Ansvarig utgivare
Tony Meshko

Redaktionen
redaktionen@hujada.com

 
Om Hujådå

Hujådå betyder union eller enighet på assyriska. Hujådå är Assyriska Riksförbundets medlemstidning i form av denna webbtidning som även utkommer på papper med fyra nummer per år. Förbundet började utgivningen 1978. Hujådå utges idag på svenska och assyriska (tidigare även på engelska, arabiska och turkiska). Tidningen vänder sig till allmänheten. 

Hujådå fungerar som en kulturell, nyhets- och informationstidning. Dess mål är att integrera sina läsare genom att informera, upplysa och utbilda om det svenska samhället och dessutom informera om den egna gruppen i världen och i Assyrien. Tidningens mål är att vara en bro mellan etablerade svensk-assyrier, nyanlända assyrier och infödda svenskar. 


Webbadress till Assyriska Riksförbundet: http://www.assyriskariksforbundet.se/