Publicerad: 2016-06-29

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

När Assyrien omvandlas till Atra eller Homeland

INSÄNDARE Det är viktigt att upphöra med omskrivningar som Atra och Bethnahrin för Assyrien även om en assyrisk stat inte existerar idag, argumenterar journalisten Augin Kurt Haninke.

Tänk dig att en professor i semitiska språk vid Uppsala universitet kommer till riksdagen för att föreläsa för kristdemokrater om minoriteterna i norra Irak. När han talar om kurderna säger han "Kurdistan" men assyriernas land kallar han "Atra". Hur många svenska riksdagsledamöter skulle begripa ordet Atra?

Jag har ofta noterat att många assyriska ledare och aktivister från irakiska Assyrien nuförtiden undviker att kalla sitt ockuperade land vid dess rätta namn. Istället använder de omskrivningar som Atra eller Bet-Nahren. Likaså det assyriska folket benämns som Bnay amman (vårt folks barn), Bnay umtan (vår nations barn) eller Amma diyyan (vårt folk).

Assyriska organisationer i diasporan använder också ord som The Homeland (hemlandet) i sina föreningsaktiviteter. Nyligen läste jag en sådan annons för en assyrisk lokalförening i USA och skrev till den styrelseledamot som hade delat annonsen på sociala medier. Hon höll med mig om det olämpliga i att använda det diffusa begreppet "Assyrians in the Homeland", men berättade att det finns de som insisterar på att undvika begrepp som t ex "A Walk for Assyria" för att inte stöta sig med medlemmar som tillhör andra kyrkor än Österns assyriska kyrka.

Fenomenet med omskrivning av Assyrien har även nått europeiska orientalister och sakkunniga. Attiya Gamri, som tidigare satt i det holländska parlamentet, berättade nyligen för mig om ett sådant exempel: För några år sedan hade Herman Teule, professor i semitiska språk, bjudits in till parlamentet i Haag för att föreläsa för partiet Christen Unie om situationen för minoriteterna i norra Irak. Han nämnde flera gånger ordet "Kurdistan" men när det kom till Assyrien sade han bara "Atra". Attiya Gamri frågade honom vänligt varför han använde ett uttryck som ingen i församlingen begrep. Han svarade att assyrier som han hade mött i Irak hade sagt Atra. Så han utgick från att landet som de beskrev hette just Atra.

De som använder dessa omskrivningar om sin etniska identitet vill vara politiskt korrekta i den rådande namnkonflikten och den splittring som råder bland assyrier över kyrkogränser. Men kontentan av ett sådant resonemang blir att assyriska patrioter, som ska sätta sitt etniska assyriska namn högre än kyrkotillhörighet, därmed böjer sig för missuppfattningen att namnet Ashuri (assyrier) gäller endast människor från Österns assyriska kyrka. Denna propaganda har basunerats ut av syrisk-ortodoxa och kaldeiska kyrkoledare ända sedan 1930-talet och skapar fortfarande slitningar inom det assyriska kollektivet.

I syfte att nå politisk enighet har assyriska organisationer från tid till annan försökt hitta en lösning på namnfrågan genom sammanslagning av olika namn. Efter första världskriget kom termen Ashur-Kaldo i bruk när fredskonferensen skulle avgöra framtiden för resterna av det osmanska imperiet. Assyrierna krävde ett självständigt Assyrien och lämnade in en karta under namnet "La Nation Assyro-Chaldéenne". Det misslyckades eftersom stormakterna inte var intresserade och assyriska delegationer var inbördes splittrade.

