Enheduanna var världens första kända författare. Nu söks nya skribenter till assyrisk tidskrift. Foto: Enheduanna Publishing