Publicerad: 2016-05-18

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

En nationell doktrin för Assyrien

DEBATT Den assyriska rörelsen behöver en nationell doktrin som ställer upp både kortsiktiga och långsiktiga mål som vi gemensamt kan arbeta för, skriver Johannes Akkurt, styrelseledamot i Assyriska Ungdomsförbundet.

Varje nation som för en nationell kamp har utvecklat en enhetlig linje som vi kan kalla en nationell doktrin. Syftet med den nationella doktrinen är att samla en bred majoritet av folket eller i varje fall dess politiskt aktiva till arbete för ett eller flera mål. Till exempel kan det argumenteras att kurdernas nationella doktrin har varit att aktivt uppmuntra till en hög nativitet för att bli majoritetsbefolkning eller en betydande minoritet samt att etablera rebellgrupper för att eftersträva självständighet eller autonomi. Vi assyrier har ännu inte skapat en nationell doktrin som guide för vårt arbete. Idéer framförs av olika individer och organisationer, men det finns ingen gemensam strategi som skulle stödas av en stor majoritet av politiskt aktiva individer och organisationer. Under mina år som aktiv inom den assyriska rörelsen har jag mött många av dessa idéer och försökt bedöma dem utifrån ett politiskt, ett strategiskt och ett människorättsperspektiv. Innan jag presenterar min egen åsikt om vad vår nationella doktrin borde omfatta måste vi först se på vår nuvarande situation.

Den framstående Ashur Yusuf identifierade åtta faktorer som hade bidragit till att assyrierna befann sig i ett prekärt läge: okunskap, interna sekteristiska konflikter, förlust av språket, okunskap bland prästerskapet, kyrkans oförmåga att ingjuta tro och hopp bland sitt folk, att varken familjen eller skolan var medvetna om sitt stora nationella uppdrag, att de omgivande folken var lika obildade som assyrierna och slutligen avsaknaden av ett stort ideal eller mål. Två av dessa faktorer är fortfarande aktuella och av betydelse för vår nuvarande situation även om omständigheterna har förändrats. För det första är assyrierna inte längre obildade; många har universitetsexamen. Trots att de har universitetsexamen betyder det inte att de är bildade vad gäller deras egen historia och de utmaningar som det assyriska folket möter. Det här betyder att en stor del av assyrierna samtidigt är bildade och okunniga eller omedvetna om deras egen nations utsatta belägenhet. För det andra saknar vi ett stort ideal eller mål, det vill säga en nationell doktrin. I stället ser vi en lång rad aktiva assyrier som arbetar utifrån sina egna idéer och strategier, också under andra benämningar än den assyriska. Det här leder i sin tur till många personliga konflikter då strategierna och idéerna krockar med varandra. De här krockarna leder många gånger till att hela organisationer splittras eller till att organisationer som kunde komplettera varandra i stället hamnar i konflikt. Därför måste en nationell doktrin skapas som kan utgöra grunden för det budskap som assyrier som är upplysta om vår nationella fråga konstant kan upprepa för den överväldigande majoriteten av assyrier.

En nationell doktrin för Assyrien måste kunna ingjuta tro om att det är möjligt att uppnå ett visst mål. Det i sin tur kräver att den nationella doktrinen är anpassad till den nuvarande världspolitiken med kortsiktiga och långsiktiga mål. De kortsiktiga målen måste fokusera på åtgärder som akut behövs för att vår nation ska kunna fortleva och blomstra samtidigt som de är anpassade till den nuvarande världspolitiken. De långsiktiga målen måste fokusera på slutliga mål som är mindre akuta i förhållande till världspolitiken och vår nuvarande situation. Det betyder att en nationell doktrin kan förändras med tiden men alla förändringar sker i förhållande till det slutliga målet. Det slutliga målet måste vara ett självständigt Assyrien. Här nedan presenterar jag vad vår nationella doktrin borde bestå av. Jag kommer med glädje att fortsätta diskussionen om detta och hoppas att det hela leder fram till början av skapandet av en nationell doktrin för majoriteten av individer och organisationer inom den assyriska rörelsen.

Kortsiktiga mål

Att aktivt förespråka skapandet av en assyrisk provins på Nineveslätten.
Att aktivt skapa assyriska skolor i Assyrien och överallt i diasporan där det finns ett tillräckligt antal assyrier.
Att aktivt arbeta för skapandet av assyriska forskningscentra på vetenskaplig grund.
Att aktiv uppmuntra sekularism i den syrisk-ortodoxa, östassyriska och kaldeiska kyrkan så att kyrkorna inte längre blandar sig i politiska frågor.
Att aktivt arbeta med icke-assyriska individer och organisationer som kan hjälpa oss i vår nationella fråga som den definieras av vår nationella doktrin.
Att förespråka att ockuperad mark återbördas till dess assyriska ägare i sydöstra Turkiet och i norra Irak.