Efter Saddams fall 2003 samlades assyriska politiska organisationer och kyrkor till en konferens i Bagdad, som Assyriska demokratiska rörelsen, ADR (Zowaa), hade organiserat. Mötet antog dubbelbenämningen Kaldo-Ashur som skulle skrivas in i den nya irakiska konstitutionen för det folk "som talade syriska " (på arabiska: al-nateqin bi-lugha al-Suryaniyya). Kort därefter bröts enigheten när den nytillträdde kaldeiske patriarken Emanuel Delli vägrade acceptera termen Ashuri om sitt eget samfund. Då skrev även den östassyriske biskopen i Irak Giwargis (som nu är patriark för Österns assyriska kyrka) ett brev till grundlagskommittén och sade att han accepterade inget annat än Ashuri. Den nya grundlagen antogs 2005 och där klassas assyrierna som assyrier och kaldéer, alltså två olika folkgrupper, som talar syriska. I januari 2016 var den syrisk-ortodoxe patriarken Afrem II Karim på besök i Bagdad. Han träffade talmannen och framförde önskemål om att även de syrisk-ortodoxa skulle skrivas in i Iraks grundlag som Suryani. Om så sker kommer det assyriska folket att klassas efter sina kyrkonamn.

Och detta är vad den kurdiske presidenten Massoud Barzani strävar efter. För tio år sedan lyfte han fram Sarkis Aghajan, en assyrisk medlem i partiet KDP som grundades av Massouds pappa Mustafa Barzani. Aghajan skulle framöver framställas som en motvikt till välkända assyriska ledare som hade valts in i de politiska församlingarna med assyriska röster. Barzani har ett stort intresse i assyriska frågor eftersom han ockuperar deras land och vill gärna assimilera dem till kristna kurder. Därför gav han sig in i leken för att skaffa sig ett större grepp över assyrisk politik. Han såg till att Aghajan hyllades med medaljer av samtliga assyriska patriarker. Även påven och andra kristna ledare gav Aghajan medaljer. År 2006 samlade Aghajan assyriska organisationer till ett möte i Arbil där nya partikonstellationer bildades. Då antogs också en ny namnsammanslagning genom trippelbenämningen ChaldeanSyriacAssyrian. Dessa tre namn representerar de tre största assyriska kyrkor med samma namn i Irak, rangordnade efter storlek. TV-kanaler som hade stor spridning bland assyrierna fick betalt för att marknadsföra den nya trippelbenämningen. Sedan dess använder politiskt korrekta assyriska företrädare denna namnkombination långt utanför Iraks gränser.

Trippelbenämningen går alltså helt i linje med Barzanis önskan att framställa assyrierna som "kristna medborgare i Kurdistan" och i förlängningen "kristna kurder". Från hans synvinkel är det ändå en begriplig manöver, men från assyriska organisationers sida är det ett tecken på deras svaghet gentemot makten. ADR och ADO använde visserligen troget namnet Kaldo-Ashur under några år men sedan gav de efter, med motiveringen att de inte vill stå i vägen för assyrisk enighet. Utvecklingen i namnfrågan har dock tagit ett nytt snedsteg genom att en del assyriska ledare säger "de kristna" när de vill undvika sitt folks riktiga namn. Beteckningen "de kristna" möter kritik hos många assyriska patrioter som ser sin etnicitet erodera och som är rädda att det främjar Barzanis assimileringspolitik. Assyrierna är stolta över sin kristenhet, men de är inte bara kristna. De har nationella och territoriella rättigheter i sitt eget land att bevaka.

Oavsett vilka orsakerna är för omskrivningar av Assyrien och assyrier, måste assyriska rörelsen säga ifrån och kalla sitt ockuperade land vid dess riktiga namn. När t ex svensk-assyriska politiker använder namnet Bethnahrin i sina tal på svenska, är det lika obegripligt för svensk publik som när holländska parlamentariker får höra namnet Atra. Vi får inte skämmas för att säga att vi visserligen inte har en erkänd assyrisk stat, men väl ett eget historiskt område som är ockuperat och som heter Assyrien.

Den uppmärksamme läsaren kommer att säga att våra assyriska pionjärer både skrev och sjöng om Bethnahrin (Mesopotamien). Det är sant, det har vi också gjort i årtionden. Men förutsättningarna för att använda det inhemska namnet Bethnahrin har förändrats när även de kurdiska ockupanterna gör anspråk på det geografiska område som i omvärlden är känt som Mesopotamien. Våra pionjärer ville använda det neutrala namnet Bethnahrin för att ena en nation splittrad av sekteristiska schismer, i en tid när assyrierna fortfarande befolkade Assyriens kärnland i övre Mesopotamien. Men nu håller den assyriska ursprungsbefolkningen att utrotas från sitt hemland och då är det desto viktigare att markera sin etniska tillhörighet genom namnet Assyrien. Det innefattar automatiskt nationella krav som måste tillerkännas en etnisk folkgrupp. Om vi som assyrier accepterar att bara bli kallade "de kristna" kommer de rättigheterna inte att vara lika självklara enligt internationell lag. Då måste vi nöja oss med att den stat assyrierna lever i garanterar oss medborgerliga rättigheter - i bästa fall.


