Publicerad: 2018-03-15

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Adaktussons nya lögner om assyrier  

SVERIGE Lars Adaktussons lögner om irakiska Assyrien har avslöjats ett flertal gånger, men han fortsätter på den inslagna vägen med fabriceringar och halvsanningar.

I en artikel publicerad på svd.se den 8 mars framför Lars Adaktusson och Kristdemokraterna nya lögner om assyrierna i irakiska Assyrien. Adaktusson påstår bland annat att:  

"I slutet av förra året beslutade USA att rikta om sitt bistånd och istället för att agera via FN kanalisera det amerikanska stödet till kyrkor och kristna hjälporganisationer. Det amerikanska biståndsorganet USAID har avsatt 55 miljoner dollar för detta direkta stöd till sårbara religiösa och etniska minoritetsgrupper i Nineveområdet."

Något amerikanskt beslut att skänka 55 miljoner dollar till kyrkor och kristna hjälporganisationer finns dock inte. Det beslut som USAID beslutade och som Hujådå har skrivit om går ut på att biståndet delas ut via FN-organet UNDP efter att USAID och UNDP slutit ett särsilt avtal i frågan. Varför Adaktusson och KD väljer att föra fram en ren lögn i riksmedia förblir ett frågetecken. 

Adaktusson försöker mörklägga den kurdiska ockupationen av assyrisk mark och KRG:s omfattande förtryck av assyrierna genom att rikta läsarens uppmärksamhet åt annat håll. Adaktusson skriver: 

"Byarna ligger öde, dels till följd av IS-terroristernas vandalisering och plundring, dels på grund av osäkerheten kring framtiden i en region med betydande närvaro av terrorism."

Trogen sin prokurdiska agenda försöker Adaktusson återigen blanda ihop korten och låter inte läsaren veta att den kurdiska terrorn mot den assyriska befolkningen och ockupationen av halva Nineveslätten är en betydande orsak till assyriernas lidande och till varför människornas återvändande har försvårats. 

I själva verket stödjer KD och Adaktusson och KD den kurdiska ockupationen av Nineveslätten då man var ett av de partier som röstade för svenska militära utbildningsinsatser för den kurdiska ockupationsarmén. Adaktusson och KD har haft alla möjligheter att i riksdagen och utrikesutskottet lyfta att svenskt militärt stöd även ska omfatta den assyriska styrkan NPU men har medvetet och konsekvent inte uttalat något sådant stöd. 

Nu när valrörelsen sätter igång hoppas Adaktusson och KD på röster bland den svensk-assyriska gruppen i förhoppningen att folk är oinsatta i detaljerna och kommer att okritiskt ta till sig de lögner och halvsanningar han och hans parti för fram.  

 

Redaktionen