Publicerad: 2016-02-13

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Simo Parpola har haft en lång karriär som assyriolog.

Simo Parpola: "Jag är assyrier"

PROFIL Finländaren Simo Parpola revolutionerade den assyriologiska forskningen och är nöjd över att ha bidragit till att stärka assyriernas självkänsla. Hujådå har intervjuat en levande legend på ett hotellrum i Helsingfors.

Simo Parpola är idag pensionär, men långt ifrån sysslolös. Han har sluppit undervisningen vid universitet, men fortsätter att forska och skriva som förr. När han ser tillbaka på sin karriär är han nöjd.

- Jag upplever att jag har gjort något för assyrierna. Ända fram till 1990-talet fanns det assyriologer som menade att det assyriska folket försvann efter imperiets fall. Det gör man inte längre och det beror i hög grad på mig.

Parpola är inte bara glad över att ha kunnat göra något för det assyriska folket. Han identifierar sig med det.

- Jag är assyrier. Jag har sedan jag var 17 år läst och skrivit assyriska. Mitt hjärta blöder över allt lidande som assyrierna gått igenom under tusentals år.

 

Tonårsdrömmar

Allt började i 1950-talets Helsingfors. Simo Parpola föddes i den finländska huvudstaden är 1943 under brinnande krig. Den stora vändpunkten kom när han var 12 år gammal.

- Jag läste en bok, en reseskildring som berättade om hur man gjorde viktiga upptäckter av lämningar från forntida kulturer i Mexiko. Jag drabbades av ett enormt intresse för forntida kulturer. I fem års tid drömde jag om att få ägna mitt liv åt att studera de gamla aztekerna och mayafolket i Centralamerika.

Så blev det dock inte och det kan assyrier och assyriervänner vara glada för.

- Det visade sig att det närmaste stället där man kunde studera dessa kulturer var Hamburg. Det var inte realistiskt i början av 1960-talet att en 17-åring skulle flytta till Tyskland. Så det blev assyriologi istället, för det kunde man studera i Helsingfors.

Professorn i assyriologi vid Helsingfors Universitet, Armas Salonen, var de facto Parpolas morbror, som han hade haft ett nära förhållande till under uppväxten.

- Men när jag studerade gynnade han inte mig för att vi var släkt, snarare tvärtom, vilket bidrog till att jag snart sökte mig utomlands. Och här vid universitetet hade jag mer att göra med Jussi Aro, som var docent. Han undervisade mig i det neo-assyriska språket redan under det första läsåret.

 

Forskning utomlands och hemma

År 1963 bar det av till Rom, där Parpola studerade för den tidens främsta kännare av allt som hade med det neo-assyriska imperiet att göra, Karlheinz Deller, en tysk jesuit.

- Följande år tillbringade jag sedan fyra månader tillsammans med Deller i London. Vi gick igenom och så småningom utgav vi Sargondynastins brev. Det handlar om sammanlagt 4 000 brev från tiden 720-645 f.Kr. Vi bodde på samma hotell, Deller och jag, och på kvällen gick vi igenom vad vi hade lärt oss under arbetet med breven på dagen. Det var mycket lärorikt för en ung student.

Parpolas magisterarbete, som utkom 1965, handlade om dateringen av dessa brev. År 1971 disputerade han på en avhandling som analyserar 400 brev som assyriska lärda skrev till kungarna Esarhaddon och Assurbanipal. I avhandlingen använde Parpola en helt ny metod. Med hjälp av en astronom kartlade han olika astronomiska företeelser, bland annat solförmörkelser, under denna tid. Dessa fenomen omnämndes i breven vilket gjorde det möjligt att datera dem.

- Jag var ung och ivrig. Jag jobbade hårt. Jag insåg att det var det enda sättet att klara sig inom detta område.

I slutet av 1960-talet flyttade Parpola till Heidelberg där han under tre år arbetade som assistent åt Deller. Efter två familjetragedier, ett missfall och ett döfött barn, ville hans hustru och han inte stanna kvar. De återvände till Helsingfors, till ingenting.

- Jag hade ingen tjänst att gå till, men med hjälp av Jussi Aro fick jag ett treårigt stipendium. Så jag startade ett stort arbete, som pågick i tio år, med att ge ut neo-assyriska texter med kommentarer. Det handlade om texter med väldigt olika innehåll; inte alls lätt att översätta och kommentera.

År 1977 blev Parpola professor vid University of Chicago. Efter två och ett halvt år återvände han dock till Helsingfors. Armas Salonen hade gått i pension och fakulteten kallade Parpola till en personlig professur i assyriologi.

