Publicerad: 2018-03-22

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Positiv utvecklingskurva för Assyria TV

SVERIGE Webbaserade Assyria Tv skördar ständigt nya framgångar och tittare sex år efter sina första sändningar.

Under årets kulturafton till minnet av Naum Faik uppmärksammades Assyria Tv:s sexårsjubileum. Kanalen invigdes officiellt under samma kulturafton år 2012 i assyrisk ortodoxa katedralen i Södertälje. 

Under de sex år som kanalen varit i drift har tittarskaran ökat stadigt och kanalen slår löpande nya tittarrekord. Den digitala plattformen möjliggör snabb spridning, särskilt bland grupper som sedan tidigare inte känner till Tv kanalen.  

Driften för Assyria Tv överses av Assyriska Mediainstitutet, en fristående organisation med eget organisationsnummer, stadgar och styrelse. Under det senaste året har AMI uppnått ekonomiska milstolpar som var nödvändiga för att stabilisera föreningens ekonomi långsiktigt. Det medför ökad stabilitet för Assyria Tv som kan fortsätta utvecklas. 

Assyria Tv skiljer sig ur mängden av de övriga assyriska tv-kanalerna genom att den är det närmaste assyrierna kommer en public service kanal. Det är också den enda assyriska tv-kanalen som aktivit sänder på de båda assyriska huvuddialekterna och den enda som är helt webbaserad. Satsningen på den digitala närvaron är tydlig inte minst genom att det är den enda assyriska kanalen med en egen app. 

Kanalen utgår i det journalistiska arbetet från de publicistiska regler som svenska journalistförbundet satt upp för medier. Det har ökat kanalens förtroende bland tittarna och många upplever Assyria Tv som en opartisk nyhetsförmedlare där olika åsikter och grupper får komma till tals. Kanalen uppskattas särskilt för sin vilja att ta upp och belysa tabubelagda ämnen. 

 

Redaktionen