Publicerad: 2016-09-16

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Resolution i USA:s kongress om Nineveslättens framtid

POLITIK I förra veckan introducerades en resolution i den amerikanska kongressen som handlar specifikt om Nineveslättens framtid. Andemeningen i resolutionen är att USA ska stödja bildandet av en provins i området för att ge utsatta minoriteter en fristad.

Bakom resolutionen står representanten Jeff Fortenberry från Nebraska som har varit delaktig även i andra kongressförslag som rör assyrier och andra minoriteter. 

"Nästa steg måste vara att säkra och återuppliva Nineveslätten och tillåta de som flytt att återvända, kommenterade Fortenberry i ett pressmeddelande som skickades ut med anledning av den nu introducerade resolutionen. " - Denna resolution som följer i samma spår som den irakiska regeringens egna initiativ att skapa en provins på Nineveslätten, söker att återupprätta ett hemland för så många lidande grupper", säger den amerikanska politikern. 

Resolutionen är uppbackad av ledamöter både från republikanerna och demokraterna vilket tyder på att den uppfattas som icke kontroversiell ur partipolitisk synpunkt.

Den irakiska regeringen fattade redan i början av 2014 ett principiellt beslut om att Nineveslätten ska bli en egen provins. Islamiska Statens erövring av Mosul ledde dock till att beslutet inte gick vidare till implementering.

Resolutionen kommer att genomgå granskning och diskussioner i flera kommittéer innan den kan antas. Både senaten och representanthuset måste anta den för att den ska bli en del av USA:s officiella linje. Den slutgiltiga resolutionen kan därför se mycket annorlunda ut när den väl röstas igenom efter alla tillägg och ändringar. 

Även om resolutionen antas och blir del av USA:s officiella Irakpolitik finns inga garantier för att politikerna som idag sitter vid makten i Bagdad låter sig påverkas av beslut tagna i Washington.

Mycket tyder dock på att den irakiska ledningen själv ser en nytta med att bryta upp den stora sunni-dominerade Nineveh provinsen i flera mindre provinser. Dels för att försvåra för nya terrorgrupper som IS att ta kontrollen i området och dels för att skapa en spärr mot ytterligare kurdisk expansionism.

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Nala/Barwar 160922 - 09:47

Qarcosh hävdar att beslutet ligger hos makthavarna i Bagdad. Det finns inga makthavare i Bagdad som har det beslutsmandatet, inte heller i Arbaillu. Men det är riktigt att de som beslutar måste se en personlig vinning i detta och det kanske Kanada gör.

Qaraqosh 160919 - 09:10

Det har snackats om detta i flera år, trots att läget är som värst idag så förskjuts denna omröstning gång på gång. Ett beslut i Kongressen betyder inte att vi är räddade och att ett assyriskt provins av ngt slag kommer etableras i Ninve. Att skapa en provins ligger i slutändan hos makthavarna i Bagdad. Det kommer inte skapas en assyrisk provins såvida dem som beslutar inte har en personlig vinning i det. Antingen genom att befästa sin position eller att fiffla med pengarna.

?? 160918 - 16:21

Ännu mer värdelöst babbel... hur var det nu, enligt Lars Adaktusson är vi redan räddade eller?

Hasse 160917 - 12:18

Jag förstår inte heller varför uppdelning av Mosulprovinsen skulle försvaga kurder? Kurderna själva har föreslagit att provinsen måste uppdelas och att den inte kan styras som förut. Förslagit har varit att provinsen ska uppdelas till 6 mindre provinser, varav sincar, ninveslätten och några andra provinser skulle bli fria från sunniarabiska dominansen. Det är framförallt sunni muslimer som motsatt sig uppdelningen. Eftersom det försvagar sunnimuslimerna då dem inte kommer kontrollera hela provinsen.

Nala/Barwar 160916 - 18:13

Vad är det för en bebis utan självförtroende som har skrivit detta! Näst sista stycket tyder på total omognad - politiskt och överhuvudtaget. Begriper skribenten inte att politikerna i Bagdad, idag och en evighet framöver äter ur USA: hand och måste acceptera allt. Under den tiden borde provinsen bli en mycket starkare nation än vad Bagdad någonsin varit, om nu skribenten hade en medvetenhet och en framförhållning som räckte längre än hans näsa.