Långsiktiga mål

Utropa ett självständigt Assyrien.

Johannes Akkurt

 

läsarna kommenterar...

Ashur Bet-Sargis 160521 - 13:34

våra kyrkor måste återgå till fädernes kyrkan då den var Nationalistisk och eftersom kyrkan är en del av vår historia så ska den vila på en Nationalistisk grund på assyrisk historia på assyrisk kultur på assyrisk tradition och inte någon sekularism. kyrkan måste återgå till att uppmuntra Nationalism och kärleken till den assyriska nationen. kyrkan ska ingjuta tron till den assyriska nationen och till Gud den ska förena religion och nationalism eftersom dessa faktorer är en del av oss den är en del av folket o nationen. vi behöver ingen sekularism i kyrkan utan vi behöver uppmuntra Nationalismen

Bagatov 160521 - 06:58

Re Bagatov, du tillhör samma klan och har inte nationens bästa för ögonen. De har dödat den assyriska rörelsen, som trotsade dem och vaknade till liv igen tack vare ISIS. Men ISIS är ett övergående fenomen och då får du se var dina hedervärda pojkar står

Realist 160521 - 00:41

Sekularism i kyrkorna? Det låter som en paradox. Verka för att våra kyrkor blir samlande och nationella Ja, men sekulära knappast.

Re bagatov 160520 - 21:03

Första steget är att hedra afram o dikran som upphöjt ars o assyria tv till en nivå vi aldrig tidigare sett i sverige.

Bagatov 160520 - 19:46

Det första steget är att byta ut afram yakoub och dikran ego. De är tyvärr egoister och inga medvetna nationalister

Bådeock 160520 - 15:09

Assyrier ska vara politiskt aktiva, enas ideologiskt, och samtidigt ha militära styrkor. Inget utesluter det andra.

Julius 160520 - 14:10

Vi har mer att vinna på att bedriva frågan på den politiska arenan. Där vi assyrier kan få till ett bättre avtal mellan dem faktorer som finns i irak exempelvis. Vi bör samla hela vårt folk under en paraplyorganisation och agera aktivt om det som sker. Våra politiker i irak gör inget, våran lobby i väst är för svag. och vårt folk är i överlag overksam.Jag vet att detta är en långsam process, men det är absolut ingen Al in chansning som vissa förespråkar. Det är ingen chansning som kommer riskera assyriska liv på krigsfronter...

hjul 160520 - 13:33

Det man kan göra idag är lite som action film, Vi har rätt att beväpna os själva vi gör det och vi försöker att ta vår mark bit för bit eftersom vi har fakta på att det marken är vårt . Och vi har några reporter på plats. Och det är snabb spolning vi kan göra än att vi alla bara litar på våra organisationer och tittar vad som sker framför oss genom politiskt slowmotion om ens nånting lilla lilla positivt 10-20 år kommer ske i Assyrien.

AkKAD SUMER BABEL ASHUR NINEVEH NIMROD GOZARTO TUR 160520 - 13:26

Beväpning är A och O. Det är ingen krigsförklaring, det har visat sig att myndigheterna i områdena ej kan garantera säkerheten. Andra saken i doktrinen är ökad nationalism och kärlek till sin kamrater. Den tredje saken är att utöka markant offensiven mot syrianska och Kaldeiska sidan. Man ska gå dom att förstå att dom är assyrier och vad det innebär. Det finns mer saker. Men en doktrin är supwrviktigt.

Julius 160520 - 12:49

@Assuroye, Assyrierna kan ha det som ett bakslag, men ett bakslag kan alltid vändas. Att börja beväpna sig med AK7:or mot folk i området, det gör oss bara till måltavlor. Vid varje attack kommer fler att emigrera. Att beväpna sig är att gå al in, och bestäma sig för antingen får vi ngt eller så försvinner vi. I det finner jag stora risker då militärt, geografiskt, politiskt och demografiskt. Det finns inget som indikerar på att vi kan vinna på att beväpna oss.. Hellre leva under kurdens/arabens/turkens förtryck än att överge allt vi har. MEd att leva under dessa omständigheter kan hoppet om ett assyriskt rike alltid finnas.

