Publicerad: 2018-04-09

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

ARS har fått en värdegrundspolicy

RIKSFÖRBUNDET Riksombudsmötet har röstat för en värdegrundspolicy som ska gälla inom Assyriska riksförbundet.

Förslaget om värdegrundspolicy lades fram av förbundsstyrelsen till det ordinarie riksombudsmötet den 31 mars i år. Propositionen antogs med bred marginal efter debatt och omröstning.

Förslaget är dock inte nytt. Samma proposition hade lagts fram inför 2017 års riksombudsmöte (ROM) men bordlades när ROM fick ont om tid att behandla alla propositioner och motioner. Ironiskt nog var det just brist på gemensamma riktlinjer och värderingar som ledde till förseningarna och oroligheterna som ägde rum under ROM 2017. Värdegrundspolicyn är den senaste i raden av åtgärder förbundsledningen fortsätter att driva i syfte att förnya och stärka förbundet.

Två andra viktiga åtgärder som hjälpt till att modernisera förbundet är stadgekravet om anmälningsplikt för förbundsstyrelsen vid misstankar om hot, trakasserier eller förskingring på lokal-, distrikts- eller riksnivå. Den prinicipen antogs under 2016 års ROM och har redan tillämpats i ett fall som ledde till en polisanmälan. Den andra viktiga åtgärden antogs under 2017 års ROM och innebär att medlemskap i förbundet endast erbjuds till föreningar som använder det förbundsgemensamma medlemssystemet för hantering av medlemsavgifter. 

Den nyligen antagna värdegrundspolicyn innehåller åtta punkter som samtliga medlemmar måste leva upp till. Punkterna är allmänna och självklara och syftar till att klargöra vad man måste leva upp till som medlem och främst i rollen som förtroendevald. 

Två av punkterna, den om obundenhet och den om enighet, anses få särskild stor betydelse för förbundet framöver. Många av konflikterna inom förbundet har historiskt haft sin grund i att medlemmar som är aktiva i exempelvis ett assyriskt politiskt parti använder sin position inom förbundet till att främja sitt parti på olika sätt. En annan källa till oro har varit synen på begreppet enighet. Medan förbundets stadgar är tydliga med att förbundet ska verka för den assyriska identiteten som grund för folkgruppens enighet har en del medlemmar förespråkat och praktiserat en dubbel- eller trippelidentitet. Punkten om enighet sätter stopp för denna förvirring och förtydligar förbundets policy inom denna fråga. 

Läs den antagna värdegrundspolicyn i bifogad fil.  

Redaktionen