Augin Kurt Haninke
Journalist

 

läsarna kommenterar...

Ashur 160720 - 10:57

Mycket bra skrivet!!!

Patrioten 160704 - 19:25

Tack för svaret Ashur. Du skriver att frågan om vad vi benämner Assyrien på assyriska är fånig och att man benämner det Athur/Othur/Ashur, Athro d Othur. Tyvärr är det inte så självklart att benämna vårt hemland Athur/othur eftersom dessa benämningar är en omskrivning eller benämning på äldre persika som benämnde vårt folk Athor. Varför använda gammelpersiksk benämning? Nej jag föredrar Ashur/Assur hellre. Med utgångspunkt i Ashur eller Assur kan vi i talspråket lätt säga athro d Assuriya/Ashuriya eller athro d ' Assuroye.

Ashur 160702 - 09:47

Till "Patrioten" och andra som undrar över kartans omfattning; den här kartan ska bara illustrerar ordet Assyrien, inte dra gränserna för en assyrisk stat. Artikelförfattaren har i sina böcker publicerat den karta som lämnades in vid Pariskonferensen, där Turabdin och alla andra assyriska områden ingår. Frågan vad Assyrien heter på assyriska är fånig. Har du aldrig hört ordet Athur/Othur/Ashur eller Athro d Othur?

Patrioten 160701 - 00:27

Augin vad kallar du Assyrien på assyriska språket? Som andra redan har påpekat varför lägger ni en karta som är missvisande. Assyrien är väl större än så? Gör om gör rätt. Assyrien sträcker sig över minst fyra länder (norra och mellersta Irak, nordöstra Syrien, sydöstra Turkiet och nordvästra Iran)

Julius 160630 - 14:59

Jag instämmer med er att det är beklagligt att namnkonflikten tagit så stor plats hos oss. Vi är inte riktigt fokuserade på vad vi egentligen vill. Sedan är jag också djävligt trött på att vi ständigt ska prata om kurder i alla sammanhang. Kurdernas framgånger bygger på många orsaker och vi kan inte jämföra oss med dem. Kurder är förtryckta politiskt, medan vi assyrier är det politiskt och religiöst. Assyriernas befolkningsmängd i Assyrien uppgår till maximalt 10%, medan kurdernas till 60-70%. En minoritet av den storleksordningen kan inte bygga upp ett land, eftersom dem stora folkgrupperna är mkt starkare.

AshurBanibal 160630 - 10:30

Till Assyrien och Undrar// kartan som finns högst upp är just i Irak är för att den har tillkommit efter Irak kriget, det var dessa områden som beboddes av assyrier och som assyrierna i Irak ser som kärnområdet för Assyrien i Irak. Gozarto och turabdin är också en del av hela assyrien och kommer alltid vara det.

Re frustrerad 160630 - 09:53

Många har dött för den assyriska kampen (zowaa martyrer, enskilda individer som stått upp mot kurdiskt o arabiskt förtryck). Ska vi fortsätta med nationsbyggande måste vi slänga namnkonflikten och kämpa för Assyrien. Utan en vision mål kommer ingen kämpa.

Frustrerad 160630 - 02:37

Vi sitter och diskuterar om våra jävla namn, medan kurderna är upptagna med nationsbyggen. Hur många hundratusen kurder har inte dött de senaste fyrtio åren av konflikter i området? När ni har kommit fram till svaret, svara då på denna fråga: Hur många syrianer/kaldeer/assyrier har dött för ett fritt och självständigt Assyrien de senaste fyrtio åren? Vi skriver artiklar, vi demonstrerar, men inte vågar vi göra något praktiskt nationsbyggande. Släng namnkonflikten i soptunnan och engagera er på riktigt!