Bagatov 160520 - 08:07

Inget fel i att en yngling dagdrömmer! Drömmar är viktiga, men att publicera detta i direkt anslutning till "Viktiga steg i Washington" gör att man undrar om de som reste till Washington ens har kommit så långt som Johannes Akkurt

Trött. Väldigt trött. 160519 - 23:59

Till de besserwissrar som härjar här inne, som menar att Johannes glömde både det ena och det andra; ni förstår väl att du inte kan få plats med ett komplett manifest i en artikel på Hujådå? Och ni förstår väl att ni inte direkt briljerar med era inlågg. Med det sagt - bravo, Johannes!

Assuroye 160519 - 17:24

Ok. Julien. Kan du då erkänna att kriget är förlorat för assyrierna. Och att ett självständigt Assyrien aldrig kommer att uppstå. Först levde vi under turkisk förtryck. Sen arabisk förtryck. Nu ska vi leva under kurdisk förtryck.

Julius 160519 - 09:51

@assuroye nej du är tvärtom inte riktig insatt. Som du nämnde har kurderna över 40 års erfarenhet av att kriga mot olika länder. Dem har dessutom moderna vapen från väst. Så vad skulle en assyrisk befolkning motsvarande 5% av det kurdiska folket kunna genomföra? vad ska vi skydda oss med AK47:or? vi är militärt underlägsna och vi kommer inte vinna på att kriga. vid varje konflikt i MÖ har minoriteter som assyrier alltid varit förlorarna trots att dem inte varit delaktiga. När kriget kommer till våran backgård flyr alla och resultatet blir en Assyrien bestående av kurdiska/arabiska och turkiska invånare. Sluta fantasera och glorifiera ett förlorat krig och var realistiska. Det är inte Qomar där man ska gå Al in,

Sharur 160518 - 18:30

Utmärkt skrivet och bra summerat med tydliga och koncisa mål Johannes. Förresten, detta fick mig att tänka på en annan text skriven av Michel Hanna som också tog upp en hel del bra punkter: http://www.hujada.com/article.php?ar=2439&page=1

Assuroye 160518 - 17:43

Vad ska alla kyrkobesök och undervisning i suryoyo hjälpa dig när civila attackeras av barbarer och hedningar. Du missade den viktigaste punkten i din text därför är du inte lämplig som koordinator för den här uppgiften. Det är just det som skiljer kurder och assyrier åt. Kurderna har investerat i vapen och embargo . PKK/YPG har 40 års erfarenhet av att föra gerilla krig mot den turkiska staten. Och ni pratar om att bygga kyrkor och skolor. Har det här kriget inte lärt er ngt. Vårt folks massflykt över hela världen beror på att ni inte har ngn vettig utrikes politik. Alla pengar du har måste investeras i Militär. Ungdomar måste rekryteras för att göra Assyrisk värnplikt. Hur illa det än låter , så får man inget i den här världen utan att gjuta blod. Det blir inget Assyrien utan att assyrierna får slåss för den. Kurderna kommer inte släppa Ninveh självmant.

En vän 160518 - 17:36

Johannes Akkurt. Guld kommer ur din mun!

Julius 160518 - 15:23

Först och främst bör vi arbeta för att hjälpa dem utsatta i hemlandet så att dem får ett drägligare tillvaro och så att dem kan återvända till sina hemtrakter efter att ISIS fördrivits från området. För varje assyr som emigrerar tar en arab/kurd/turk över. Jag tror inte på omvärldens stöd eftersom omvärlden agerar efter egna intressen. I deras intressen ligger inte assyrierna ninvesläten eller gozarto på kartan.. Omvärlden har sett vad irak kriget och syriens inbördeskrig inneburit för assyrierna. Det värsta har redan händer/hänt, vad mer kan hända för att omvärlden ska agera. Våran engagemang/kamp är inte tillräcklig för att lyckas..

Iwardnoyo 160518 - 14:57

Tycker det fattas en väldigt, väldigt viktig punkt i de kortsiktiga målen som annars är vettiga. Det är att uppmuntra och skapa en grogrund för assyrier att börja investera i hus och mark i Assyrien. Det tycker jag borde vara tämligen självklart. Vad spelar de övriga målen för roll ifall vi inte har en faktiskt närvaro vid Assyrien? Man kan argumentera för att turkar, kurder och araber kommer strunta i att vi äger i marken, förtrycka oss etc. Men är det inte egentligen det vi "behöver"? Det är just då omvärldens ögon kan öppnas upp för vad som faktiskt händer i hemlandet. Sen ska vi inte underskatta pengarnas makt. Kapitalstarka assyriska familjer kommer per automatik få makt trots att motstånd från folk, myndigheter etc.