- Det var ju helt klart ett steg neråt. University of Chicago hade högre status, större nätverk och bättre bibliotek. Dessutom halverades min lön. Men hemma är alltid hemma.

I trettio år fungerade Parpola som professor vid Helsingfors universitet. År 2009 gick han i pension. Till hans sorg utsågs ingen efterträdare. Däremot inrättades en tidsbunden specialprofessur som innehafts av Robert Rollinger. Men också den upphörde vid senaste årsskifte.

- Universiteten drabbas ständigt av omorganiseringar byggda på marknadstänkande. Det lider forskningen och undervisningen av. Assyriologin mår på ett sätt bra: vi har goda forskare och högklassig forskning. Men som ett resultat av alla reformer går det inte längre att studera assyriologi. Det är nu en del av "studiet av världskulturer".

 

Popularisering

Simo Parpola är gift och har två barn och tre barnbarn. Hans hustru Sisko har varit lärare i finska, först i gymnasiet men sedan 15 år i ett fängelse. Själv är han, som många andra pensionärer, mycket aktiv. Snart utkommer hans nyaste bok, en etymologisk ordbok i sumeriska. Han har jobbat i tio år med detta projekt.

Parpola har gjort sig känd för att popularisera den assyriologiska forskningen och föra ut den till en bredare allmänhet. Det har bland annat skett genom ett projekt som kallas Melammu.

- Bakgrunden var att jag upplevde att assyriologin var väldigt isolerad som vetenskap. Jag ville ha samarbete med andra discipliner och också komma med resultat som var av intresse för den stora allmänheten. Vi befann oss i den konstiga situationen att det fanns forskning om priset på lök i Sumer, medan den senaste studien om tro och livsåskådning i Assyrien var hundra år gammal.

Parpola inbjöd till en första konferens i Finland där forskare från olika ämnen kom samman för att studera "Mesopotamiens kulturarv". Till den första konferensen inbjöds tjugo forskare, många av dem ytterst framstående. Därtill kom fem assyrier som hade hört om projektet och ville vara med.

- Den första konferensen var mycket lyckad och vi organiserade oss och beslöt att fortsätta med årliga samlingar. Vi träffades sedan i Paris, Chicago, Ravenna och Innsbruck. Sen hamnade vi in i svårigheter genom att vi valde ordföranden som inte hade tid för vårt projekt. Efter en del svårigheter fungerar det hela igen, nu med Robert Rollinger som ordförande.

Vilket avtryck har du gjort i assyriologins historia?

- Jag har varit med och förändrat forskningen om det neo-assyriska imperiet. Nu finns alla källor utgivna i kritiska utgåvor. Det här gör att vi idag har en mycket fullständigare bild av Assyrien än tidigare. Tack vare mig finns dessa källor tillgängliga för forskningen. Dessutom har den assyriologiska forskning jag bedrivit påverkat bibelforskningen och studiet av tidig kristendom. Och sen har jag varit med om att ge dagens assyrier stöd i deras uppfattning att de härstammar från forntidens assyrier. Jag har hjälpt till att stärka deras självkänsla.

Kan man säga att det du drömde om som tonåring har gått i uppfyllelse?

- Ja, jag ville ägna mig åt forntidsforskning och det har jag gjort. Och jag har gett ett bidrag till den som jag är stolt över.

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Gabriel 160301 - 18:08

Hujådå eller Assyria-TV borde lägga upp konferensen som AUF anordnade i Göteborg för ett antal år sedan där Simo Parpola och Zack Cherry höll fantastiska föreläsningar. Parpolas otroligt intressanta föreläsning finns även i text och borde publiceras igen på hemsidan

Suryoye 160218 - 13:36

Håller med Shalito fixa en sådan stor och professionell evenemang och låt Assyria TV filma det live via webb och satellit

Mr Chatami 160216 - 21:01

Angående Hammurabi BarAsmar kommentar (160216 - 00:38). Frågan är vem som accepterar och godkänner dessa 25-öres "assyriologer" som du nämner? Vet de vad källkritik är? Vem köper deras "alster", de själva eller USA eller ?? Hoppas att en assyriolog med assyriskt bakgrund kan ta över Simos underbara skapelse och fortsätta i hans fotspår!!!

Hammurabi BarAsmar 160216 - 00:38

Till Assyrien, Tyvärr, även bland Assyriologer finns de som inte tycker om Simo Parpola, i synnerhet från Mellanöstern och värst av alla är de få kurdiska ”Assyriologerna”. Varför är det så behövs det inte någon förklaring för oss assyrier, eftersom vi väl känner till Mellanösterns förnekelseattityd och syftet bakom dessa Assyriologers intresse i detta ämne.