Vi älskar vårt ASSYRIA 160629 - 23:52

Bra skrivet Augin. Självklart är det så att nästan allt har en orsak. Den mest förklarande grundorsaken är givetvis vår historia, speciellt tiden efter Assyriska rikets fall, då assyrierna har fått utstå med både det ena och det andra, fram tills idag...

Assyrien 160629 - 22:08

Varför en karta på Assyrien som ligger bara i Irak? Men på hujådå skriver vi ändå syriska Assyrien och turkiska Assyrien osv. Svar på frågan tack!!

Sharur 160629 - 18:33

Tack Augin, dina artiklar är alltid intressanta och uppskattade!

Stefan 160629 - 14:06

Tack Augin för en viktig artikel. Den som inte förstår betydelsen av att säga Assyrien (och den som klagar på att aritkeln är för lång) har missat både poängen med artikeln och att ta emot en hjärna dagen gud delade ut såna till folket. Fortsätt med ditt lysande jobb. Shlome

George B 160629 - 11:36

Till signaturen "Afram", Om du inte orkar läsa en sån här artikel med så bra flyt, är det ett tecken på ditt ointresse för assyriska frågor.

Undrar 160629 - 10:03

Tack! Men om vi kallar bland annat Turabdin, Gozarto och Nineve för Assyrien då är det ju forfarande Bethnahrin eller? Jag ser ofta nya kartor på Assyrien som bara ligger i Irak som den ovan. Är även Turabdin Assyrien eller inte för er?

Samira 160629 - 09:56

Till assyrier: Du klagar på Malfono Augin Kurt om assyrier och Assyrien men använder ändå en signatur med namnet "assyrier". Det märks att du har något personligt emot Augin Kurt. Fortsätt att säga Atra eller Bethnahrin. Dowronoye fasoner

Shamo 160629 - 09:45

Tack för din text Malfono Augin Kurt. Har själv hört alltför många assyrier säga "Atra". Låter efterblivet.

Assuroye 160629 - 08:56

Kan ngn förklara mig vad en kaldee är för något. När har det funnits en kaldeisk nation ? Aldrig!!! Vad är det för benämningar som kommer fram. Hörde att ordet Kaldeer var ett ord som Påven hade snickrat ihop på 1800-talet för att splittra den ortodoxa kyrkan i östern. Rätt var det var så hade den katolska kaldeiska kyrkan blivit skapad. Exakt som ordet Kurd som är ett påhittat ord under 1800 talet är ordet kaldee ett påhittat ord. allt för att skapa splittring av den Assyriska Ortodoxa kyrkan i Östern. Precis som ordet "Syrisk Ortodoxa" "Kurderna" är egentligen Iran/afganer från persien.

Afram 160629 - 08:22

Du måste kunna skriva kortare artiklar.

Assyrier 160629 - 01:46

Augin, du har ibland intressant tankar. Men när det gäller att förstå politik och nationera framväxt har du tyvärr ingen känsla. Du är så insnöad i begreppet assyrier och assyrien. Tror du på fullaste allvar att en ökad användning av namnet assyrier kommer få tillbaks ditt land? Kurder och Kurdistan har köämpat i decennier med över 300 000 döda bara i konflikten mellan pkk och turkiet. Hela världen vet vad kurdiskan är, har du sätt att Kurdistan blivit en accepterad stat? Ta den här sörjan med namnkonflikten och gör något annat augin. Du ödslar så mycket tid på BEGREPPET assyrien att jag börjar tvivla på att du förstår vad det innebär.

Josef AHO 160629 - 00:42

Towdi malfono! Instämmer helt och hållet. Satt och suckade för mig själv under Akitu när våra egna s.k. politiker säger "vårt hemland Bethnahrin". Vårt hemland heter inte Bethnahrin lika lite som Sverige heter Norden eller Skandinavien. Vårt hemland heter ASSYRIEN och vi tillhör en folkgrupp som har all rätt i världen att kalla vårt hemland för just ASSYRIEN.