Publicerad: 2018-04-10

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje talar under Akitu-firandet 31 mars 2018- Foto: Assyria TV

"Kan vi lita på riksförbundet?"

INSÄNDARE Insändarskribenten ifrågasätter Assyriska riksförbundets oberoende av Socialdemokraterna med anledning av Akitufirandet där politiker var inbjudna.
Inför det assyriska nyårsfirandet, Akitu 6768 (2018), deklarerade det Assyriska riksförbundet i Sverige (ARS) vitt och brett att årets Akitu-firande skulle, till skillnad från tidigare år, vara fritt ifrån olika politikers marknadsföringstal. Under årets festligheter, som sändes av Assyria TV, skulle besökarna istället få njuta av sång och musik. De politiska talen som år efter år dammades av för att på nytt säljas in till folket skulle nu vara ett avslutat kapitel.

Många assyrier gladdes över beskedet och lovordade ARS-ledningen för att de äntligen, efter tre års debatt, kommit till insikt samt visat mod och integritet att fatta det kloka beslutet att inte servera sina medlemmar på ett silverfat till politiker som har svårt att säga samma sak på två olika ställen.

Detta löfte framgick av inbjudan som ARS lät publicera på Hujada.com. ARS försäkrade sina medlemmar och övriga Akitu-besökare att kohandel med politikerna var ett minne blott.

Tyvärr visade sig detta vara ännu ett i raden av tomma löften. ARS tillsammans med den Assyriska föreningen i Södertälje (AFS) bröt sitt löfte genom att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo, bägge socialdemokrater, helt utan kritiska frågor fick hålla var sitt mycket lätt förklätt politiskt tal.

Gemensamt för deras tal var att bägge försäkrade att de målmedvetet arbetar med att driva igenom stora frågor. Boel Godner lovade att hon "driver frågan om att erkänna folkmordet Seyfo, att regeringen skall göra det, på nationell nivå". Detta löfte framstår som något uddlöst när socialdemokraterna haft makten i fyra år utan att göra något åt saken på nationell nivå. Boel Godner har inte ens i Södertälje lyckats driva igenom ett uppförande av ett minnesmonument för att hedra offren under Seyfo. Boel Godner kommer ifrån ett parti som efter 27 dagar (141030) vid makten mycket beslutsamt erkände Palestina som stat, vid S-kongressen 2017 upphävde sitt eget beslut att erkänna Seyfo och har tidigare träffat ett avtal med Sveriges muslimska råd om fördelningen av politiska mandat. Hon är helt enkelt inte trovärdig och det finns ingen anledning att låta henne utan kritiska frågor än en gång få fri tillgång till föreningens medlemmar. Yilmaz Kerimos lista över vad han har åstadkommit på hemmaplan under sina 20 år som riksdagsledamot är ynkligt, varför han väljer att prata om framgångar långt bort ifrån Södertälje och Sverige, som han vill ge sken av att han varit drivande i och som är väldigt svåra att kontrollera.

Vad är det då som gör att ARS och AFS, efter tre års debatt om att inte förvandla Akitu till en politisk plattform, ändå väljer att servera sina medlemmar på ett silverfat till politiker? Vad är det som gör att ARS och AFS, som till och med blivit handhållna fram till målsnöret, inte förmår att hålla fast vid sina löften? Vad är det som är ruttet i organisationerna?

Det är vid det här laget svårt att komma till någon annan slutsats än att det måste vara de privata intressena som enskilda individer har i de nämnda organisationerna. Allt fler som engagerar sig i ARS och AFS verkar tyvärr betrakta sitt engagemang mer som en språngbräda till en politisk karriär där det gäller att hålla sig väl med olika partier. Många av maktpartiernas intressen ligger ofta i direkt motsatsförhållande till medlemmarnas och folkets intressen. De ledande personerna i ARS och AFS är på ett eller annat sätt bundna till ett parti. Ordföranden för ARS, Tony Meshko, kandiderar exempelvis till Riksdagen.

De allra starkaste banden finns emellertid till socialdemokratin och det är därför kanske inte konstigt att det var just de socialdemokratiska företrädarna som man än en gång rullade ut röda mattan för.

Ordföranden för AFS, Maha Chamoun, sitter till exempel som suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB och Telge Återvinning AB. Bägge bolagen ägs av Södertälje kommun med en politisk majoritet som styrs av socialdemokrater med Boel Godner som kommunstyrelsens ordförande. Maha Chamoun, som å ena sidan är ordförande för AFS sitter också som ersättare tillsammans med Boel Godner i styrelsen för Socialdemokraterna i Södertälje.

Att den här typen av osund och skadlig relation har spelat en avgörande roll för att Boel Godner och Yilmaz Kerimo fick hålla politiska tal är nog mer än bara en gissning. Tyvärr visar detta på hur illa ställt det är med korruptionen i Södertälje kommun och hur de privata intressena för de ledande personerna i ARS/AFS sätts i första hand. 

Faktum är att så länge den assyriska nationen företräds av personer som hela tiden använder riksförbundet och föreningarna som en språngbräda för sin personliga vinning förblir nationen och Sverige ett lätt byte för skamlösa politiker.

Det räcker inte med att sitta på första raden och applådera för att ge sken av att man företräder nationens bästa.

 

Konstantin Sabo
Fristående debattör