om att erkänna folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker. Själva rapporten fokuserar dock inte på detta folkmord utan handlar om historiska massövergrepp generellt.

Svante Lundgren, som arbetar på Assyriska riksförbundet men som också är folkmordsforskare, har bekantat sig med rapporten.

Vad är ditt intryck av rapporten?

- Det är på många sätt en bra rapport. Professor Pål Wrange som skrivit den har gjort ett gediget arbete. Som professor i folkrätt beskriver han på ett förtjänstfullt sätt de folkrättsliga aspekterna av frågan. Men han går också in på de historiska, etiska och politiska aspekterna.

Vad blir konklusionerna av det hela?

- I uppdraget ingick inte att Wrange skull ge några rekommendationer och därför gör han det inte heller. Men det sista avsnittet i rapporten har rubriken "Tänkbara åtgärder". Där konstaterar han att det inte alls är givet att en tredje stat (en som inte var inblandad i det historiska skeendet) ska agera överhuvudtaget när det gäller ett historiskt massövergrepp. Om en tredje stat ändå besluter sig för att göra det kan det handla om tyst diplomati eller om att offentligt uppmana parterna att var och en för sig och gemensamt granska sin historia. Sen heter det på följande sätt: "Ett officiellt tillkännagivande av regeringens uppfattning i sakfrågan bör tillgripas endast om det kan antas leda till mer positiva än negativa konsekvenser för konflikten i fråga."

Vad menas med det?

- När det gäller folkmordet i det osmanska riket har det konsekvenser för dagens relationer mellan Turkiet och Armenien. När den svenska riksdagen gjorde sitt historiska beslut om ett erkännande år 2010 var det ett av dåvarande utrikesminister Carl Bildts argument att beslutet försvårar försoningsprocessen mellan dessa båda länder. Andra menade tvärtom att riksdagens erkännande sätter press på Turkiet att ta itu med sin historia, vilket är en förutsättning för försoning. 

Antyds någon väg framåt i den här rapporten?

- Intressant nog skriver Wrange i rapportens allra sista stycke följande: "Oavsett om regeringen väljer att agera på det ena eller det andra sättet bör en noggrann egen undersökning av massövergreppen föregå ställningstagandet." Det här ställer jag mig kritisk till. Det har forskats mycket om det osmanska folkmordet på kristna och den internationella organisationen för folkmordsforskare (IAGS) har slagit fast "att den osmanska kampanjen mot kristna minoriteter i riket mellan åren 1914 och 1923 utgjorde ett folkmord på armenier, assyrier samt pontiska och anatoliska greker". Den svenska regeringen behöver inte göra någon egen undersökning. Jag motsätter mig naturligtvis inte mer forskning - sådan är alltid välkommen - men för att kunna fastslå att detta var folkmord behövs inga nya undersökningar.

Så vad tror du att regeringen gör?

- Det är svårt att säga. Men då rapporten öppnar dörren för en ny undersökning skulle det inte förvåna mig om regeringen väljer den vägen. På så sätt vinner man tid. Det allt överskuggande målet för regeringens utrikespolitik just nu verkar vara att få en plats i FN:s säkerhetsråd. I det läget vill man inte göra sig till ovän med Turkiet och därmed också med andra länder som står Turkiet nära. Att skjuta fram det slutliga ställningstagandet genom en ny undersökning blir därför ett attraktivt alternativ, enligt min bedömning.

Men Socialdemokraterna har ju lovat ett erkännande?

- Visst, partiet har ett kongressbeslut på det och Stefan Löfven lovade inför valet att en socialdemokratisk regering ska respektera och implementera riksdagens beslut. Men Socialdemokraterna har också ett kongressbeslut på att erkänna Västsahara, men ändå beslöt regeringen nyligen att inte göra det. Så man vet aldrig.

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Aydin 160125 - 18:49

@Hammurabi BarAsmar 160123 - 14:48 Är det nedanstående klipp du menar?: http://www.assyriatv.org/2014/04/intervju-med-stefan-lofven-s-2/

Hammurabi BarAsmar 160123 - 14:48

Jag rekommenderar att ett filmklipp av intervjun med Stefan Lofven (nu statsminister) läggs till texten om denna så kallade Seyfoutredningen. Ett sådant filmklipp skulle chansen att de som har missat Assyria TV:s intervju före valet 2014 med då Socialdemokraternas ordförande som lovade assyrierna att om Socialdemokraterna kommer till regeringsställning skulle folkmordet 1915 på kristna folkgrupper i Turkiet erkännas även på regeringsnivå, men nu rätter sig Socialdemokraterna efter turken och islamisten Kaplans samtycke. Den nämnda intervjun sändes i Assyria TV, men nu passar det att sprida den även genom Hjujådå som uppdatering och påminnelse.

Assuroye 160123 - 10:54

Läste följande citat i Världen idag 21/1 ang Rapporten om Seyfo som lämnades in till Regeringen. Så här skriver Pål Wranges: "Ett officiellt tillkännagivande av regeringens uppfattning i sakfrågan bör tillgripas endast om det kan antas leda till mer positiva än negativa konsekvenser för konflikten i fråga" Bara med att läsa det här citatet så förstår man att personen som skrivit rapporten är inget annat än en Marionett/Puppet "Forskare" som "Springer Regeringens ärenden" och gör allt för att Sverige ska säkra en plats i FN:s Säkerhetsråd. Rikets angelägenheter och intressen går före allt annat oavsett om det betyder att man hånar ättlingarna till Folkmordet!

Julius 160122 - 10:12

@AKKAD instämmer med dig. Men någon suverän assyrisk stat ser vi inte. Då är vi på ruta ett igen. Mellanöstern kommer genomgå stora förändringar där dagens länder kommer splittras till mindre. I dem nyskapade starterna lär inte assyrisk stat finnas.

Luttrad svenk-assyrier 160121 - 17:37

Det är ett klassiskt politisk grepp att tillsätta utredning på utredning tills folk glömmer vad som var huvudfrågan från början. Folkmord är folkmord. Att kalla folkmordet på assyrier och andra kristna för "massövergrepp" är redan där ett ställningstagande från utredarens sida som uppenbarligen är känd karriärjurist i maktens tjänst. Sveriges regering borde kanske tillsätta en utredning för att förvissa sig om förintelsen eller "massövergreppen" på judar och andra folk också verkligen inträffat under tredje rikets tid i Tyskland? Men det vågar man inte eftersom de skulle få mäktiga krafter på sig. Så man är följsam i traditionell svensk stil. Borta är den tid då Sverige var en supermakt i moral, etik och försvaret av mänskliga rättigheter, i synnerhet för de små nationerna. Sossar är annars kända för att lova mycket inför valtider och hålla lite efter val.

AKKAD 160121 - 14:01

Enda sättet för ett riktigt erkännande för alla dom som dog så krävs en egen suverän assyrisk stat som själva erkänner folkmordet.