Hammurabi BarAsmar 160216 - 00:35

Till Assyrien, Jag sedan år 1998 har närvarat vid de internationella kongresserna i Assyriologi som äger rum varje år i något land i Världen. Till dessa kongresser deltar flera hundra forskare och studenter i ämnet (Assyriologer, Arkeologer och lingvister) från universiteten världen över. Under de senare åren har jag inte sett Simo Parpola delta i dessa kongresser, men hans namn hörs ofta under föreläsningarna, eftersom många föreläsare citerar Simo och detta tyder på att hans forskning högvärderas. På Assyriologernas årsmöte i Warszawa år 2013 begärdes av styrelsen för Assyriologernas förening (IAA) att kontakta Simo Parpola och försöka aktivera honom på dessa kongresser trots att han har gått i pension.

Free Assyria 160215 - 21:38

Vi ASSYRIER (vad vi eller andra väljer att kalla oss) har existerat i över 6000 år och kommer fortsätta existera trots att andra folkgrupper i och från Mellanöstern inte vill erkänna den assyriska existensen. Simon, tack för ditt förtydligande via forskning!

Josef 160215 - 17:36

Shalito - mycket bra idé

Shalito 160215 - 16:15

Ett tips från min sida är att ha en hyllningsdag för Simo Parpola, förslagsvis i Södertälje. Han förtjänar att hyllas, och jag tycker att han bör överösas med lovord och gåvor. Man kan göra det till ett heldagsevent, med andra forskare (assyriologer, historiker, men även forskare inom andra discipliner) som berättar om Parpolas forskning - och kanske hur det påverkat deras forskning? Därtill kan han få tillfälle att sälja böcker (pensionen är nog inte särskilt hög), hålla föredrag själv och kanske en paneldiskussion om Assyriens/assyriologins framtid osv. ARS har säkerligen de resurser och den kunskap som krävs för att arrangera något passande.

Jan Beṯ-Şawoce 160215 - 13:31

Tawdi Simo Parpola. Ay yaḏoce b “cëlmo d yëlfono”, hawxa kcëwdi, hanoyo ţlibo mënayye. Zawno yarixo, rahëţ harke w tamo, ẖëlmo d këtwole, amţele l dëkṯo, ucdo ṯniẖoyo. Aẖna mën ksaymina? Mën sëmlan? Ma aẖna këtwolan hawxa ẖëlmo? Hano aṯi l dëkṯe? Gëd oṯe l dëkṯe? Kibe nošo mjawëb? D howe mjawbone gëd mëfşaẖno, këmarno cayn xëdwoṯi, Simo Parpola ste gëd mëfşëẖ.

Edibe G Younan 160215 - 10:24

Tack Simo för ditt arbete, engagemang och passion för det Assyriska folket, är jätte stolta att ha en sån person som du som lagt sin själ på Assyrier. Jag skulle säga att utan din fantastiska frus stöd hade du kanske inte kommit så långt som du har gjort. Tack vi älskar dig!!!

Tawdi 160214 - 22:27

Tack för din insats professor!

Haha 160214 - 21:08

"Ända fram till 1990-talet fanns det assyriologer som menade att det assyriska folket försvann efter imperiets fall. Det gör man inte längre och det beror i hög grad på mig." Visst har han lyckats skapa en folkgrupp, men inte fan är det assyriska ättlingar? svar: Absolut inte.

GBG 160214 - 00:54

Taudi Simo!!

Yokhana Sargezi 160213 - 23:56

Tack Simo för ditt oerhört gigantisk arbete. Assyrier är och kommer att vara alltid tacksam för arbetet som du har gjort för dom. Vi kommer att be god att ge dig lång liv med glädje och fantastisk hälsa. Vi tackar din fantastiska hustru som hada tålamod och har stöd dig i alla situationer i livet. Ännu en gång tusen tack.

Assyrien 160213 - 23:50

En forskare med hjärta som förstår det assyriska folket och som vågade gå mot strömmen istället för att bara acceptera det falska påståendet om den assyriska kulturens död. Det hade varit intressant att höra av Simo Parpola vad han fick gå igenom för hans ställningstagande.

Fadi 160213 - 19:52

Vilken underbara ASSYRIOLOG... Kiitos

Aziz Duzgun, Norrköping 160213 - 14:23

Tawdi sagi, kiitos kaikille avusta Simo.

Isak Betsimon 160213 - 12:56

Tack Simo för allt du har gjort för oss!