Biskop Warda från kaldeiska kyrkan söker stärka kyrkans makt och inflytande genom sociala inrättningar som sjukhus och skolor.